КИТИ

Обществено обсъждане на Концепция „Създаване на функционална и иновативна образователна среда за дуално обучение в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ ще се проведе в гр. Горна Оряховица

 

Дата на събитието: 19.03.2024 г.

Време на провеждане: 16:30 ч.

 

На 19 март 2024 г. (вторник), от 16:30 ч. в Зала 1 на Община Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0020 „Създаване на функционална и иновативна образователна среда за дуално обучение в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица“.

Бенефициент е Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“. Концепцията има за цел изграждане на функционална и иновативна образователна среда, която да осигури условия за подкрепа на учениците, родителите и фирмите партньори за осъществяване на дуално обучение. Заложени са дейности за реконструкция и модернизацията на образователната и спортна инфраструктура и прилежащи дворни пространства, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, обучения на учители и наставници, допълнителна базова професионална подготовка за учениците и условия за кариерното им ориентиране и стажуване.

За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, институции и организации, както и широката общественост в лицето на местния бизнес, синдикални структури, академичната общност, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

Заинтересовани страни могат да се запознаят с презентацията за КИТИ и да споделят своето мнение, като попълнят онлайн анкета, както и да изпратят препоръки или възражения на електронната поща на ОИЦ – Велико Търново (Звено за публични консултации към РСР на СЦР), до три дни след общественото обсъждане: oic_vt@abv.bg.

 

Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1RRLRy29aSHjJUeUv4sBQTfL-8drv3Xh_/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true

 

Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/pjpXSFaYxSnZ7peC8

 

 

 

 

 

Областен информационен център – Велико Търново