Приятели на Германия

 Училището поддържа връзки с Образователен център – гр. Варен, Германия, където наши ученици участват в организирани мероприятия и събития
 
 
 

Последни публикации