Новини

На 29.09.2021 в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ гр. Горна Оряховица бе открит „NITRO Clubs„-клуб по роботика.
Става въпрос за инициатива „Еразъм+“ в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), чрез която партньори от България, Румъния и Словакия (университети, технологични институти, образователни институции и неправителствени организации) ще създадат мрежа от клубове за роботизирани IcT и ще осигурят инфраструктурата, знания и инструменти за устойчиво развитие и по -нататъшно разширяване на тази мрежа след живота на проекта.
Нашите младши посланици от ЕП  участваха в дискусия с млади хора под надслов „Накъде отива Европа?“ в голяма зала на Община Велико Търново, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България. Участието в публичната дискусия е част от заложените срещи с евродепутати по Програмата за училищни посланици на Европейския парламент. Чрез участитето си в публичната дискусия учениците имаха възможност да зададат въпроси г-жа Ева Майдел и г-н Светослав Малинов за бъдещето на Европа, за образованието в България и по повод последното тяхно гласуване в ЕП – кога ще бъде възможно в България плащането на метрото да става с пластмасови бутилки.
След срещата младшите посланици добиха самочувствие и по-адекватно  оцениха своето бъдещо развитие като европейски граждани и се снимахме за спомен.

Младшите посланици на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – гр.Горна Оряховица изработиха сами и по своя идея ГРАМОТА за най-добър приятел на младшите посланици, която ще се връчва на всеки, отзовал се на нашите идеи "</p.

Днес 7 ноември младшите посланици към ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица станаха първите посланици, които обещаха да спазват и зачитат европейските цености и цели над електронен четец!

 

Това е прецедент, с който те станаха първите посланици, поели ангажимента си върху електронна книга! Лисабонския договор, който действа като конституция на ЕС, беше отгърнат на стр.155 в електронната книга, а именно „Протокол относно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“. Кметът на Община Горна Оряховица – инж. Добромир Добрев беше домакин на събитието – „Да си младши посланик е достойно, чака ви много работа, особено през следващата година. Задачата ви е много отговорна. “ Текстът на обещанието, което дадоха учениците, чете кметът, а момчетата и момичетата повтаряха след него.
Инж. Добрев закачи значки „младши посланици“ на учениците,
а от своя страна представителите на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ му връчиха грамота с благодарност за подкрепата и съдействието при встъпването в длъжност.