Клубове

В училището са създадени клубове по интереси, където учениците се изявяват в различни извънкласни дейности, разтоварват се от ежедневната учебна работа, създават нови приятелства, изявяват се в училище и извън него. Театралните постановки, спорните състезания в различни дисциплини, групата за пресъздаване на народни обичаи и традиции, чуждоезиковото обучение по различни проекти са част от многобройните интереси на бъдещите техници.

 

 

клуб "Багатур"

клуб ООН

клуб ЮНЕСКО

клуб приятели на Германия

клуб Театър

Последни публикации