ПОРТФОЛИА УЧИТЕЛИ

           П О Р Т Ф О Л И А    НА   У Ч И Т Е Л И Т Е

Диана ПетроваСтефка ИвановаСветла Костова

инж.М.Атанасов    Д. Петрова     инж. Н. Нанева         Ст. Иванова          И.Палев      инж. Св.Костова  инж.Кр.Цанков  М.Тодорова

Иван ГеновКрасимир ПеневГеорги Георгиев

 И. Генов        инж.А.Цанкова       инж. Кр.Пенев   инж.Г.Георгиев  инж.М.Василева    П.Рачев    Р.Дранкюлева   инж.В.Филимонова

 Б. Георгиева     Д. Борисова    инж. П.Спасова     Иинж.С.Спасова    Т.Тонкова      И.Благинова  инж.Д.Каракочева    

 

        

 

  • директен линк за вход в пощата: www.outlook.com/lomonosov-go.com
  • достъп до SkyDrive, Messenger и други Майкрософт услуги.Влиза се от адрес: skydrive.live.com с акаунта и паролата, които ползвате за вход в пощата.

 

Последни публикации