CV на успеха


 

 

 

 

 

 

 

 

График за провеждане на ЗДИППК

Вътрешни правила  за работа в условия на пандемия от COVID 19 през учебната 2020-2021

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е сертифициртана и извършва обучение по ITE и CCNA  на Сиско академия.

програмата за I срок.                                             CISCO обучение

СВОБОДНИ МЕСТА

 

Клас Професия Специалност Брой свободни места
VIII Г  клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
VIIIЖ  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 2 мeстa
ІХ В  клас Електротехник Електроенергетика 1 място
ІХ Г  клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
Х Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 2 места
ХІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
ХІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 3 места
ХІ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 3 места
ХІІ В клас Електротехник Електроенергетика 8 места
ХІІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 3 места
ХІІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място

Последни публикации