CV на успеха

 

 

 

 

 

 

Вътрешни правила  за работа в условия на пандемия от COVID 19 през учебната 2020-2021

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е сертифициртана и извършва обучение по ITE и CCNA  на Сиско академия.

програмата за II срок.                                             CISCO обучение

СВОБОДНИ МЕСТА

 

Клас Професия Специалност Брой свободни места
VІІІ Г  клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
VІІІ Ж  клас


ІХ Ж  клас

Техник на компютърни системи


Техник на компютърни системи

 

Компютърна техника и технологии

 

Компютърна техника и технологии

 

1 място


1 място

Х Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
Х Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
Х Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 1 място
ХІ В клас Електротехник Електроенергетика 8 места
ХІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 2 места
ХІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
ХІІ Е клас Системен програмист

 

Системно програмиране

Модулно обучение

1 място
ХІІ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

1 място
ХІІ З клас Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници 1 място

Последни публикации