CV на успеха


 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни правила  за работа в условия на пандемия от COVID 19 през учебната 2020-2021

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е сертифициртана и извършва обучение по ITE и CCNA  на Сиско академия.

програмата за I срок.                                           CISCO обучение

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Клас Професия Специалност Брой свободни места
ІХ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 3 места
ІХ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
Х В клас Електротехник Електроенерегетика 1 място
Х Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
Х Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
ХІ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

2 места
ХІІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
ХІІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 3 места
ХIІ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

3 места

Последни публикации