CV на успеха

 

 

 

 

 

График на обучението
за периода 23.11.2021г. до 03.12.2021г.:

Населено място Училище 23.11.2021г. – 26.11.2021 г. включително
Паралелки в ОРЕС Паралелки в присъствено обучение
Горна Оряховица ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ VIIIвг, VIIIе, VIIIж, ХIв, ХIе, ХIIаз, ХIIе, ХIIж IХвг, IХе, IХж,Хаг,Хе,Хж,ХIаг,ХIж
Населено място Училище 29.11.2021г. – 03.12.2021 г. включително
Паралелки в ОРЕС Паралелки в присъствено обучение
Горна Оряховица ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ IХвг, IХе, IХж,Хаг,Хе,Хж,ХIаг,ХIж VIIIвг, VIIIе, VIIIж, ХIв, ХIе, ХIIаз, ХIIе, ХIIж

Всички ученици учат на една смяна със следния график:
1.час-8:00-8:40
2.час-9:05-9:45
3.час-10:00-10:40
4.час-10:55-11:35
5.час-11:50-12:30
6.час-12:45-13:25
7.час-13:40-14:20
8.час-14:35-15:15

Дистанционното обучение се удължава до 30.04.2021г. .

Вътрешни правила  за работа в условия на пандемия от COVID 19 през учебната 2020-2021

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е сертифициртана и извършва обучение по ITE и CCNA  на Сиско академия.

програмата за II срок.                                             CISCO обучение

СВОБОДНИ МЕСТА

Клас Професия Специалност Брой свободни места
ІХ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 3 места
Х Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
Х Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
Х Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 3 места
ХІ В клас Електротехник Електроенергетика 8 места
ХІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 2 места
ХІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
ХІІ Е клас Системен програмис

 

Системно програмиране Модулно обучение 1 място
ХІІ З клас Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници 1 място

Последни публикации