CV на успеха

 

 

СПИСК ЗА КЛАСИРАНЕ на учениците след VII клас

След като сте приети в съответната специалност, необходимо е да се запишете при нас като носите  със себе си:

1. Медицинско свидетелство

2. Удостоверение за завършен VII клас

3. Характеристика

  Priem1

Priem2Priem3

PPriem

Местата, където ще се приемат документите за първи/трети етап на класиране на учениците в държавни и общински училища: 

1.Документите за участие в първи етап на класиране за всички ученици с утвърден план-прием след завършен VII клас ще се приемат от 8:00 до 18:00 часа в следните приемни места:

  • ОУ „Бачо Киро“-гр. Велико Търново- за целия период/17-20.06.2014г./;
  • ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-гр. Горна Оряховица на 18-19.06.2014г.;
  • НУ „Ил. Макариополски“ -гр.Елена -на 18.06.2014г.;
  • ОУ „Св. Кл. Охридски“ -гр.Павликени-на 18.06.2014г.;
  • ОУ „Филип Сакелариевич“ -гр.Свищов-на 18.06.2014г.;
  • ПГ по транспорт  „Васил Друмев“ -гр.Стражица-на 18.06.2014г.;

2.Учениците и родителите,които не са подали долументите съгласно настоящия график в населените места извън гр.Велико Търново, подават документи в ОУ „Бачо Киро“-гр. Велико Търново в срока до 20.06.2014г. включително.

3.Документите за участие в трети етап на класиране се подават в ОУ „Бачо Киро“-гр. Велико Търново от          8:00 до 18:00 часа в периода 11-15.07.2014г.

4.Служебните бележки с оценките от приемните изпити да се раздават в периода от 10.06 до 12.07.2014г. от директорите на училищата, в които са проведени изпитите.

 

Електронен дневник

broch2014new1.3broch2014new2.3Poster new

 

Лична информация

 

Име

ПГЕЕ “ Михайло В. Ломоносов“

Име и адрес на работодателя

 ул.“Никола Петров“31

 гр.Горна Оряховица, ПК 5100

  България

Телефон

  0618 6-06-18

Е-mail

  mvl@mail.bg

Трудов стаж

  54 години

Дати (от-до)

 

 От м. февруари 2010 г. до момента – инж. Филип Филипов

 От 16.09.2009 г. до м. февруари 2010 – Кина Котларска

 От 1998 г. до 2009 г. – инж. Димитър Йонов

 От 1989 г. до 1998 г.- инж. Кина Маркова

 От 1984 г. до 1989 г. – инж. Константин Константинов

 От 1974 г. до  1984 г. – инж. Димитър Ковачев

 От 1959 г. до 1973 г. – инж.Марко Генчев - основател на ПГЕЕ

Вид на дейността

 Образование и обучение

Заемана длъжност

 Обучаваща институция

Основни дейности и отговорности

 Обучение, възпитание и изграждане на успели личности

Образование и   обучение

 ПГЕЕ „М.Ломоносов“- носител на оред „Кирил и  Методий“, асоциирано училище към ЮНЕСКО, член на Организацията на обединените училища към ООН

Застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

Професия “ Техник на компютърни системи“ – специалност „Компютърна техника и технологии“

Професия „Програмист“ - специалност „Системно програмиране“

Професия    „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“-                             специалност   „Възобновяеми енергийни източници“ 

Професия „Компютърна техника и технологии“ – специалност „Компютърни мрежи“

Професия „Електротехник“ – специалност “ Електрически инсталации“

Професия „Електротехник“ – специалност „Електроенергетика“

Лични умения и компетенции

 

Майчин език

Български

Други езици

Английски, немски, руски, френски

Четене, писнае, разговор

Отлично

Спортни умения и успехи

Многократни общински, областни и зонални първенци по всички спортове. Републикански шампион по:баскетбол, футбол, хандбал, тенис на маса. Участие в световни ученически първенства по: баскетбол – Гърция, футбол- Италия, хандбал-Франция, тенис на маса – Словакия

Организационни умения и компетенции

Спечелен проект „BG2006/018-343.10.01″ – програма ФАР

Спечелен проект „Евростандарти в квалификациите“ – програма „Леонардо да Винчи“

Спечелен проект „Мостове над буйни води“ – програма „Коменски“

Спечелен проект „Младите хора – да живеем и работим заедно в Европа“ – програма „Коменски“

Спечелен проект „Усъвършенстването на професионалните знания и умения – шанс за бърза и успешна интеграция на пазара на труда“- програма „Леонардо да Винчи“

Спечелен проект VETPRO -“Усвояване на испанския опит при обучението по възобновяеми енергийни изтчоници“

Спечелен проект „MICROCONTROLLER APPLICATIONS IN VOCATIONAL EDICATION“

Спечелен проект Green employability  /“Зелена заетост”/

Спечелен проект Европейски иновации

Културен и образователен обмен с Надрегионален център – гр. Варен, Германия

Кариерен център

Технически умения и компетенции

Програмиране на С++, Visual Basic, Java, HTML, Inernet програмиране

Работа с CAD системи, WEB дизайн, графичен дизайн

Поддръжка и ремонт на компютърна техника

Изграждане и администриране на компютърни мрежи

Проектиране на ел. инсталации. Ремонт на битови електроуреди

Ремонт и поддръжка на комуникационна апаратура

Заваряване. Ремонт на ел. двигатели. Подготовка на модули за промишлеността

Компютърни курсове

  Постижения

Участие в национални състезания по информационни технологии, компютърни мрежи и програмиране:

Първо място на национално състезание по компютърни мрежи – 2005 г.

Трето място на национално състезание по програмиране – 2007 г.

Първо място в състезание по информационни технологии-гр. Шумен, 2011г.

Традиционно коледно и великденско математическо състезание – организация и участие.

Математическо състезание “ Европейско кенгуру“

Артистични компетенции и умения

Клуб Театър 220

Клуб ООН

Клуб ЮНЕСКО

Клуб „Багатур“

Клуб „Приятели на Германия“

Първо място и грамота в Национален литераурен конкурс на тема „Природното наследство на моя роден край“ – 2006 г.

Трето място за индивидуален изпълнител в „Хит минус едно“ по БНТ-2006г.

Първо място – дует в „Хит минус едно“ по БНТ – 2005 г.

Участие и класиране в шоуто по БТВ „Music Idol“- 2007 г.

Участие и класиране в “ Шоуто на Слави“ по БТВ “ Аз пея в Куку бенд“

Участие в шоуто по БТВ “ 5 stars“

Позвъни Прати SMS

Добавяне в Skype
Необходим е Skype кредитБезплатно по Skype
Позвъни
Прати SMS
Добавяне в Skype
Необходим е Skype кредитБезплатно по Skype

 

 

 

 

 

 

Последни публикации