CV на успеха

 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ АБИТУРИЕНТИТЕ

Уважаеми абитуриенти,

ако по време на Вашия празник станете свидетели на

престъпление или нарушение на обществения ред, ако самите

Вие сте се озовали в ситуация, в която имате нужда от помощ, не

      се колебайте, ОБАДЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОН 112.

                                 Анонимността Ви ще бъде запазена!

1. Вашето силно приповдигнато настроение на паметния празник е разбираемо и логично. Не забравяйте обаче, че силните емоции са лош съветник и водят до загуба на чувството за предпазливост.

2. Когато Ви возят с автомобил от дома до училището и оттам до мястото на абитуриентския бал. Вие сте с близки приятели в автомобила. На коктейла или обяда у дома или в заведение, Вие и Вашите приятели вече сте пийнали алкохол, което подвежда към вземане на „смели“ решения – показване от прозорците и люковете на колите по време на движение, размахване на бутилки, викове и пр. Рисковете се подценяват в голяма степен. Вие, абитуриентът  или  абитуриентката,   можете  най-успешно  да  въздействате  на  приятелите   си,  защото   в  този  ден   се изпълняват Вашите желания. Помолете ги убедително, лично заради Вас, да не рискуват и да не излагат празника Ви пред опасност от тъжен провал.

3. Ако някой е пийнал повече и не се вслушва в молбата Ви, дискретно помолете другите от компанията да го възпират от неразумни действия.

4. Непременно осигурете трезвен шофьор, който да ви вози по празничните маршрути, както и резервен, който да замести титуляра, ако той се изкуши и се почерпи с алкохол.

5. Ако в определен момент не може да въздействате, осигурете си съдействието на родители или други Ваши близки.

6. Не се съгласявайте инцидентно след еуфорията на абитуриентския бал оттам да Ви откарат с автомобил хора, които е вероятно да са пили алкохол или са неправоспособни.

7. След бала често възникват спонтанни предложения за продължение на празника, пътувания към други заведения, дискотеки, хижи, за гостувания в домове и др. Такива пътувания са твърде опасни и неведнъж са завършвали трагично, поради превишена скорост от високия градус на настроението, рискови маневри, употреба на алкохол, отклоняване на вниманието на водача при веселбата в купето и др. По-добре е да не се съгласявате с подобни предложения, въпреки настояването на другате. Не забравяйте, че тази нощ се изпълняват Вашите желания и Вие, в най-голяма степен може да Въздействате!

8. Ако Вашият трезвен шофьор все пак демонстрира „майсторство“ и „смелост“, особено при движение на фарове, и върши опасни нарушения, не оставайте безучастни под заплахата от катастрофа.

9. Ако Вие, абитуриентът, шофирате по маршрута към мястото на бала, по-добре е да не се движете в колона с други автомобили, превозващи абитуриенти и да не се поддавате на провокациите за сьстезаване с останалите и за демонстриране на пълно неуваженне към правилата. Не се подвеждайте от водачите на другите автомобили в колоната да преминавате при червен сигнал на светофара или да отнемате предимство на кръстовище, регулирано със знаци. Превишаването на скоростта увеличава риска да блъснете дете, пешеходец или да катастрофирате с удар в друго превозно средство, стълб и други.

 ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

1. Въпреки многото ангажименти при организирането на празника на Вашия син/дъшеря, отделете специално внимание на сигурността на абитуриента и съпровождащите го.

2. Дори да са правоспособни, за предпочитане е абитуриентите да не шофират. Те са в особено емоционално състояние и лесно могат да допуснат грешки. По-добре е зад волана да бъдете тъкмо Вие, родителят или Ваш близък приятел при пътуванията от дома Ви до училището, до дома на класната ръководителка и заведението, в което ще се състои абитуриентския бал.    Ако   все   пак   изпълните   молбата   на   Вашия абитуриент да му предоставите семейния автомобил за дните след бала, поговорете   с   него  насаме   за   опасностите   и   доброжелателно    го предупредете – да не си позволява алкохол, да не кара рисково, да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни пътувания от страна на пийналата компания и други.

3. Настойчиво помолете  Вашите  абитуриенти  да  не  изключват мобилните си телефони и поддържайте периодично връзка с тях, за да се осведомявате   как   протичат   празничните   вечери.   Ако   възприемете тревожни   симптоми,   имайте   готовност   да   отидете   на   място   и   се осведомите   за   проблема.   При   необходимост   за   предотвратяване   на рискови пътувания, скандали, нарушения на обществения ред и други, потърсете съдействието на полицията.

4. На тържеството у дома Ви или в заведение преди абитуриентския бал не прекалявайте с алкохола, за да не бъдат омаловажени Вашите съвети към абитуриента и неговите приятели, които го съпровождат.

5. Непременно предупредете водачите на автомобила с абитуриента и на другите съпровождащи го коли за засиления контрол за нарушения и за заснемането с    видеокамери    от    полицията    (а    по-късно    и санкционирането) за опасните нарушения – неправилно превозване на пътници, показали се навън от прозорците и люковете, преминаване на червен сигнал на светофара, рискови изпреварвания и други.

Организира се подготвителен курс за ученици от 7 клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ“ – ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

организира подготвителен курс за ученици от седми клас с продължителност 120 учебни часа.

Курсът включва:

 Подготовка за Национално външно оценяване

  по Български език и литература                      – 60 учебни часа

 Подготовка за Национално външно оценяване

  по Математика                                                    – 60 учебни часа

 Текущи и заключителни тестове по двата предмета

Курсът ще бъде съобразен с двусменното обучение на учениците. Обучението се извършва по учебни програми, разработени от МОН и дава възможност за успешно полагане на изпитите за външно оценяване и кандидатстване след VII клас.

 Начало на курса – 8 януари 2015 г. от 16:00 часа

За записвания и информация – на място или на телефони:

GSM 0878 785 333 и 0618/2-02-57; 0618/6-06-19

                                                                  Портфолио

 

                                                                 poster2015-2                 brochure2015_1brochure2015_2

 

Лична информация

 

Име

ПГЕЕ “ Михайло В. Ломоносов“

Име и адрес на работодателя

 ул.“Никола Петров“31

 гр.Горна Оряховица, ПК 5100

  България

Телефон

  0618 6-06-18

Е-mail

  mvl@mail.bg

Трудов стаж

  54 години

Дати (от-до)

 От м. февруари 2010 г. до момента – инж. Филип Филипов

 От 16.09.2009 г. до м. февруари 2010 – Кина Котларска

 От 1998 г. до 2009 г. – инж. Димитър Йонов

 От 1989 г. до 1998 г.- инж. Кина Маркова

 От 1984 г. до 1989 г. – инж. Константин Константинов

 От 1974 г. до  1984 г. – инж. Димитър Ковачев

 От 1959 г. до 1973 г. – инж.Марко Генчев – основател на ПГЕЕ

Вид на дейността

 Образование и обучение

Заемана длъжност

 Обучаваща институция

Основни дейности и отговорности

 Обучение, възпитание и изграждане на успели личности

Образование и   обучение

 ПГЕЕ „М.Ломоносов“- носител на оред „Кирил и  Методий“, асоциирано училище към ЮНЕСКО, член на Организацията на обединените училища към ООН

Застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

Професия “ Техник на компютърни системи“ – специалност „Компютърна техника и технологии“

Професия „Програмист“ – специалност „Системно програмиране“

Професия    „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“-                             специалност   „Възобновяеми енергийни източници“ 

Професия „Компютърна техника и технологии“ – специалност „Компютърни мрежи“

Професия „Електротехник“ – специалност “ Електрически инсталации“

Професия „Електротехник“ – специалност „Електроенергетика“

Лични умения и компетенции

Майчин език

Български

Други езици

Английски, немски, руски, френски

Четене, писнае, разговор

Отлично

Спортни умения и успехи

Многократни общински, областни и зонални първенци по всички спортове. Републикански шампион по:баскетбол, футбол, хандбал, тенис на маса. Участие в световни ученически първенства по: баскетбол – Гърция, футбол- Италия, хандбал-Франция, тенис на маса – Словакия

Организационни умения и компетенции

Спечелен проект „BG2006/018-343.10.01“ – програма ФАР

Спечелен проект „Евростандарти в квалификациите“ – програма „Леонардо да Винчи“

Спечелен проект „Мостове над буйни води“ – програма „Коменски“

Спечелен проект „Младите хора – да живеем и работим заедно в Европа“ – програма „Коменски“

Спечелен проект „Усъвършенстването на професионалните знания и умения – шанс за бърза и успешна интеграция на пазара на труда“– програма „Леонардо да Винчи“

Спечелен проект VETPRO -„Усвояване на испанския опит при обучението по възобновяеми енергийни изтчоници“

Спечелен проект „MICROCONTROLLER APPLICATIONS IN VOCATIONAL EDICATION“

Спечелен проект Green employability  /“Зелена заетост”/

Спечелен проект Европейски иновации

Културен и образователен обмен с Надрегионален център – гр. Варен, Германия

Кариерен център

Технически умения и компетенции

Програмиране на С++, Visual Basic, Java, HTML, Inernet програмиране

Работа с CAD системи, WEB дизайн, графичен дизайн

Поддръжка и ремонт на компютърна техника

Изграждане и администриране на компютърни мрежи

Проектиране на ел. инсталации. Ремонт на битови електроуреди

Ремонт и поддръжка на комуникационна апаратура

Заваряване. Ремонт на ел. двигатели. Подготовка на модули за промишлеността

Компютърни курсове

  Постижения

Участие в национални състезания по информационни технологии, компютърни мрежи и програмиране:

Първо място на национално състезание по компютърни мрежи – 2005 г.

Трето място на национално състезание по програмиране – 2007 г.

Първо място в състезание по информационни технологии-гр. Шумен, 2011г.

Традиционно коледно и великденско математическо състезание – организация и участие.

Математическо състезание “ Европейско кенгуру“

Артистични компетенции и умения

Клуб Театър 220

Клуб ООН

Клуб ЮНЕСКО

Клуб „Багатур“

Клуб „Приятели на Германия“

Първо място и грамота в Национален литераурен конкурс на тема „Природното наследство на моя роден край“ – 2006 г.

Трето място за индивидуален изпълнител в „Хит минус едно“ по БНТ-2006г.

Първо място – дует в „Хит минус едно“ по БНТ – 2005 г.

Участие и класиране в шоуто по БТВ „Music Idol“- 2007 г.

Участие и класиране в “ Шоуто на Слави“ по БТВ “ Аз пея в Куку бенд“

Участие в шоуто по БТВ “ 5 stars“

Позвъни Прати SMS

Добавяне в Skype
Необходим е Skype кредитБезплатно по Skype
Позвъни
Прати SMS
Добавяне в Skype
Необходим е Skype кредитБезплатно по Skype

Последни публикации