CV на успеха


 

 

 

 

 

Вътрешни правила  за работа в условия на пандемия от COVID 19 през учебната 2020-2021

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е сертифициртана и извършва обучение по ITE и CCNA  на Сиско академия.

програмата за I срок.                                             CISCO обучение

СВОБОДНИ МЕСТА

 

Клас Професия Специалност Брой свободни места
VIIІ Г  клас


ІХ Г  клас

Електротехник


Електротехник

Електрообзавеждане на производството


Електрообзавеждане на производството

1 място


1 място

ІХ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

1 място
Х Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

1 място
ХІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 1 място
ХІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 3 мeста
ХІ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

2 места
ХІІ В клас Електротехник Електроенергетика 8 места
ХІІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 3 място
ХІІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място

Последни публикации