CV на успеха

 

 

 

 

 

 

Дистанционното обучение се удължава до 30.04.2021г. .

Вътрешни правила  за работа в условия на пандемия от COVID 19 през учебната 2020-2021

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е сертифициртана и извършва обучение по ITE и CCNA  на Сиско академия.

програмата за II срок.                                             CISCO обучение

СВОБОДНИ МЕСТА

Клас Професия Специалност Брой свободни места
ІХ Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

 

2 места
Х Ж  клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 2 места
ХІ В клас Електротехник Електроенергетика 8 места
ХІ Г клас Електротехник Електрообзавеждане на производството 2 места
ХІ Е клас Приложно програмиране Приложен програмист 1 място
ХІІ Е клас Системен програмист

 

Системно програмиране

Модулно обучение

1 място
ХІІ Ж клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

Модулно обучение

1 място

Последни публикации