Клуб Юнеско

В края на месец януари 2006 г. клуб "UNESCO – Bagatur" бе поканен за участие в Проект Mondialogo – съвместна инициатива на UNESCO и Даймлер Крайслер. Mondialogo е стартиран през 2003 година с идеята да поощрява междукултурния диалог и обмен.

Един от основните му компоненти е международното училищно състезание.
Ръководителя на групата е г-жа Емилия Косева, учител по български език и литература в ПГЕЕ.
 Mondialogo School Contest е най-голямото състезание между училища в света, проведено с голям успех през 2003/2004 година. Участие в него са взели 1500 отбора на ученици на възраст между 14 и 18 години от 126 страни от цял свят, включително и от български училища.

Сегашното състезание е второ по ред.

След като се регистрират за участие в международния конкурс на "Мондиалого", училищата биват свързвани с отбор-партньор от друга държава и континент.За нас е избран отбор от Нигерия.
Двата отбора трябва да установят контакт и да вземат решение за темата на съвместния проект, върху който да работят заедно чрез непрекъснат обмен на информация посредством интернет ,поща или телефон.

От този междукултурен диалог се раждат съвместни творчески проекти – музикални произведения, театрални пиеси, картини, документални снимки, скулптури или уеб-страници.
Целта на клуба е да се насърчават разбирателството, толерантността, уважението между различните култури и се окуражат младите хора от различнен произход и националност да се включат в диалога.

Последни публикации