Изпитни програми

Трета степен на професионална квалификация

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за специалност „Телекомуникационни системи“ – изтегли

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за специалност „Електически инсталации“- изтегли

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за специалност „Електоенергетика“ – изтегли

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за специалност „Възобновяеми енергийни източници“ – изтегли

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за  специалност „Компютърни мрежи“ – изтегли

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за специалност  „Компютърна техника и технологии“ – изтегли

 

Държавен изпит за придобиване на трета степен за  специалност „Системно програмиране“ – изтегли

 

 

Втора степен на професионална квалификация

Държавен изпит за придобиване на втора степен за  специалност „Компютърни мрежи“ – изтегли 

 

Държавен изпит за придобиване на втора степен за специалност  „Компютърна техника и технологии“ – изтегли 

 

Държавен изпит за придобиване на втора степен за  специалност „Системно програмиране“ – изтегли

Последни публикации