Електроенергетика

ПРОФЕСИЯ „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“

                    СПЕЦИАЛНОСТ  „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“

 

Отговорна професия, изискваща висока компетентност и затова престижна, търсена  и добре стимулирана. Подготвя специалисти (техници) за нуждите на енергийната промишленост. Бъдещите техници придобиват знания за:

  • устройството, начина на работа и технически параметри на електротехнически съоръжения в електроцентрали и подстанции
  • възможни дефекти и проблеми, причини за тях и начините за отстраняването им
  • технологии за монтаж, експлоатация, ремонт и изпитване на видове съоръжения в електроцентрали и подстанции
  • работа със стандартни и специализирани машини и съоръжения

Изучават се още мениджмънт, чужд език по професията, проектиране на ел.централи и мрежи, информационни технологии и др.

Последни публикации