ДКвИ

 Държавни квалификационни изпити

 

            Съгласно заповед № РД09-2133/ 28.08.2020 г.. на Министъра на образованието и науката – за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020 – 2021 година датите са следните:

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен -21.01.2021 г.

Сесия юни-юли

 
  
 
 За втора,трета  и четвърта степен – 04.06.2021 г
 
 
  
Сесия септември
За първа, втора, трета и четвърта степен – 09.09.2021 г
 
              Сроковете за подаване на заявления за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2020-2021 година както следва: 
                                            Сесия януари

                 Срок за подаване на заявлвния -21.12.2020 г.

Сесия юни-юли

  Срок за подаване на заявлвния за втора, трета и четвърта степен-17.03.2021г.

   Срок за подаване на заявлвния за  първа степен – 14.06.2021 г.

 Сесия септември

Срок за подаване на заявлвния за   първа, втора, трета и четвърта степен – 01.09.2021 г

 

Последни публикации