ДКвИ

 Държавни квалификационни изпити

 

            Съгласно заповед №РД09-4134/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката – за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория  на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2017-2018 година са определени следните дати:

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен -25.01.2018г.

Сесия юни-юли

 
   За пърша степен – 25.07.2018г.
 
   За втора,трета  и четвърта степен – 6.6.2018г.
 
   За първа степен – 14.07.2018г.
  
Сесия септември
 
За първа, втора, трета и четвърта степен -11.09.2018г.
 
              Сроковете за подаване на заявления за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016-2017 година както следва: 
                                            Сесия януари

                 Срок за подаване на заявлвния 22.12.2017г.

Сесия юни-юли

  Срок за подаване на заявлвния за втора, трета и четвърта степен – 9.05.2018г.

   Срок за подаване на заявлвния за  първа степен – 14.07.2018г.

 Сесия септември

Срок за подаване на заявлвния за   първа, втора, трета и четвърта степен – 31.08.2018г.

 

Последни публикации