ДКвИ

 Държавни квалификационни изпити

 

            Съгласно заповед №РД09-1711/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката – за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория  на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2018-2019 година са определени следните дати:

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен -23.01.2019г.

Сесия юни-юли

 
   За първа степен – 4.07.2019г.
 
   За втора,трета  и четвърта степен – 6.6.2019г.
 
 
  
Сесия септември
 
За първа, втора, трета и четвърта степен -11.09.2019г.
 
              Сроковете за подаване на заявления за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018-2019 година както следва: 
                                            Сесия януари

                 Срок за подаване на заявлвния 21.12.2018г.

Сесия юни-юли

  Срок за подаване на заявлвния за втора, трета и четвърта степен – 10.05.2019г.

   Срок за подаване на заявлвния за  първа степен – 14.06.2019г.

 Сесия септември

Срок за подаване на заявлвния за   първа, втора, трета и четвърта степен – 30.08.2019г.

 

Последни публикации