ДКвИ

 Държавни квалификационни изпити

 

            Съгласно заповед №РД-09-1165/19.08.2016г. на Министъра на образованието и науката – за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория  на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2016-2017 година са определени следните дати:

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен -26.01.2017г.

Сесия юни-юли

 
   За втора степен – 06.06.2017г.
 
   За трета  и четвърта степен – 9.06.2017г.
 
   За първа степен – 04.07.2017г. или 25.07.2017г.
  
Сесия септември
 
За първа, втора, трета и четвърта степен -08.09.2017г.
 
              Сроковете за подаване на заявления за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016-2017 година както следва: 
                                            Сесия януари

                 Срок за подаване на заявлвния 23.12.2016г.

Сесия юни-юли

  Срок за подаване на заявлвния за втора, трета и четвърта степен – 10.05.2017г.

   Срок за подаване на заявлвния за  първа степен – 23.06.2017г. или 14.07.2017г.

 Сесия септември

Срок за подаване на заявлвния за   първа, втора, трета и четвърта степен – 01.09.2017г.

 

Последни публикации