ДКвИ

 Държавни квалификационни изпити

 

            Съгласно заповед № РД09-2151/ 27.08.2019 г. . на Министъра на образованието и науката – за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2019 – 2020 година датите са следните:

Сесия януари

За първа, втора, трета и четвърта степен -22.01.2020 г.

Сесия юни-юли

 
  
 
 За втора,трета  и четвърта степен – 05.06.2020г.
 
 
  
Сесия септември
За първа, втора, трета и четвърта степен – 10.09.2020 г.
 
              Сроковете за подаване на заявления за лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията  и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2018-2019 година както следва: 
                                            Сесия януари

                 Срок за подаване на заявлвния 21.12.2018г.

Сесия юни-юли

  Срок за подаване на заявлвния за втора, трета и четвърта степен – 10.05.2019г.

   Срок за подаване на заявлвния за  първа степен – 14.06.2019г.

 Сесия септември

Срок за подаване на заявлвния за   първа, втора, трета и четвърта степен – 30.08.2019г.

 

Последни публикации