Държавен изпит КТТ

Изпитна тема № 1: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8088

Изпитна тема № 2: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM/ХТ I8086

Изпитна тема № 3: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM /АТ 80286

Изпитна тема № 4: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM /АТ 80386

Изпитна тема № 5: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА IBM /АТ 80486

Изпитна тема № 6: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium.

Изпитна тема  № 7: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium Pro и MMX.

Изпитна тема  № 8:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium II.

Изпитна тема  № 9:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium III.

Изпитна тема № 10:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium IV(вариант 1).

Изпитна тема № 11:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium IV(вариант 2).

Изпитна тема № 12:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium IV(вариант 3).

Изпитна тема № 13:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium IV(вариант 4).

Изпитна тема № 14:КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА с процесор Pentium (вариант 5).

Изпитна тема № 15: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА С ПРОЦЕСОР CPU CORE 2 DUO.

Изпитна тема № 16: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА С НАЙ-НОВИЯ КЪМ МОМЕНТА ПРОЦЕСОР НА INTEL.

Изпитна тема № 17:Компютърна система с 64 битов процесор на AMD.

Изпитна тема № 18: КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА С НАЙ-НОВИЯ КЪМ МОМЕНТА ПРОЦЕСОР НА AMD

 

Последни публикации