16.09.2013

16 септември 2013 година отново ни събра с надеждата за една успешна, вълнуваща и ползотворна учебна година. Ще бъдем пак заедно – в класните стаи, на спортните площадки, в лаборатории, работилници,  на екскурзии. Да си пожелаем да бъдем здрави, разумни, да изпълваме с вдъхновение всяко свое дело, да бъдем творци на знанието, доброто и красотата. На добър час учители и ученици!

 

Последни публикации