Изпити

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ИЗПИТИ  С  УЧЕНИЦИТЕ  НА  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

2012/2013  учебна година

МЕСЕЦ

ДАТИ

ОКТОМВРИ 15.10.2012 г.   – 30.10.2012  г.
ЯНУАРИ 15.01.2013  г.  – 30.01.2013 г.
АПРИЛ 15.04.2013 г.   – 30.04.2013 г.
МАЙ /поправителна сесия само за ХІІ клас/ 6.05.2013  г.    – 15.05.2013 г.
СЕПТЕМВРИ 01.09.2013  г.  –  14.09.2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА СЕ ПОДАВАТ ДО ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ.

Заповед № РД 09-1253/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2011/2012 година-изтегли

Заповед № РД 09-1254/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2011/2012 година-изтегли

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ

Последни публикации