Изпити

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ИЗПИТИ  С  УЧЕНИЦИТЕ  НА  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изпити на самостоятелна форма на обучение на Александър Дончев от Хе клас

№ по ред Изпит по учебен предмет Дата, начален час,

място на провеждане

Формат на изпит Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните Срок и място за оповестяване на резултатите
1 Български език и литература 03.06.2024 г.

/понеделник/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Св. Цанев

Г. Илиева

Ем. Косева

Н. Атанасова

 

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита До 3 дни след провеждане на изпита
 

      

       2

Английски език 04.06.2024 г.

/вторник/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен В. Стефанова

М. Конакчиева

М.Цанева

С. Колева

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

3

 Втори ЧЕ – Немски език 05.06.2024 г.

/сряда/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Т. Тонкова

Г. Илиева

Д. Борисова

Р. Дранкюлева

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита  След провеждане на изпита

ЗДУД

 

4

Математика 06.06.2024 г. /четвъртък/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен В. Стефанова

М. Цанева

М. Тодорова

Й. Дончев

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

5

Инф. технологии 07.06.2024 г.

/петък/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Н. Атанасова

И. Благинова

Сл. Тихова

Ан. Цанкова

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

6

История и цивилизации 13.06.2024 г.

/четвъртък/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Г. Илиева

Т. Тонкова

Д. Цонева

Л. Минчев

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

 

7

География и икономика 17.06.2024 г.

/понеделник/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Св. Цанев

Сл. Тихова

Т. Тонкова

Л. Минчев

3 дни преди провеждане на изпита

 

 

 

Учителска стая – след провеждане на изпита

 

 

     След провеждане на изпита

ЗДУД

 

 

 

8

Философия 18.06.2024 г.

/вторник/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Р. Дранкюлева

М. Радева

М. Конакчиева

Р. Дранкюлева

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

9

Биология и здравно образование 20.06.2024 г.

/четвъртък/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен П. Манева

В. Стефанова

Н. Никодимова

М. Радева

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

10

Физика и астрономия 24.06.2024 г.

/понеделник/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Св. Цанев

Н. Атанасова

Г. Илиева

М. Радева

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

 

11

Химия и ООС 25.06.2024 г.

/вторник/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен Р. Дранкюлева

Д. Борисова

М. Радева

Г. Илиева

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита След провеждане на изпита

ЗДУД

12 Физическо възпитание и спорт /ФВС/ 26.06.2024 г.

/сряда/

14.30 ч.

Физк. салон

 

Практически Иван Палев

Искра Благинова

3 дни преди провеждане на изпита Физк. салон След провеждане на изпита

ЗДУД

13 Икономика 27.06.2024 г.

/четвъртък/

14,30 ч.

Каб. 113

писмен В. Стефанова

П. Манева

 

Т. Тонкова

Г. Георгиев

 

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита  след провеждане на изпита

ЗДУД

14 Увод в алгоритмите и структурите от данни – ОтПП – теория 28.06.2024 г.

/петък/

14,30 ч.

Каб. 113

 

писмен

Н. Атанасова

И. Благинова

Инж. Н. Нанева

Инж. Д. Денев

3 дни преди провеждане на изпита Учителска стая – след провеждане на изпита

 

 след провеждане на изпита

ЗДУД

15. Увод в алгоритмите и структурите от данни – ОтПП – учебн практика 01.07.2024 г. /понеделник/

10.00 ч.

Каб 304

практически              – Инж. Н. Нанева

Инж. Д. Денев

3 дни преди провеждане на изпита Каб 304 След провеждане на изпита

ЗДУД

16 Програмиране на WEB дизайн – учебна практика 02.07.2024 г. /вторник/

10.00 ч.

Каб 304

практически Инж. Н. Нанева

Инж. Д. Денев

3 дни преди провеждане на изпита Каб 304 След провеждане на изпита

ЗДУД

17 УП – Графичен дизайн 03.07.2024 г. /сряда/

10.00 ч.

Каб 304

практически Инж. Н. Нанева

Инж. Д. Денев

 

3 дни преди провеждане на изпита Каб 304 След провеждане на изпита

ЗДУД

18 УП – Роботика 04.07.2024 г. /сряда/

10.00 ч.

Каб 304

практически Инж. Д. Денев

Инж. Н. Нанева

 

 

3 дни преди провеждане на изпита Каб 304 След провеждане на изпита

ЗДУД

      19 Производствена практика 12.07.2024г.

10.00 ч.

Каб 303

 

практически Инж. Н. Нанева

Инж. Д. Денев

 

3 дни преди провеждане на изпита      Каб 303 След провеждане на изпита

ЗДУД

 

График на приравнителни изпити на самостоятелна форма  

Изпит по учебен предмет
Дата, начален час,
място на провеждане
Формат на изпит
Ученици, които следва да се явяват*
(незадължит.
реквизит)
Комисия по оценяването
Срок за изготвяне на изпитните материали
Време и място за проверка на изпитните
Срок и място за оповестяване на резултатите

1. Електротехническо чертане  – РПП – IX кл.

08.04.2024 г

/понеделник/

14.30 ч.

113

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Инж. П. Спасова

Инж. Г. Георгиев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

2. Електроенергетика РПП – IX кл.

09.04.2024 г.

/вторник/

14.30 ч.

113

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Инж.Св.Костова,

Инж Сн. Спасова

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

3.       Философия-ООП

приравнителен изпит за Х     клас – ООП

10.04.2024 г.

/сряда/

14.30 ч.

113

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

М.Конакчиева

Р. Дранкюлева

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

 след провеждане на изпита

4. Възобновяема зелена енергия – Х –ти клас РПП

11.04.2024 г.

/четвъртък/

14.30 ч.

Зала 113

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Инж. Г. Георгиев

Инж.Сн. Спасова

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

5. Втри чужд език – немски език – XI– ти клас- ООП

12.04.2024 г.

/петък/

14,30 ч.

Зала 113

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Д. Борисова

Ив. Топузанов

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

6. Гражданско образование – XI– ти клас- ООП

15.04.2024 г.

/понеделник/

14.30 ч. – зала 309

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

М.Конакчиева

Р. Дранкюлева

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

7. Чужд език по професията – английски език – XI– ти клас

16.04.2024 г

/вторник/

Р-3

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

П. Манева

М. Цанева

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 8. Електрически мрежи – СПП – теория на професията – XI– ти клас

17.04.2024 г.

/сряда/

14,30 ч.

Зала  Л-2

писмен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Инж.Сн. Спасова

Инж.Св.Костова

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

 след провеждане на изпита

ЗДУД

9.       УП – Заваряване – РПП – приравнителен изпит за ХI клас

18.04.2024 г.

/четвъртък/

14,30 ч.  Р- 2

практичен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Ив. Генов

Инж. Юл. Гечев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

След провеждане на изпита

ЗДУД

10. УП – Лабораторна – електрически машини XI– ти клас – СПП – практика на професията

19.04.2024 г.

/петък/

14,30 ч.  Р- 2

практичен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика

Инж.М.Атанасов

Инж. Св. Костова

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

 След провеждане на изпита

ЗДУД

11.   УП по специалността – СПП – практика на професията – ХII_ти

22.04.2024 г.

/понеделник/

14.30 ч – Р- 2

практичен

Малина Стойчева Младенова

Специалност  „Електроенергетика“

Инж.Св. Костова

Инж.Сн. Спасова

 

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

След провеждане на изпита

ЗДУД

График на изпити на самостоятелна форма

Изпит по учебен предмет
Дата, начален час,
място на провеждане
Формат на изпит
Ученици, които следва да се явяват*
(незадължит.
реквизит)
Комисия по оценяването
Срок за изготвяне на изпитните материали
Време и място за проверка на изпитните
Срок и място за оповестяване на резултатите

1.       Български език и литература  – РП

08.04.2024 г

/понеделник/

14.30 ч.

113

Писмен

 

 

 

 

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

     Ем. Косева

Н. Атанасова

 

 

 

 

 

 

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

2.       Компютърни архитектури – теория – СПП

08.04.2024 г

/понеделник/

14.30 ч.

113

писмен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

инж. Кр. Цанков

инж. Кр. Пенев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

     3.Приложен софтуер – теория на професията

09.04.2024 г.

/вторник/

14.30 ч.

307

писмен

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

инж. Кр. Цанков

инж. Кр. Пенев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

4.Програмиране –ИУЧ – СПП

09.04.2024 г.

/вторник/

14.30 ч.

307

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Сл. Тихова

инж. В. Стоянова

 5.УП–Компютърни мрежи

10.04.2024 г.

/сряда/

14.30 ч.

307

 

практичен

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

Инж. Кр. Цанков

Инж. Кр. Пенев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

 след провеждане на изпита

6.Запомнящи и периферни устройства – теория – СПП

10.04.2024 г.

/сряда/

14.30 ч.

307

писмен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

Инж. Г. Георгиев

Инж. Кр. Пенев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

 след провеждане на изпита

7.       УП – Контрол и диагностика

11.04.2024 г.

/четвъртък/

14.30 ч.

Зала 113

практичен

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

Инж. Кр. Пенев

Инж. Кр. Цанков

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

след провеждане на изпита

8.       Математика – ООП – ХI кл. –

11.04.2024 г.

/четвъртък/

14.30 ч.

Зала 113

писмен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

Йордан Дончев

М. Тодорова

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

след провеждане на изпита

9.       УП- Триизмерна графика

12.04.2024 г.

/петък/

14,30 ч.

304

практичен

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

Инж. Д. Денев

Инж. Г. Георгиев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

10.   Компютърни мрежи – теория – СПП

12.04.2024 г.

/петък/

14,30 ч.

307

писмен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. Г. Георгиев

Инж. Кр. Пенев

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

11.  Комплексна практика по специалността

15.04.2024 г.

/понеделник/

14.30 ч. – зала 309

практичен

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии“

Инж. Кр. Пенев

Инж. Кр.Цанков

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

12.  УП. Компютърни архитектури

15.04.2024 г.

/понеделник

14.30 ч. – зала 309

практичен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. Кр. Пенев

Инж. Кр.Цанков

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

13.  УП – Запомнящи и периферни устройства

16.04.2024 г.

/вторник/

14.30 ч. – зала 309

практичен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. Г. Георгиев

Инж. Кр. Пенев

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

14. УП – Операционни системи

17.04.2024 г.

/сряда/

практичен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. Кр.Цанков

Инж. Кр. Пенев

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

15. УП – Компютърни мрежи

18.04.2024 г.

/четвъртък/

практичен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. Кр. Пенев

Инж. Кр.Цанков

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

16. УП. Компютърни системи и мрежи

19.04.2024 г.

/петък/

практичен

Борис Петров Крусев – ХI – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. Кр. Пенев

Инж. Кр.Цанков

 

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

17.  Производствена практика

22.04.2024 г.

/вторник/

14.30 ч. – зала 309

практичен

Вадим  Владиславович    Афанасопуло ХII – ти клас – спец. „Компютърна техника и технологии

Инж. П. СпасоваИнж. Г. Георгиев

3 дни преди провеждане на изпита

Учителска стая – след провеждане на изпита

До 3 дни след провеждане на изпита

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА СЕ ПОДАВАТ ДО ЕДНА СЕДМИЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ.

Заповед № РД 09-1253/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии – май-юни и август-септември, през учебната 2011/2012 година-изтегли

Заповед № РД 09-1254/03.09.2011 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2011/2012 година-изтегли

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ

Последни публикации