ИСТОРИЯ

 55 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ГИМНАЗИЯТА

 

(Обобщение по летописните книги)

 ПЪРВО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

 

 1. Създаване на Техникум по електротехника:

Въз основа на заповед № I – 8022 на Министерството на Просветата и Културата бившата II-ра смесена гимназия в гр. Горна Оряховица се трансформира в Техникум по електротехника. Основател и пръв Директор на училището е инж. Марко Генчев.

Приемането на курсистите се организира чрез състезание по успех. Приети са 243 ученици. Откриват се три отдела: слаботоков, силнотоков и електрически централи и мрежи.

Откриването на учебната година става на 15 септември 1959 г. Учениците са разделени на 6 паралелки. Поради липса на сграда се използва сградата на Политехническата гимназия „Георги Измирлиев” (днес СОУ „Георги Измирлиев”)

Учебната 1959 – 60 г. завършва с общ успех 4, 27, най-висок за града.

Проблеми поради липса на самостоятелна сграда – недостиг на класни стаи, използване на работилниците на Механотехникума с претоварен график.

Постижения на учениците и колектива:

  • изработените по учебна практика предмети са показани на изложбата на 24 май
  • с първата в страната пробна електроискрова апаратура, изработена в техникума – участие в Националната изложба на техникумите в София, отразено във в-к „Народна младеж”, бр. от 4.09.1960 г.
  • художествена самодейност
 • създаден е Mарш на Електротехникума по текст на преподавателя по български език Йордан Йорданов2. През март 1960 г. се поставя основният камък на новата учебна сграда на Електротехникума и започва строежът и. Стрoителството се извършва с доброволния труд на учениците. До началото на учебната 1961 г. започва пренасянето в корпус А на новата сграда. Започват изкопни работи за корпус В.3. Избиране на патрон – Михайло Василиевич Ломоносов със заповед на МНП № 1/2088 през учебната 1962/ 63 г. Изработено е знаме на училището с лика на патрона. За първи път в летописната книга през тази учебна година училището е наречено „ТЕТ”.4. През учебната 1963/ 64 се чества първият патронен празник на училището. Учениците снимат филм с помощта на градския киноклуб, който се излъчва по националната телевизия в София.   Завършване и предаване на физкултурния комплекс и новите учебни работилници. През десетилетието се създава библиотеката на техникума, а през тази учебна година се обогатява с нови томове художествена и техническа литература.II. ВTOРО ДЕСЕТИЛЕТИЕ 1970 – 1979 г.1. 1970/71 – Укрепване на връзките с Техникума по измервания в Одеса, създаване на  групи за обучение на разменни начала, група от ТЕТ провежда производствения си стаж в Одеса.2. 1971/72 – Построен е нов корпус за работилници и лаборатории и голям киносалон с 500 места. Художествена самодейност – хор, вокална група, драматичен състав4. 1973/74 – За първи път е открита самостоятелна изложба на техникума по ТНТМ от 13 до 20 май 1974 г.  7. 1976/77 – благоустройство и озеленяване на училищния двор, модернизиране на нови кабинети1978/79 –месец на науката и техниката през март, подновяване на физкултурния комплекс, асфалтиране на площадките и целия училищен двор Спорт – призови места в градските и окръжни първенства, за 8-ми път спечелена кристалната купа на Окръжния отдел за Народна просвета. III. ТРЕТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ 1980 – 1989 г.1980/81 Обявяване на ТЕТ за асоцииран член на ЮНЕСКО със заповед на министъра на Народната просвета, единствен между 15 средни училища в страната. Златна значка от изложбата на ТНТМ с експоната «Стенд за изпитване на електродвигатели» През септември напуска вторият директор на техникума Димитър Ковачев.Откриване на бюст-паметник на М. В. Ломоносов в двора на ТЕТ.Техникумът е носител на купата на «Народна просвета» за физкултурна дейност.23 март до 15 април в ТЕТ се провежда 10-та юбилейна изложба на ТНТМ в рамките на XII национален преглед1984/85Закупени са 10 броя компютри.1985/86Кръжокът по физика с ръководител Захари Захариев става окръжен първенец. Въвежда се предмета информатика. На окръжната изложба на ТНТМ във В. Търново Захари Захариев заема първо място. В техникума е открита изложба в чест на 30 години от основаването на училището, 20 г. ТНТМ и 25 г. от построяването на радиостанция в ТЕТ.Честване на 25 годишнината от завършването на първия випуск.Михаил Михайлов – носител на Орден на труда – сребърен;Райна Досева, инж. Иван Николков, Янко Добрев – носители на орден „Кирил и Методий” и медал за трудово отличие. Клуб за ТНТМНаучнотехническото творчество на младежта в ТЕТ води началото си от 1963 г. През 1964 г. в техникума е построена радиостанция от Бончо Василев с инициали LZ2KGO. Организирано в републиканските прегледи на ТНТМ техникумът участва от 1968г.
 • Клуб за ТНТМ „Фотон” при ТЕТ е постигнал следните успехи:                         30 години ТЕТ
 • С медал на МНП за активно участие са наградени Александър Йорданов, П. Панайотов, инж. М. Казанджиев, Д. Тодоров
 • Любен Пеев – Кирил и Методий;
 • Носители на отличия в техникума са:
 • На 7 юни за нов директор е назначена Кина Стоянова Маркова, инженер и бивша възпитаничка на техникума.                                                                           1988/89
 • Спортистите на ТЕТ постигат най-големия си успех – отборът по лека атлетика става републикански шампион на МНП, а отборът по гимнастика се класира на 5 място.                                                                                     1987/88
 • В техникума са записани гимназиални паралелки – едната е специалност ЕИМ с 37 ученици.                                                                      1986/87                                                     
 • Посещение на японска учителска делегация в техникума.
 • На 19 ноември, в чест на патронния празник, е открита компютърна зала с отговорник Пламен Попов.
 • На 1 октомври 1984г. е назначен за директор на техникума инж. Константин Маринов Константинов.
 • На похода «Козлодуй – Околчица» експедиционният отряд на техникума с ръководител Райна Досева се класира първи в страната.
 • 19 ноември – честване на 25 години от откриване на техникума.
 • През октомври са доставени първите два компютъра.                                                                                                                                                            1983/84
 • През тази учебна година техникумът е асоцииран към ЮНЕСКО. Представители на техникума, ръководени от директора инж. Ковачев и зам. директора Йордан Йорданов, участват в първия конгрес на асоциираните училища, проведен в София от 12 до 14 септември.                                1982/83
 • Младежката организация на училището е носител на Орден на труда – златен, 5 вимпела на ЦК на ДКМС и 7 златни значки на ТНТМ.          1981/1982
 •  Второ място в общинската викторина „Олимпиада 80”
 •  Национален преглед на експедиционните отряди „Стъпките на ботевата чета”, отрядът на ТЕТ „Антон Иванов” класиран на първо място в страната.   1979/80 – 20 години от създаването на училището.
 • 1977/78 – модернизация на всички кабинети, лаборатории, работилници;  състезание по професии
 • 1975/76 г. – 100 г. от Априлското въстание. Организиран експедиционен отряд по стъпките на Априлци; изложба на ТНТМ ; разменени групи за стажуване с техникума в Одеса.
 • 1974/75 г. – Тържествено честване на 15 години от създаването на техникума
 • За високи постижения в областта на спорта колективът печели кристалната купа на ОК на ДКМС.
 • Инж. Марко Генчев умира на 16 октомври 1973 г., от втория учебен срок е назначен нов директор, инж. Димитър Христов Ковачев.
 • 1972/73 – Въвеждане на нова специалност „Съобщителна техника”, изградени са 18 кабинета, успехи на движението за ТНТМ, 15 кръжока към клуб „Фотон”, вечери на автоматиката и радио и телевизия.
 • През годината се обучават 774 ученици в редовно обучение, 179 над средно, 126 вечерно, 287 задочно – общо 1366.
 •  
 • 1969/70 – Нa 15. IX. 1969 г. се навършват 10 години от създаването на Техникума по електротехника.
 • 1967/68 – завършване на физкултурния комплекс
 • 1965/66 – работа по материално-техническата база, посещение на техникума по измервания в Одеса, среща на учители и ученици
 • Завършва първият випуск на ТЕТ, след провеждането на първите държавни изпити по специалности, среден успех 4,95; 32 отличници; успешно дипломиране на всички 203 ученици, приети през 1959 г.
 •  
 • за принос в движението на ТНТМ е награден с орден на труда – златен;
 • 7 вимпела на ЦК на ДКМС;
 • 10 златни значки за ТНТМ;
 • 14 пъти окръжен първенец;
 • 14 пъти общински първенец.Ръководството на клуба с ръководител М. Михайлов развива активна творческа дейност.  Редовно обучение
 • – 13 техникумски паралелки
 • 1989/1990
 • IV. ЧЕТВЪРТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
 • Техникумът участва редовно със свои експонати на републиканските изложби в Пловдив.
 • 5 СПТУ
 • 2 ЕСПУ (УПК)Събития:
 • Задочно обучение – 173 ученици;
 • 24 ноември патронен празник на училището, 30 г. ТЕТ
 • От учебната програма отпадат предметите НВО (Начално военно обучение) и обществознаие
 • Февруари 1990, Михаил Михайлов е избран за член на Националния учителски съвет при МНП
 • Април 1990, преминаване на петдневна учебна седмица1990/91Техникум- Електрообзавеждане- Промишлена електроника
 • СПТУ
 • – Мрежи и централи
 • – Радио и телевизия
 • Специалности:
 • Монтьор на електронна техника
 • Монтьор по електрообзавежданеВъвежда се специалност „Електрически мрежи и централи”1991/9217 май 1991- посещение на г-н Азедин Даунс, директор на Корпуса на мира. В училището започват работа доброволци от Корпуса на мира като учители по английски език за новите паралелки – Маргарет Роуз Галати и Кристин Телфер. Разкриване на трета езикова паралелка в специалност „Промишлена електроника”През май 1993 г. баскетболният отбор – девойки е национален първенец и участва в Световното първенство за средношколци в Атина, Гърция.1993/94Училището получава Сертификат за обучение на възрастни от Министерството на труда и социалните грижи. Тържествено честване на 35 години от основаването на техникума.Въвежда се нова специалност с прием след VII клас и с разширено изучаване на английски език – „Съобщителна техника”На 23 и 24. 10. 1995 г. училището участва активно в международния ЕКО-форум „Камбаната за живота на земята”. Техникумът е посетен от Председателя на Народното събрание, г-н Благовест Сендов.От месец септември в училището за първи път се извършва обучение по икономика по съвместна българо-немска програма.По инициатива на Марк Томпсън е сформиран ученически отбор по бейзбол от ученици от езиковите паралелки. Организиране на кръгла маса на тема: „Екология и космос”. Гости на техникума са проф. Кехайов, акад. Мишев, Живко Стоянов и вторият български космонавт Александър Александров.Създаване на експериментална паралелка по икономика по съвместен проект с Германия, Фондация CDG.Подготовка на нова учебна документация за преминаване на специалността Компютърни системи на модулен принцип на обучение. Получаване на нови компютри, размножителна и измервателна техника от американски и френски фирми по програмата ФАР.На 27 – 30 юни в гр. Русе се провежда първата среща на училищата, асоциирани по линията на ЮНЕСКО. Завършва първият випуск в специалност Компютърни системи над XI клас по модулно обучение.Ученикът Найден Камбушев завоюва златен медал на Балканиадата по математика в гр. Никозия, Кипър и златен медал от 39-а Международна олимпиада по математика  в Тайван. Учебната година започва с ново ръководство: инж. Димитър Йонов – директор, Галина Петрова – помощник-директор по учебната дейност, инж. Детелина Иванова – помощник-директор по учебно-производствената дейност, Пламен Емануилов – помощник-директор по административно-стопанската дейност.Създадени са 5 методически обединения на учителите: на курсовите ръководители, на учителите по хуманитарни дисциплини, на природо-математическите дисциплини, МО – слаби токове, МО – силни токове.Отборите на ТЕТ са общински първенци по всички спортове. Отборите по хандбал и тенис на маса са национални първенци. Отборът по футбол участва в Световно ученическо първенство в град Каляри, Италия.1999/2000В чест на празника месец ноември е обявен за МЕСЕЦ НА ТЕТ „М. В. Ломоносов”. Мероприятия:- състезания по професии и всички видове спорт- вечер, посветена на Ломоносов и състезание в научните области, в които е работил- тържествен концерт в читалише „Напредък”- поднасяне на венци на признателност на гроба на инж. Марко Генчев и паметника на загиналите във войните наши съграждани      Спортни успехи – отборите на ТЕТ са общински първенци по всички видове спорт. Участие на два училищни отбора в СВЕТОВНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ – 2000:
 •       Направен е основен ремонт на цялото училище на стойност 61 300 лв.
 • Среща на поколенията и тържествен обяд за всички бивши и настоящи учители и служители
 • вечер на талантите
 • издаден вестник в чест на 40-та годишнина
 • изложба в Младежки дом за историята на ТЕТ, спортни и професионални успехи на ученици и учители
 • 40 години от създаването на ТЕТ
 • ТЕТ успешно защитава еко-проект на тема „Образование в дух на биологично разнообразие и устойчиво използване на природните ресурси и пропагандиране грижата за околната среда” пред Фондация „Еколайф”.
 • От 24 до 28 май техникумът участва в изложба-базар на промишлени стоки като единствен представител на училищата в града.
 • 1998/99
 • Отборите по футбол, с треньор Иван Генов и по тенис на маса, с треньор Десислава Тодорова, са републикански първенци за средношколци за 1998г.
 • Ръководството предлага модулното обучение да се приложи  за паралелките по специалност Електронноизчислителна техника с прием след VII клас.
 • 1997/98 
 • Ученикът Найден Камбушев  завоюва сребърен медал в Аржентина като участник в националния отбор на България в 38-та международна  олимпиада  по математика.
 • 1996/97
 • В училището работи нов доброволец от Корпуса на мира – г-н Дийн Чичиарели
 • Със заповед на Министъра на МОНТ, акад. Илчо Димитров, техникумът е включен в програмата ФАР (PHARE).
 • В градския музей е поставена капсула с послание към бъдещото поколение, която трябва да се отвори след 10 години.
 • 1995/96
 • Монтирана е втора сателитна антена, която ще задоволява нуждите на слаботоковите работилници и лаборатории.
 • Оборудвана е нова Фонозала за обучение по чужди езици.
 • На 18. 05. 1995 г. училището става член на Организацията на обединените училища към ООН.
 • На 10.10. 94 г. училището преминава на финансиране към Комитета по енергетика
 • 1994/95
 • В техникума работи третият доброволец от Корпуса на мира Марк Томпсън.
 • От 1.01. 94 училището преминава на финансиране към МОНТ, София
 • Направен е ‘Клуб на учителя и служителя’ за отдих.
 • 1992/93
 • 6 април 1992, посещение на американския посланик г-н Хю Кенет, изразено е взаимно желание за сътрудничество в различни области.
 • Разкриват се две паралелки с разширено изучаване на английски език по специалностите „Електронно-изчислителна техника” и „Радио и телевизия”
 • Събития: На 24. 05. 1991 е монтирана първата сателитна антена, окомплектована с модулатор. учениците гледат 38 програми по телевизията.
 • отборът по хандбал в гр. Страсбург, Франция през април 2000
 • отборът по тенис на маса в гр. Бьоври, Франция  Реформи в системата на средното образование: ДОИ, нови учебни програми за IX и X клас.Работа по линия на ЮНЕСКО –  обявена е година на Култура на мира, участие в обявената от Съвета на Европа седмица-разговор за бедността и бедните хора.Посещение на Пловдивския технически панаир и компютърното изложение „Байт – Експо 2000”. За първи път след завършен VII клас са приети три паралелки с модулно обучение по програма ФАР. След промени в Закона за народната просвета училището е преименувано в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „М. В. Ломоносов”От месец декември 2002 г. ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” е домакин на Коледно и Великденско математическо състезание, организирани със съдействието на Регионален инспекторат по образованието Велико Търново и Съюза на математиците в България.
 • Участие в проекти:
 • Педагогическият съвет взема решение за прием по нова професия по програма ФАР – „Програмист” с интензивно изучаване на английски и немски език.
 • 2002/2003
 • Допълнителни приходи за училището се реализират от провеждане на курсове за обучение и квалификация на възрастни, ремонтна и производствена дейност.
 • 2001/ 2002
 • Гост на техникума е г-н Жан-Пиер Бормаж, директор на спортно училище в Белгия
 • Европейска година на езиците, 2001 – проведени вечери на чуждите езици, които се изучават в училището.
 • Решение на педагогическия съвет за следващата учебна година да бъде закрита специалността „Електрически машини и апарати” и да се открие още една паралелка с прием след VII клас – „Електронен техник – Компютърни системи”.
 • 2000/2001
 • V. ПЕТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
 • Гост на училището е г-жа Дона Мосфорд от Австралия – фондация „Еколайф”.
 • „Отворена врата към равенство” към Европейския информационен център във В. Търново под ръководството на Диана Петрова и Нина Бъчварова. Те работиха по два микропроекта:
 • „Образът на мъжа и жената в медиите” и
 • „Равенство и толерантност между половете”
 • Участие в национален проект към дружеството за ООН на тема „Две религии – една общност / Заедно срещу расизма в нашия град” Прием: 3 паралелки осмокласници, 4 паралелки IX клас и съгласно учебните планове от 1999 г. за първи път се сформират 4 паралелки XIII клас.
 • Проведени курсове по професионално обучение:
 • 2003/2004
 • 20 години от обявяване на ПГЕЕ за асоцииран член на ЮНЕСКО – участие в годишна среща на асоциираните училища.
 1. Държавно управление и администрация – Бизнес сътрудник
 2. Оператор на ПС
 3. Компютърни системи
 4. Телекомуникационен техник
 5. Ел. централи и мрежи

2005/2006

На модулен принцип на обучение са учениците от професиите Програмист, Техник на комуникационни системи, Техник на компютърни системи, Електротехник.

Състезания и конкурси:

 • Математическо състезание „Черноризец храбър”, VIII клас  – I място
 • Коледно и Великденско математическо състезание, IX клас – I и II място, XII клас – I място.
 • Участие в проект „Седмица на Европа” в гр. Варен, Германия
 • Работа по проект „Mondia – Logo” към ЮНЕСКО заедно с Нигерия
 • Клуб ЮНЕСКО с ръководител Емилия Косева: разучаване на автентични празници от българския фолклор, запис по местните кабелни телевизии
 • Театралната група провежда „Възрожденски урок”, запис по канал „Раховец”
 • Участие в национално състезание по информационни технологии в гр. Монтана
 • Ученикът Николай Кънчев от X е кл. спечели първо място с написване на есе в Националния конкурс „Природното наследство на моя роден край” , организиран от Националния ученически екопарламент
 • Учениците от СИП – БЧК участваха в проведената анти-СПИН кампания в града, направиха дарение от дрехи и книги за учениците от СУПЗ „Елена Грънчарова”, събраха парична сума за лечение на свой съученик
 • Дейност на театралния клуб: III място в конкурс, посветен на 110 г. от рождението на С. Есенин; участие в Национален фестивал на детско-юношеските театри на руски език; Новогодишна програма „Шоуто на Жичка и Електричка”; участие в Първи регионален празник на Младежките театри „Малкият принц”, с. Самоводене, ръководител Рена Дранкюлева2007/20082009/2010Подобряване на материално-техническата база: специализирани кабинети, електронноизмервателни лаборатории, компютърни зали и работилници, сървъри, телевизори, мултимедийни проектори, рутери, плеъри и монитори, оборудване по стандартите на МОМН по изучаваните професии. Финансирането е по проект на програма ФАР.- Проект BG 2006 / 118-343. 10. 01 – Развитие на човешките ресурси и повишаване на заетостта, 200 000 евро за преоборудване с нова компютърна и измервателна техника- Програма Коменски – „Мостове над буйни води” с партньори от Франция, Испания, Италия, Румъния и Полша- Регистрация и участие в програмата „ENO – онлайн околна среда” с координатор Финландия- Клуб „Театър 220” и Сдружение „Младежи, образование и общество”НА 19 НОЕМВРИ 2009 г. СЕ НАВЪРШИХА 50 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПГЕЕ „М. В. ЛОМОНОСОВ” ПРЕЗ 1959 г. КАТО ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 • Празнуването на юбилея бе отбелязано със следните мероприятия:
 • – Програма „Младежта в действие” – тема „Младежка инициатива за климата –  един различен подход”
 • – Програма Грюндвик „Европейски памети”, многостранно партньорство с координатор Италия и партньори от Испания, Португалия, Дания и Германия
 • – Програма Коменски – „Младите хора –  да живеем и работим заедно в Европа” с партньори от Германия, Франция, Италия, Румъния и Полша
 • Проекти и програми:
 • Инж. Димитър Йонов, директор на ПГЕЕ излиза в пенсия. Учебната година започва с ново ръководство – г-жа Кина Котларска е временно изпълняващ длъжността Директор на ПГЕЕ. През февруари 2010 за директор на гимназията е назначен инж. Филип Цветанов Филипов.
 • За първа година учениците от XIII клас са само в самостоятелна форма на обучение
 • Ден на отворените врати
 • Среща на поколенията
 • Спортни състезания
 • Създаване на филм за училището
 • Празничен концерт и тържество, почетени с присъствието на видни гости, бивши директори и преподаватели на ПГЕЕ, бивши ученици и възпитаници на училището.2010/2011Подобряване на МТБ: Изградена е конферентна зала, нови учебни маси и столове и нови бели учебни дъски, инсталирано е видеонаблюдение. Първо място в състезание „Информационни технологии в професията” в гр. ШуменПродължава работата по проектите „Младите хора” и „Мостове над буйни води”Усвояване на испанския опит при обучение по възобновяеми енергийни източници.ПГЕЕ – домакин на поредната среща по проект „Младите хора”, 10 – 14 ноември, 2010 г.Посещение на кмета на гр. Варен, Германия във връзка с честването на 24 май2011/2012Състезания, олимпиади, конкурси:
 • Прием след VII клас в три паралелки със специалности: Системно програмиране, Компютърна техника и технологии и Възобновяеми енергийни източници и една паралелка след VIII клас в специалност Ел. инсталации и енергетика.
 • Домакинство на среща по проект „Мостове над буйни води” през април 2011г.
 • Събития:
 • Усъвършенстване на професионалните знания и умения на учителите – шанс за бърза и успешна интеграция на пазара на труда.
 • Проекти и програми:
 • Състезания и конкурси : Първа награда за ученическа мултимедийна презентация на тема „Април 1876 – неповторими и драматични дни в Първи революционен окръг”;
 • Прием: Три паралелки с прием след VII клас – Системно програмиране и Компютърна техника и технологии –  и две след VIII клас –  Електрически инсталации и енергетика и Компютърни мрежи
 • Трето място на олимпиада по техническо чертане –  Иван Тонев от XI в клас
 • Двама класирани за национален кръг на състезание по Електротехника „Мога и знам как”
 • VII общинско състезание по компютърни мрежи –  класиран Димитър Славчев от XI е клас
 • Работа по проекти:
 1. Микроконтролерни приложения в професионалното образование, Леонардо да Винчи
 2. Зелена заетост, Леонардо да Винчи
 3. Усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование, Леонардо да Винчи
 4. Оптимизация на националната мрежа –  модул „Без свободен час”
 5. Модул „Изплащане на обезщетения на персонала”
 6. Проект „УСПЕХ”

Събития:

 1. 19. 11. 2011г. честване на 300 г. от рождението на патрона на гимназията М. В. Ломоносов. Провеждане на Ден на отворените врати, състезание по професии.
 2. Ученическа борса –  8. 05. 2012, ПГЕЕ презентира специалностите, по които ще се обучават кандидат-гимназистите.
 3. Представяне на учениците с ястия от „Европейската кухня”, с ръководител Искра Благинова, по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”
 4. Приз „Учител на годината” –  награда за г-жа Кина Котларска от РИО, В. Търново за постигнати успехи в професията.
 5. Учасие на Теодор Великов от XI а кл. в Европейско първенство по акробатика, Варна, октомври, 2011 г.
 6. Участие на Богомил Бонев от IX д кл. в музикалния конкурс X-фактор

2012/2013

Приемът е същият като брой паралелки и специалности.

За I път училището участва с отбор от X клас в състезание ЕВРОСКОЛА в гр. В. Търново, за Търновска и Габровска област.

Наградени ученици:

Даниел Денев, IX ж, „Мога и знам как”, I място

Денис Миленов, X д, II място, „Мога и знам как”

Моника Вангелова, X e, „Поезията свързва хората – моето любимо стихотворение”, отлично представяне с есе.

Клуб «Театър 220» първо място в международен интернет конкурс «Диалог на културата» в категорията «Музиката – душата на народа»

Проекти:

 1. Микроконтролерни приложения в професионалното образование, ПГЕЕ е домакин на поредната среща през октомври 2012 г.
 2. Зелена заетост
 3. Усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование.
 4. Обучение за бъдещето, ЮНЕСКО
 5. Проект «Успех»
 6. Учебни практики
 7. Квалификация педагогически специалисти.

 

Наградени учители:

Диана Петрова за участие в конкурса на «Уни Кредит Банк» «Истинските герои», номинирана от наш ученик.

Рена Дранкюлева, отличена с награда на СБУ за разработката «Неформалното обучение по руски език в клуб «Млад аниматор» и театрално студио»

Събития:

Кръгла маса „Памет на подвига”, организирана от община Г. Оряховица в чест на 100 г. от Балканската война. Участие на наши ученици с презентации по темата.

40 г. от приемане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на свтовното културно и природно наследство – изработване на  информационни табла и брошура от ученици от X е кл.

140 г. от гибелта на Апостола – изработване на информационно табло за живота и дейността на В. Левски от ученици от X б+в кл.

Международен ден на франкофонията, 20 март, 2013 г. – информационно табло от учениците, изучаващи френски език

Представяне на немските великденски традиции от учениците от клуб „Приятели на Германия” при посещението им в страната.