Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ:

За Вас, седмокласници !       

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА “М. В. ЛОМОНОСОВ”    гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

организира провеждането на пробни изпити по:

  1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА   на 04.06.2019г. /вторник/ от1500 часа
  2. МАТЕМАТИКА на 05.06.2019г. /сряда/ от1500 часа
  3. Структурата на тестовете съответства на формата, определен от МОН , за провеждане на НВО след 7 клас.
  4. Записване /до 03.06.2019г./ и информация на място –ПГЕЕ или на тел. 0878104179.

На 19.10.2018г.(петък) от 17: 30 часа ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА!!!

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И EЛЕКТРОНИКА   “М. В. ЛОМОНОСОВ”

гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

организира и провежда подготвителен курс за ученици от седми клас с продължителност 120 учебни часа

 

  1. Подготовка за националното външно оценяване по Български език и литература –  60 учебни часа
  2. Подготовка за националното външно оценяване по Математика – 60 учебни часа
  3. Текущи и заключителни тестове по двата предмета.

Обучението се извършва по учебни програми разработени от МОН, и дава възможност за успешно полагане на изпитите за външно оценяване и кандидатстване след VII клас.

На 15. X. 2018г. от 17:30 часа ще се проведе организационна сбирка с учениците и техните родители.

 

НАЧАЛОТО НА КУРСА е след 22.Х.2018 г.

Записване и информация :на място, тел. 0618/60619 и тел: 0878104179

 

 

 

 

 

 

 

 

Последни публикации