Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ:

За Вас, седмокласници ! 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА “М. В. ЛОМОНОСОВ”

                                         гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

организира провеждането на примни изпити по:

 

  1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА   на 04.05.2017г. /четвъртък/ от1500 часа
  2. МАТЕМАТИКА на 05.05.2017г. /петък/ от1500 часа       Структурата на тестовете съотвества на формата, определен от МОН , за провеждане на НВО.Записване /до 03.05.2017г./ и информация :на място –ПГЕЕ или на тел. 0618/60618 ; GSM 0878104179

На 24.2.2017г. от 17:30 часа ще се проведе родителска среща. 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ

в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ гр. Горна Оряховица

Клас Професия Специалност Брой свободни места
Х Ж клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

Модулно обучение

0 място
Х Б клас Електротехник Електрически инсталации 5 места
Х В клас Електротехник Електроенергетика 3 места
Х З клас Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници

Модулно обучение

5 места
ХІ Е клас Системен програмист Системно програмиране

Модулно обучение

2 места
ХІ Ж клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

Модулно обучение

3 места
ХІ Б клас Електротехник Електрически инсталации 4 места
ХІ В клас Електротехник Електроенергетика 3 места
ХІ З клас Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници

Модулно обучение

3 места
ХІІ Е клас Системен програмист

 

Системно програмиране

Модулно обучение

4 места
ХІІ Ж клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

Модулно обучение

6 места
ХІІ Б клас Електротехник Електрически инсталации 6 места
ХІІ З клас Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници

Модулно обучение

13 места

Ж клас Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии

Модулно обучение

1 място

PgeeLogo

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА “М. В. ЛОМОНОСОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

организира и провежда подготвителен курс за ученици от седми клас с продължителност 120 учебни часа

1. Подготовка за националното външно оценяване по Български език и литература – 60 учебни часа.

2. Подготовка за националното външно оценяване по Математика – 60 учебни часа.

3. Текущи и заключителни тестове по двата предмета.

Обучението се извършва по учебни програми разработени от МОН, и дава възможност за успешно полагане на изпитите за външно оценяване и кандидастване след VII клас.

На 10.X.2016г. от 17:30 часа ще се проведе организационна сбирка с учениците и техните родители.

НАЧАЛОТО НА КУРСА е след 17.Х.2016г.

Записване и информация : на място и тел. 0618/60618

 

 

 

Последни публикации