Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ:

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ, СЕПТЕМВРИ 2020г.

Начален час 17,30 часа

Клас Дата Място
VІІІ В+Г клас 11.09.2020г. 211 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
VІІІ Е клас 11.09.2020г. 201 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
VІІІ Ж клас 11.09.2020г. 205 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ІХ А+Г клас 14.09.2020г. 206 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ІХ Е клас 14.09.2020г. 204 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ІХ Ж клас 10.09.2020г. 302 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
Х А+Г клас 14.09.2020г. 203 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ІХ В клас 14.09.2020г. Е1 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
Х Е клас 14.09.2020г. Онлайн в Тиймс, през профила на ученика.
Х Ж клас 10.09.2020г. 209 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ХІ А+З клас 10.09.2020г. 311 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ХІ Е клас 10.09.2020г. 305 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ХІ Ж клас 10.09.2020г. 310 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ХІІ Б+В клас 14.09.2020г. 113 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ХІІ Е клас 14.09.2020г. 205 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.
ХІІ Ж клас 14.09.2020г. 106 зала. Присъства 1 родител на ученик, задължително с маска.

 

 

 

 

 

 

 

 

Последни публикации