Специалности

В ПГЕЕ – гр. Горна Оряховица се обучават ученици по следните професии и специалности:

изтегли брошура за учебната 2018-2019 

Прием след седми клас ( разширено изучаване на чужд език) 

                  професия “Приложен програмист”

                  специалност “Приложно програмиране”

 

               ПРОФЕСИЯ “ ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

                       СПЕЦИАЛНОСТ    „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ “    

 

               ПРОФЕСИЯ   “Електротехник”

             СПЕЦИАЛНОСТ “Електрообзавеждане на производството”

              

              Професия “Електротехник” 

               Специалност Електроенергетика”

 

              ПРОФЕСИЯ “ ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“                                 

                  СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА“

 

 

 

                    

                        ПРОФЕСИЯ „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“

                       СПЕЦИАЛНОСТ  „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“

                       ПРОФЕСИЯ  „ЕЛЕКТРОТЕХНИК „

                     СПЕЦИАЛНОСТ  „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ „

                ПРОФЕСИЯ „ПРОГРАМИСТ“               

                 СПЕЦИАЛНОСТ  „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ „

ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ“

                        СПЕЦИАЛНОСТ  „ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“

 

Последни публикации