Специалности

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В ПГЕЕ „М. В. ЛОМОНОСОВ“ гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

В ПГЕЕ – гр. Горна Оряховица се обучават ученици по следните професии и специалности:

Прием след седми клас ( разширено изучаване на чужд език) 

                          професия “Приложен програмист”

                     специалност “Приложно програмиране”

              

                    ПРОФЕСИЯ “ ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

                       СПЕЦИАЛНОСТ    „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ “    

                        

ПРОФЕСИЯ   “Електротехник”

СПЕЦИАЛНОСТ “Електрообзавеждане на производството”

              

Професия “Електротехник”

Специалност “Електроенергетика”


                    

         

 

Последни публикации