Специалности

В ПГЕЕ – гр. Горна Оряховица се обучават ученици по следните професии и специалности:

изтегли брошура за учебната 2013-2014-1изтегли брошура за учебната 2013-2014-2        и

изтегли брошура за учебната 2013-2014-3

Прием след седми клас ( засилено изучаване на чужд език) 

2  ПРОФЕСИЯ "ПРОГРАМИСТ"               

                 СПЕЦИАЛНОСТ  "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ "

  ПРОФЕСИЯ " ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ"

                        СПЕЦИАЛНОСТ    "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ "    

          ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРАЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ"

                        СПЕЦИАЛНОСТ  "ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ"

         

Прием след  осми клас

                     ПРОФЕСИЯ " ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ "

                      СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ "

                     ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ"

                      СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ " 

                        ПРОФЕСИЯ "ЕЛЕКТРОТЕХНИК"

                       СПЕЦИАЛНОСТ  "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

                       ПРОФЕСИЯ  "ЕЛЕКТРОТЕХНИК "

                     СПЕЦИАЛНОСТ  "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ "

 

Последни публикации