Седмично разписание

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГЕЕ ”М.В.ЛОМОНОСОВ” ГР.Г.ОРЯХОВИЦА

през І срок на учебната 2020 – 2021 година

1 ЧАС 8.00-8.45
2 ЧАС 9.05-9.50
3 ЧАС 10.00-10.45
4 ЧАС 10.55-11.40
5 ЧАС 11.50-12.35
6 ЧАС 12.45-13.30
7 ЧАС 13.40-14.25
8 ЧАС 14.35-15.20

 

Седмично разписание за първи срок на 2020-2021 учебна година

 

седмична програма на 8а+г клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 8е клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 8ж клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 9а+г клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 9е клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 9ж клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 10аг клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 10в клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 10е клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 10ж клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 11а+з клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 11е клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 11ж клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 12б+в клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 12е клас за I срок 2020-2021 изтегли

 

седмична програма на 12ж клас за I срок 2020-2021изтегли

 

 

Последни публикации