Седмично разписание

                         

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГЕЕ ”М.В.ЛОМОНОСОВ” ГР.Г.ОРЯХОВИЦА

през  учебната 2023 – 2024 година

 

Час Начало Край
1   8.00   8.45
2   9.05   9.50
3 10.00 10.45
4 10.55 11.40
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.35 15.20
9 15.30 16.15

При онлай форма на обучение

Час Начало Край
1   8.00   8.40
2   9.05   9.45
3 10.00 10.40
4 10.55 11.35
5 11.50 12.30
6 12.45 13.30
7 13.40 14.20
8 14.35 15.15
9 15.30 16.10

 

 

Седмично разписание за втори срок на 2023-2024 учебна година

 

седмична програма на 8в+г клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 8е клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 8ж клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 9в+г клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 9е клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 9ж клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 10вг клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 10е клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 10ж клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 11а+г клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 11е клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 11ж клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 12аг клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 12в клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 12е клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

седмична програма на 12ж клас за II срок 2022-2023 изтегли

 

 

Последни публикации