Седмично разписание

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГЕЕ ”М.В.ЛОМОНОСОВ” ГР.Г.ОРЯХОВИЦА

през ІI срок на учебната 2017 – 2018 година

1 ЧАС 8.00-8.45
2 ЧАС 9.05-9.50
3 ЧАС 10.00-10.45
4 ЧАС 10.55-11.40
5 ЧАС 11.50-12.35
6 ЧАС 12.45-13.30
7 ЧАС 13.40-14.25
8 ЧАС 14.35-15.20

 

Седмично разписание за втори срок на 2017-2018 учебна година

 

седмична програма на 8а+з клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 8е клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 8ж клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 9б+в клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 9е клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 9ж клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 10б+в клас за I срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 10е клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 10ж клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 11б+в клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 11е клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 11ж клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 11з клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 12б+в клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 12е клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 12ж клас за II срок 2017-2018 изтегли

 

седмична програма на 12з клас за II срок 2017-2018 изтегли

Последни публикации