Седмично разписание

                         

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГЕЕ ”М.В.ЛОМОНОСОВ” ГР.Г.ОРЯХОВИЦА

през І срок на учебната 2021 – 2022 година

Първа смяна

Час Начало Край
1  07:30  08:10
2  08:20  09:00
3  09:20  10:00
4  10:10  10:50
5  11:00  11:40
6  11:50  12:30
7  12:35  13:15
8  13:25  14:05
9  14:15  14:55

Втора смяна

Час Начало Край
1  12:35  13:15
2  13:25  14:05
3  14:15  14:55
4  15:15  15:55
5  16:05  16:45
6  16:55  17:35
7  17:40  18:20
8  18:30  19:10

 

Седмично разписание за първи срок на 2021-2022 учебна година

 

седмична програма на 8в+г клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 8е клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 8ж клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 9в+г клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 9е клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 9ж клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 10аг клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 10е клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 10ж клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 11а+г клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 11в клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 11е клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 11ж клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 12а+з клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 12е клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

седмична програма на 12ж клас за I срок 2021-2022 изтегли

 

 

Последни публикации