Електрообзавеждане на производството

Електрообзавеждане на производството

Обучаваните по тази специалност извършват дейности по проектиране, изработване, присъединяване към захранването и поддръжка на силови и осветителни инсталации, промишлени инсталации, електрически мрежи ниско напрежение.

Бурното развитие на модерните технологии изисква можещи и знаещи електротехници за поддръжка, монтаж и ремонт на високопроизводителни автоматизирани поточни линии, машини и съоръжения, каквито несъмнено ще станете, ако се обучавате по тази професия и специалност. Фирмите от град Г.Оряховица и област В.Търново подкрепят дуалната форма на обучение и ще осигурят необходимия брой реални работни места за вашата практическа подготовка.