ГРАФИК ПРИЕМ

График на Училищната комисия по приема на ученици в VIII за учебната 2024/2025 година:Вид дейност
 

Срок

 

Отговорници

    1. Обявяване на  първи етап на класиране  до 12.07.2024 г. РУО/Председателят на УКП
2. Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  от 15.07.2024г. до 17.07.2024г. Директорът/Председателят на УКП/УКП/ Дежурните учители
3. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране  до 19.07.2024г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
4. Записване на класираните ученици на втори етап на класиране  от 22.07.2024г. до 24.07.2024г. Директорът/Председателят на УКП/УКП/ Дежурните учители
5. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране  на 25.07.2024 г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
6. Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране  на 26.07.2024г. и 29.07.2024г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
7. Обявяване на резултатите от третия етап на класиране  до 30.07.2024г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
8. Записване на класираните ученици на трети етап на класиране  на 31.07.2024г. и 01.08.2024г. Директорът/Председателят на УКП/УКП/ Дежурните учители
9. Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране  до 02.08.2024г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
10. Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране  на 05.08.2024г. и 06.08.2024г. РУО/Председателят на УКП/Директорът
11. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране  до 07.08.2024г. Директорът/Началник РУО
12. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране  от 08.08.2024г. до 09.08.2024г. Директорът/Председателят на УКП/УКП/ Дежурните учители
13. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране  до 12.08.2024г. Председателят на УКП/Директорът
14. Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  до 11.09.2024г. Директорът/Председателят на УКП/УКП/ Дежурните учители