ГРАФИК

Дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация / държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията и на задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект за сесия май-юни на учебната 2023/2024 година, както следва:

Професия код 523030 „Техник на електронна техника”

Специалност код 5230301 „Промишлена електроника”

Място: Работилница 2

на 03.06.2024г./13,30 часа/ и 04.06.2024 г. /13,30 часа/– защита на дипломен проект

График

Професия код 481030 „Приложен програмист”

Специалност код 4810301 „Приложно програмиране”

Място: Компютърна зала 304

на  22.05.2024г. /13,30 часа/  и 23.05.2024г. /13,30 часа/  – защита на дипломен проект

на 30.05.2024г. /13,30 часа/  и 31.05.2024 г. /13,30 часа/  – защита на дипломен проект

График

Професия  код 523050 „Техник на компютърни системи”

Специалност код 5230501 „Компютърна техника и технологии” 

Място: Работилница 6

на  20.05.2024г. /8,30 часа/  и 21.05.2024г. /13,30 часа/  – защита на дипломен проект

на 28.05.2024г. /13,30 часа/  – защита на дипломен проект

Място: Компютърна зала 307

15.05.2024г. /8,30 часа/ и 16.05.2024 г. /8,30 часа/ – практика на професията

График

График 12ж

Професия  код 522010 „Електротехник”

Специалност код  5220103 „Електрообзавеждане на производството”

Място: Работилница 3

на  20.05.2024г. /8,30 часа/  – защита на дипломен проект

График 12а

График 12г

Място: Работилница 4

Професия  код 522010 „Електротехник”

Специалност код  5220102 „Електроенергетика”

на 30.05.2024г. /8,30 часа/ и 31.05.2024 г. /8,30 часа/ – практика на професията

График