Самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение – поправителни изпити – сесия м. май 2021 г. /ХІІ слас/
Изпит по учебен предмет  Дата / начален час/

място на провеждане

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
ФВС 07.05.2021 г. – ПГЕЕ 14.00 ч.-спортна площадка  07.05.2021 г.  Р-10
УП по специалността 10.05.2021 г. – ПГЕЕ 14.00 ч. – Р- 7 11.05.2021 г.  Р-10
УП – лабораторна по ел. машини 11.05.2021 г. – ПГЕЕ 14.00 ч. – Л-3 12.05.2021 г. – Р-10
УП – лабораторна по специалността 12.05.2021 г. – ПГЕЕ 14.00 ч. – Р-7 13.05.2021 г. – Р-10
Философия – ЗИП /ХІІ кл./ 13.05.2021 г. – ПГЕЕ 14.00 ч. – ЕК – 4 14.05.2021 г. – Р-10
Производствена практика 14.05.2021 г. – ПГЕЕ 14.00 ч. – Р-7 14.05.2021 г. – Р-10