Самостоятелна форма на обучение

  Изпити за ученици в самостоятелна форма  на обучение

Сесия – ЮНИ  2021 г:

Изпит по учебен предмет

 

 

Дата / начален час/

място на провеждане

Време и място за проверка на изпитните работи
Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
1.Учебна практика – Компютърни архитектури – практика на професията – СПП 14.06.2021 г. КР-1 – 14.00 ч 14.06.2021 г. – Р-10

ЗДУД

2. Учебна рактика –  Запомнящи и периферни устройства – практика на професията

 

15.06.2021 г. КЗ – 1 – 14.00 ч.

 

15.06.2021 г. – Р-10

ЗДУД

3. Математика

 

21.06.2021 г. Чертожна зала

14.00 ч.

24.06.2021 г. Р- 10

ЗДУД

4. Учебна практика –

Компютърни мрежи

23.06.2021 г. КР – 1 – 14.00 ч. 23.06.2021 г. Р-10

ЗДУД

5. Производствена практика 24.06.2021 г. КР – 1 – 14.00 ч. 27.06.2021 г. Р- 10

ЗДУД