Поправителни изпити

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ – ХII_ти КЛАС-СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022г

Изпит по учебен предмет Дата, начален час,

място на провеждане

Формат на изпит Ученици, които следва да се явяват*

(незадължит.

реквизит)

Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните Срок и място за оповестяване на резултатите
1.          Математика ЗП 19.05.2022 г.

14.00 ч.

Каб.113

писмен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Н. Атанасова

М. Конакчиева

Стефка Иванова Мария Тодорова 3 дни преди провеждане на изпита до 23.05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. Интернет -програмиране
23.05.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

писмен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

 П. Рачев

Ив. Генов

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до

26 .05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. Програмиране за вградени системи
26.05.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

писмен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Т. Тонкова

Н. Атанасова

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до

30 .05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. Приложения с графичен потребителски интерфейс
27.05.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

писмен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Ив. Топузанов

Св. Цанев

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до

31.05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП – Интернет -програмиране
30.05.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до

01.06.2022 г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП – Приложения с графичен потребителски интерфейс
31.05.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до 02.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП – Програмиране за вградени системи
01.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до 03.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП – програмни среди
02.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

 

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до 06.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. Софтуерно инженерство
03.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб. 307

писмен Пламен Трифонов Димитров

Любослав Георгиев Лалев

Ив. Топузанов

Св. Цанев

Д. Денев

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до

06 .06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. Компютърна графика и дизайн
06.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

писмен Пламен Трифонов Димитров

 

П. Рачев

Ив. Генов

Н. Нанева Виолина Стоянова

 

3 дни преди провеждане на изпита до 08.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП – Компютърна графика и дизайн
07.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

 

Виолина Стоянова

Н. Нанева

3 дни преди провеждане на изпита до 09.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. Мрежови протоколи и технологии
08.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

писмен Пламен Трифонов Димитров

 

Н. Атанасова

М. Конакчиева

  Кр. Пенев Виолина Стоянова

 

3 дни преди провеждане на изпита до 10.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП –  Мрежови протоколи и технологии
09.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

 

Кр. Пенев Виолина Стоянова

 

3 дни преди провеждане на изпита до

13 .06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 1. УП – Софтуерно инженерство
10.06.2022 г.

14.00 ч.

Каб.307

практичен Пламен Трифонов Димитров

 

Н. Нанева Виолина Стоянова

 

3 дни преди провеждане на изпита до 14.06.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

 

Изпит по учебен предмет Дата, начален час,

място на провеждане

Формат на изпит Ученици, които следва да се явяват*

(незадължит.

реквизит)

Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните Срок и място за оповестяване на резултатите
Български език и

литература РП

03.05.2022г.

14,00 часа

113 кабинет

писмен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Иван Палев

Искра Благинова

Диана Петрова

Наталия Атанасова

3 дни преди провеждане на изпита до 05.05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

УП – Захранващи устройства за  компютърни системи РПП 04.05.2022г.

14,00 часа

307 кабинет

практичен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Георги Георгиев

Петя Спасова

3 дни преди провеждане на изпита до 09.05.2022г.

307 кабинет

3 дни след провеждане на изпита
Математика ЗП 04.05.2022г.

14,30 часа

113 кабинет

писмен Даниел Данчев Цветанов – ХІІ клас Иван Палев

Искра Благинова

Стефка Иванова Мария Тодорова 3 дни преди провеждане на изпита до 09.05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

Програмиране СПП 05.05.2022г.

14,00 часа

113 кабинет

писмен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Иван Палев

Искра Благинова

Виолина Стоянова

Даниел Денев

3 дни преди провеждане на изпита до 10.05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

Приложен софтуер СПП 09.05.2022г.

14,00 часа

113 кабинет

писмен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Иван Палев

Искра Благинова

Красимир Цанков

Красимир Пенев

3 дни преди провеждане на изпита до 11.05.2022г.

Учителска стая

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

УП компютърни мрежи СПП 10.05.2022г.

14,00 часа

307 кабинет

практичен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Красимир Пенев Красимир Цанков 3 дни преди провеждане на изпита до 11.05.2022г.

307 кабинет

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

УП контрол и диагностика СПП 11.05.2022г.

14,00 часа

307 кабинет

практичен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Красимир Пенев Красимир Цанков 3 дни преди провеждане на изпита до 12.05.2022г.

307 кабинет

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД

Комплексна практика по специалността СПП 12.05.2022г.

14,00 часа

307 кабинет

практичен Теодор Мариянов Ранчев – ХІІ клас Красимир Цанков Красимир Пенев

 

3 дни преди провеждане на изпита до 13.05.2022г.

307 кабинет

3 дни след провеждане на изпита

ЗДУД