Поправителни изпити

 

ГРАФИК

на поправителни изпитите за определяна на годишна оценка на ученици, обучавани в дневна/ дуална форма на обучение    XII клас- през сесия – м. май   2024 година.

Изпит по учебен предмет Дата, начален час,

място на провеждане

Формат на изпит Ученици, които следва да се явяват*

(незадължит.

реквизит)

1.             Приложен софтуер – ИУЧ СПП 15.05.2024 г

Каб. 304

8,30  ч.

писмен Виктор  Петков Петров   – ХII  „ж“ клас
2.             Български език и литература – ООП 16.05.2024 г.

Каб. 206

8,30  ч.

писмен Стефан Стефанов Костов  – ХII „е“ клас
3.             Немски език – ООП 23.05.2024 г.

Каб. 206

8,30  ч.

писмен Стефан Стефанов Костов  – ХII „е“ клас
4.             Софтуерно инженерство – ИУЧ СПП 21.05.2024 г.

Каб. 307

8,30  ч.

писмен Стефан Стефанов Костов  – ХII „е“ клас
5.             Български език и литература – ИУЧ РП 22.05.2024 г.

Каб. 206

8,30  ч

писмен Стефан Стефанов Костов  – ХII „е“ клас
6.             Алгоритми и структури от данни –  ИУЧ СПП 27.05.2024 г

Каб. 206

8,30 ч.

писмен Стефан Стефанов Костов  – ХII „е“ клас