Изпити модулно обучение

 

График за оценяване през първи учебен срок на 2016-2017 на специалност „Системно програмиране“

9е клас модулно-график на изпитванията по модули

10е клас модулно-график на изпитванията по модули

11е клас модулно-график на изпитванията по модули

12е клас модулно-график на изпитванията по модули

 

График за оценяване през втори учебен срок на 2016-2017 на специалност

„Компютърна техника и технологии“

 

9ж клас модулно-график на изпитванията по модули

 

10ж клас модулно-график на изпитванията по модули

 

11ж клас модулно-график на изпитванията по модули

 

12ж клас модулно-график на изпитванията по модули

Последни публикации