Учебни планове

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„М. В. ЛОМОНОСОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищни учебни планове 2023-2024

Училищен учебен план 8б клас

Училищен учебен план 8в клас

Училищен учебен план 8д клас

Училищен учебен план 8е клас

Училищен учебен план 8ж клас

Училищен учебен план 9в клас

Училищен учебен план 9г клас

Училищен учебен план 9е клас

Училищен учебен план 9ж клас

Училищен учебен план 10в клас

Училищен учебен план 10г клас

Училищен учебен план 10е клас

Училищен учебен план 10ж клас

Училищен учебен план 11в клас

Училищен учебен план 11г клас

Училищен учебен план 11е клас

Училищен учебен план 11ж клас

Училищен учебен план 12а клас

Училищен учебен план 12г клас

Училищен учебен план 12е клас

Училищен учебен план 12ж клас

 

Последни публикации