Учебни планове

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„М. В. ЛОМОНОСОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Учебен план на специалност „Компютърна техника итехнологии“

8ж клас – изтегли

 

9ж клас – изтегли

 

10ж  клас – изтегли

 

11ж клас – изтегли

 

12ж клас – изтегли

 

Учебен план на специалност „Системно програмиране“

 

8е клас – изтегли

 

9е клас – изтегли

 

10е клас – изтегли

 

11е клас – изтегли

 

12е клас – изтегли

Учебен план на специалност „Възобновяеми енергийни източници“

10з клас – изтегли

11з клас- изтегли

12з клас – изтегли

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„М. В. ЛОМОНОСОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

І. Дневна форма на обучение – прием след основно образование

  1. По учебен план от 2009 година – срок на обучение 4 години

ІХ б, Х б,ХІ б и XII б клас  – Професионално направление № 522 – Електротехника и енергетика

Професия: № 522010 – Електротехник

Специалност: № 5220109 – Електрически инсталации

  1. По учебен план от 2009 година – срок на обучение 4 години

 ХІІ б клас  – Професионално направление № 522 – Електротехника и енергетика

Професия: № 522010 – Електротехник

Специалност: № 5220109 – Електрически инсталации

Модулно обучение

  1. По учебен план от 2009 година – срок на обучение 4 години

ІХ в, Х в, ХІ в, ХІІ в клас – Професионално направление № 522 – Електротехника и енергетика

Професия: № 522010 – Електротехник

Специалност: № 5220102 – Електроенергетика

 

  1. По учебен план от 2010 година – срок на обучение 4 години

ІІ. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС

 

  1. По учебен план от 2012 година – срок на обучение 5 години

VІІІе, ІХе, Хе, XIe и XIIe клас – Професионално направление № 481 Компютърни науки

Професия: № 481020 – Системен програмист

Специалност: № 4810201 – Системно програмиране

Модулно обучение

  1. По учебен план от 2009 година – срок на обучение 5 години

 ХІ е клас – Професионално направление № 523 Електроника и автоматизация

Професия: № 523090 – Програмист

Специалност: № 5230902 – Системно програмиране

Модулно обучение

  1. По учебен план от 2004 година – срок на обучение 5 години

 ХІІ е  – Професионално направление № 523 Електроника и автоматизация

Професия: № 523090 – Програмист

Специалност: № 5230902 – Системно програмиране

Модулно обучение

  1. По учебен план от 2012 година – срок на обучение 5 години

VІІІ ж, ІХ ж, Х ж, ХI ж и XII ж клас – Професионално направление № 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

       Професия: № 523050 – Техник на компютърни системи

Специалност: № 5230501 – Компютърна техника и технологии

Модулно обучение

По учебен план от 2009 година – срок на обучение 5 години

VІІІз, ІХ з – Професионално направление № 522 Електротехника и енергетика

Професия:522030 – Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност:5220308 – Възобновяеми енергийни източници

Модулно обучение

 

 

Учебен план на специалност „Електически инсталации“- изтегли

 

обяснителни бележки 9б клас – изтегли

 

обяснителни бележки 10б клас – изтегли

 

обяснителни бележки 11б клас – изтегли

 

обяснителни бележки 12б клас – изтегли

 

Учебен план на специалност „Електоенергетика“ – изтегли

 

обяснителни бележки 9в клас – изтегли

 

обяснителни бележки 10в клас – изтегли

 

обяснителни бележки 11в клас – изтегли

 

обяснителни бележки 12в клас – изтегли

 

Учебен план на специалност „Компютърна техника итехнологии“ – изтегли

 

обяснителни бележки 8ж клас – изтегли

 

обяснителни бележки 9ж клас – изтегли

 

обяснителни бележки 10ж  клас – изтегли

 

обяснителни бележки 11ж клас – изтегли

 

обяснителни бележки 12ж клас – изтегли

 

Учебен план на специалност „Системно програмиране“ – изтегли

 

обяснителни бележки 8е клас – изтегли

 

обяснителни бележки 9е клас – изтегли

 

обяснителни бележки 10е клас – изтегли

 

обяснителни бележки 11е клас – изтегли

 

обяснителни бележки 12е клас – изтегли

 

Учебен план на специалност „Възобновяеми енергийни източници“ изтегли

 

обяснителни бележки 10з клас – изтегли

 

обяснителни бележки 11з клас – изтегли

обяснителни бележки 12з клас – изтегли

 

 

Последни публикации