Учебни планове

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„М. В. ЛОМОНОСОВ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищни учебни планове 2019-2020

 

8a клас – изтегли

8г клас – изтегли

8е клас – изтегли

8ж клас – изтегли

 

9a клас – изтегли

9в клас – изтегли

9г клас – изтегли

9e клас – изтегли

9ж клас – изтегли

 

10а  клас – изтегли

10е  клас – изтегли

10ж  клас – изтегли

10з  клас – изтегли

 

11б клас – изтегли

11в клас – изтегли

11е клас – изтегли

11ж клас – изтегли

 

12б клас – изтегли

12в клас – изтегли

12е клас – изтегли

12ж клас – изтегли

12з клас – изтегли

 

 

 

Последни публикации