Учебници

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА ЗА 12 КЛАС

Заглавие Издателство автори
Български език и литература за 12 клас ЗП на издателство БГ Учебник Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
Литература за 12 клас ЗП на издателство „Клет България“, марка Булвест 2000 Бойко Пенчев, Илияна Кръстева
Математика 12 клас ЗП на  издателство Клет България“, марка  Анубис доц. д-р Милен Христов, проф. д.м.н. Евгения Стоименова, Юлиян Цветков, Цеца Байчева
Гражданско образование 12 клас ЗП на издателство Просвета Хр.Тодоров, Георги Ганев, Майя Грекова

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА ЗА 11 КЛАС

Учебен предмет Авторски колектив Издателство
Български език Павлина Върбанова и колектив ,,БГ Учебник” ЕООД
Литература Бойко Пенчев и колектив „Булвест 2000”ООД
Математика Симеон Замковой, Стоян Ненков,Петя Тодорова, Асен Божилов „Анубис”
Гражданско образование Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева „Просвета “
Немски език , А2

Учебник „Magnet smart A2 Lehrbuch Band 1

Учебна тетрадка „Magnet smart A2 Band 1 ArbaitsbuchУчебник Magnet smart A2 Lehrbuch Band 2

Учебна тетрадка „Magnet smart A2 Band 2 Arbaitsbuch

Джорджо Мотта Издателство „Клет – България ООД”

 

Руски език, А2

Учебник „Классно!” A2, част 1

Учебна тетрадка„Классно!” A2, част 1

Учебник „Классно!” A2, част 2

Учебна тетрадка „Классно!” A1, част 2

Татяна Игоревна

Алексиева

Олга Игоревна Лазова

Виолета Николова

Миланова

Издателство „Клет – България ООД”

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА ЗА 10 КЛАС

Учебен предмет Авторски колектив Издателство
Български език Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев Панов ,,БГ Учебник” ЕООД
Литература Бойко Пенчев, Виолета Герджикова,Илияна Кръстева „Булвест 2000”ООД
Математика гл. ас. Теодоси Витанов, Петър Недевски, Мариана Кьосева, Евгения Стоименова         „Анубис”
Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев „Домино“ ЕООД
История и цивилизация  проф. д-р Пламен Христов Павлов, проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова, проф. д-р Веселин Костов Янчев, проф. д-рЛюбомир Георгиев Огнянов, Мария Кирилова Трифонова-Бенова, Мария Йорданова Босева-Георгиева, Кирил Славев Славчев „Просвета – София” АД
География и икономика Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова „Булвест 2000”ООД
Философия Евелина Петрова Иванова-Варджийска, Анна Николова Бежкова, Ясен Захариев Захариев „Просвета-София“ АД
Биология и здравно образование Владимир Овчаров, Камелия Йотовска

Мариана Христова, Таня Димитрова

„Булвест 2000”ООД
Физика и астрономия Максим Максимов, Ивелина Димитрова „Булвест 2000”ООД
Химия и опазване на околната среда проф. Стефан Цаковски, доц. Александрия Генчова, доц.Пенка Василева, Борис Толев, Магдалена Дочева, Кирил Атанасов „Анубис”
Музика проф. д.изк. Лозанка Георгиева Пейчева, доц. д-р Венцислав Димов Димов, д-р Милен Вълчев Димитров, Даниела Георгиева Костинкова „Просвета-София”АД
Изобразително изкуство проф. д-р Петер Кънчев Цанев, Ралица Пантева Карапантева, Галя Атанасова Страшилова „Просвета-София”АД
 

Английски език

Учебник „Legacy”, B1

PART1

 

Дж. Дули

„ЮНИВЪРС” ЕООД,

изключителен

представител за

България на

издателство „Експрес

Пъблишинг”

Немски език , А1

Учебник „Magnet smart”, A1, Band 1

Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 1

Учебник „Magnet smart”, A1, Band 2

Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 2

Джорджо Мотта Издателство „Клет – България ООД”

 

Руски език, А1

Учебник „Классно!” A1, част 1

Учебна тетрадка„Классно!” A1, част 1

Учебник „Классно!” A1, част 2

Учебна тетрадка „Классно!” A1, част 2

Татяна Игоревна

Алексиева

Олга Игоревна Лазова

Виолета Николова

Миланова

Издателство „Клет – България ООД”

 

Икономика Антоанета Тодорова Войкова, Иво Георгиев Манчев Художник-автор на графичния дизайн: Петко Енчев Минчев Художник-автор на корицата: Петко Енчев Минчев ИК „Анубис“ ООД и издателство „Булвест 2000“ ООД
 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 ПГЕЕ „М.Ломоносов“, гр. Горна Оряховица

VІІІ клас

 

Учебен предмет Авторски колектив Издателство
Български език А. Петров и колектив „Булвест 2000”ООД
Литература И. Кръстева и колектив „Булвест 2000”ООД
Математика Т. Витанов и колектив ИК „Анубис”ООД
Информационни технологии К. Гъров и колектив „Изкуства” ЕООД
История и цивилизация Б. Гаврилов и колектив „Просвета-София”АД
География и икономика Р. Пенин и колектив „Булвест 2000”ООД
Философия Е. Иванова-Варджийска и колектив „Просвета-София”АД
Биология и здравно образование В. Овчаров и колектив „Булвест 2000”ООД
Физика и астрономия М. Максимов „Булвест 2000”ООД
Химия и опазване на околната среда С. Бенева и колектив „Булвест 2000”ООД
Музика Л. Пейчева и колектив „Просвета-София”АД
Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета-София”АД
      Английски език

Учебник „Legacy”, А1

Учебна тетрадка „Legacy”, А1

Учебник „Legacy”, А2

Учебна тетрадка „Legacy”, А2

Учебник „Legacy”, B1.1

Учебна тетрадка „Legacy”, B1.1

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД,

изключителен

представител за

България на

издателство „Експрес

Пъблишинг”

Предприемачество за 8 клас                     Кирил Тодоров                   “ Мартилен“


ІХ клас
Учебен предмет Авторски колектив Издателство
Български език Александър Асенов

Панов

Учебен център

,,Диоген” ЕООД

Литература Бойко Пенчев

Виолета Герджикова

Илияна Кръстева

„Булвест 2000”ООД
Математика Мая Събчева Алашка

Райна Милкова Алашка

Георги Паскалев Иванов

„Архимед 2” ЕООД
Информационни технологии Коста Гъров

Стефка Анева

Елена Тодорова

Димитър Данаилов

Генчо Стоицов

„Изкуства” ЕООД
История и цивилизация Михаил Иванов Груев

Борис Кирилов Стоянов

Кирил Славев Славчев

Явор Димитров Сидеров

„Просвета-София”АД
География и икономика Румен Пенин

Тони Трайков

Димитър Желев

Валентина Стоянова

„Булвест 2000”ООД
Философия Евелина Петрова

Иванова-Варджийска

Донка Стоянова Панева

Ясен Захариев Захариев

„Просвета-София”АД
Биология и здравно образование Владимир Овчаров

Огнян Димитров

Камелия Йотовска

Мариана Христова

Таня Димитрова

„Булвест 2000”ООД
Физика и астрономия Максим Максимов

Ивелина Димитрова

„Булвест 2000”ООД
Химия и опазване на околната среда Данчо Даналев

Лилия Овчарова-

Кирилова

Марко Костадинов

Свобода Бенева

„Булвест 2000”ООД
Музика Лозанка Георгиева Пейчева

Стефанка Ангелова Георгиева

Венцислав Димов Димов

Милен Вълчев Димитров

„Просвета-София”АД
Изобразително изкуство Петер Кънчев Цанев

Ралица Пантева

Карапантева

Галя Атанасова

Страшилова

„Просвета-София”АД
Английски език

Учебник „Legacy”, B1.1

Учебна тетрадка „Legacy”, B1.1

Дж. Дули „ЮНИВЪРС” ЕООД,

изключителен

представител за

България на

издателство „Експрес

Пъблишинг”

Немски език , А1

Учебник „Magnet smart”, A1, Band 1

Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 1

Учебник „Magnet smart”, A1, Band 2

Учебна тетрадка „Magnet smart”, A1, Band 2

Джорджо Мотта Издателство „Клет – България ООД”

 

Руски език, А1

Учебник „Классно!” A1, част 1

Учебна тетрадка„Классно!” A1, част 1

Учебник „Классно!” A1, част 2

Учебна тетрадка „Классно!” A1, част 2

Татяна Игоревна

Алексиева

Олга Игоревна Лазова

Виолета Николова

Миланова

Издателство „Клет – България ООД”

 

1. Учебници за интензивно изучаване на английски език в  X е, ж кл., XI е, ж кл./
Вирджиния Евънс и Джени Дули Учебник „Upstream for Bulgaria,, Student’s Book for the 8th grade“ в три части
Учебна тетрадка „Upstream for Bulgaria, Student’s Book for the 8th grade“ в три части, 2009- 2016,
Издателство „Express Publishing“,представлявано от „Юнивърс“ЕООД
 

X клас

1. Немски език
Л. Мавродиева и колектив Немски език ,“Deutsch ist IN“ 2, II ЧЕ, 2002 -2016, „Летера“ ЕООД
2. Български език и литература
Милена Васева и колектив Български език, 2001 – 2016, Издателство „Д-р Иван Богоров“
Кл. Протохристова и колектив Литература, 2001 – 2016, ИК „Анубис“
3. История и цивилизация
Г. Марков и колектив История и цивилизация, 2012 – 2016, „Просвета- София“ АД
4. Математика
Г. Паскалев, Здр. Паскалева Математика, Първо равнище(ЗП), 2001-2016 г., изд.“Архимед“ ЕООД
5. Информационни технологии
Г. Тотков и колектив Информационни технологии ЗП, 2001-2016 г., изд.“Летера“ ЕООД
6. География и икономика
Р. Пенин и колектив География и икономика, 2012-2016г., изд.“Булвест 2000″ ООД
7.Биология и здравно образование
Огнян Димитров и колектив Биология и здравно образование, 2001- 2016г., изд. „Булвест 2000“
8.Физика и астрономия
М.Максимов и Г. Христакудис Физика и астрономия ЗП, 2001-2016г., изд. „Булвест 2000“ ООД;
9.Химия и опазване на околната среда
Г. Близнаков, Л. Боянова Химия и опазване на околната среда ЗП, 2001-2016г., ИК „Анубис“ ООД
10. Етика и право
И. Колев „Етика и право“ЗП, 2001-2016 г., ИК „Анубис“ ООД
XI клас
1. Български език и литература
Милена Васева и колектив Български език, 2001 – 2016, Издателство „Д-р Иван Богоров“ ЕООД
Валери Стефанов, Ал. Панов Литература, 2001 – 2016 г., ИК „Анубис“ ООД
2. История и цивилизация
В. Гюзелев и колектив История и цивилизация,2012- 2016 г.,“ Просвета- София“ АД
3. Математика
Ч. Лозанов и колектив Математика ЗП , 2001-2016 г., ИК.“Анубис“ ООД
4. Философия
И. Колев и Р. Пожарлиев Философия, 2001-2016 г., ИК.“Анубис“ ООД
XII клас
1. Aнглийски език
Английски език -1 ЧЕ – Enterprise
Английски език – интензивно изучаване,“Upstream“
2. Български език и литература
М. Васева и колектив Български език, 2002 – 2016, Издателство „Д-р Иван Богоров“, ЕООД
В. Стефанов, Ал. Панов Литература, 2002 – 2016 г., ИК „Анубис“ ООД
3. Свят и личност
М. Грекова и колектив Свят и личност, 2008-2016 г., „Просвета – София“ АД
4. Математика
Ч. Лозанов и колектив Математика ЗП , 2005-2016г.,ИК.“Анубис“ ООД
Списък на използваната литература по модули и учебни предмети за Професионална подготовка.

В слаботоково направление :

Mодул Използвана литература
Здравословни и безопасни условия на труд „Здрав.и безопасни усл. на труд“, изд. „Нови знани“-2001
Икономика „Икономика“-А.Войкова, М.Георгиева, изд. „Летера“
Предприемачество „Предприемачество“-К.Тодоров, изд. „Мартилен“
Електротехника „Електротехника“Р.Несторова, изд.“Просвета“
Градивни елементи Градивни елементи, издат.“Нови знания“
Техническо чертане и документиране Електротехническо чертане – изд.Нови знания
Аналогова схемотехника Аналогова схемотехника,- Величка Спасова, Нови знания
Цифрова схемотехника Импулсна и цифрова схемотехниока-М.Цонева, Р.Петрова
Електрически измервания Електрически измервания-Д. Русев, Б. Матраков, В. Туренков
Програмиране І Азълов П., Информатика с Паскал, Просвета, София, 1994 г. Цонева М., Цифрова схемотехника, Нови знания, София, 2006 г.
Основи на компютърните системи „Въведение в РС“, Людмила Иванова, изд.“Сиела“
Приложни програмни системи „Всичко за Excel 2000“, изд. „Софтпрес“
Програмиране ІІ Програмиране на С++ 1 част-Магдалина Тодорова изд. „Сиела“
Системи за управление на бази данни „Всичко за Access 2000“, изд. „Софтпрес“
Обектно ориентирано програмиране C++ Практически самоучител-Хърбърд Шилд, изд.“Софтпрес“ Програмиране на С++ 2 част-Магдалина Тодорова изд. „Сиела“
Технология на програмирането Visual Basic 6.0- Стъпка по стъпка-Майкъл Харвърсън
Интернет програмиране
Компютърна графика и дизайн DreamWeaver 8.0 – Kристин Пейдж, изд. „Софтпрес“
Програмиране на асемблерни езици Брадли, Дейвид. Програмиране на асемблер за персонален

компютър IBM/PC, Държавно издателство Техника, С., 1989

Вградени управляващи системи Програмиране с   JAVA . Издателство Софт Прес, 2001
Програмиране на Web дизайн HTML за Word Wide Web, Eлизабет кастро, изд. Инфодар
Организация на компютъра  „Въведение в РС“, Людмила Иванова, изд. Сиела
Периферни устройства „Всичко за компютъра-бързо и ефективно“, Скот Кларк, изд. Софтпрес Компютърна библия, Марша Прес, изд. Алекссофт
Въведение в РС „Въведение в РС“, Людмила Иванова, изд.“Сиела“
Приложни програмни продукти „Всичко за Excel 2000“, изд. „Софтпрес“
Програмиране Visual Basic 6.0- Стъпка по стъпка-Майкъл Харвърсън част I и част II
Компютърни мрежи Основи на мрежовата сигурност, Швета Базин, изд. Duo Design Компютърни мрежи – пълно ръководство по теория, изграждане

и съвместна работа между мрежите- Дебра Шиндър, изд. Софтпрес

Приложен софтуер „Всичко за Access 2000“, изд. „Софтпрес“
Приложен мрежови софтуер „Научете сами SQL“, изд. „ExpressDesign“
Процесори и памети за РС
Проектиране на електронни схеми „Практическо проектиране с ORCAD“, Виолета Димитрова, изд.Амикорд
Запомнящи устройства Входно-изходни и запомнящи устр. Клаус Дембовски, изд.“Техника“
Комуникационни технологии
Програмиране на Web дизайн „HTML за Word Wide Web“, Eлизабет кастро, изд. Инфодар
Дънни платки Дънни платки BIOS SETUP,Клаус Дембовски, изд.“Техника“
Асемблиране на РС Сервизен справочник, том 4, Мултимедийни компоненти, Клаус Дембовски, изд.“Техника“

Предприемачество за 8 клас    Кирил Тодоров              “ Мартилен“

 

 

 

Списък на използваната литература по учебни предмети за професионална подготовка

за специалност „Електрически инсталации“:

ЗБУТ Атанаска Миленкова- Здравословни и безопасни условия на труд.

Нови знания 2001 г.

Икономика Антоанета Войкова. М. Георгиева- Икономика. Летера 2009г.
Предприемачество Кирил Тодоров- Предприемачество. Мартилен
Бизнес комуникации Иванка Маринова, Мая Гешева- Бизнес комуникации. Нови знания
Електротехника Росица Несторова- Електротехника. Просвета 2003г.
Електроника Величка Спасова- Електроника. Нови знания 2003г.
Техническа механика Георгиев. Панайотов- Техническа механика
Електротехническо чертане Рашков- Електротехническо чертане
Електротехнически материали Мария Гроздева- Електротехнически материали. Нови знания 2003г.
Електроенергетика Мария Гроздева- Електроенергетика. Нови знания 2005г.
Електрически машини и апарати Евгения Николова, Мария Люцканова- Електрически машини и

апарати. Просвета 2003г.

Обработка на материалите Любинка Ангелова- Обработка на материалите. Нови знания 2006г.
Ел.измервания Панайотова. Панайотов- Електрически измервания, Техника
2004г.
Електрически инсталации в сгради М. Овчарова. Георгиева- Електрически инсталации. Нови знания 2006г.
Осветление Рашков. Златенов- Проектиране на ел. Уредби и електрообзавеждане

на производствени механизми, Техника 1992г.

Промишлени инсталации Клисаров- Наръчник на електротехника. Техника
Заваряване Н. Лолов- Заваряване
Защитни и специатни инсталации
Ел. мрежи Влъчков- Ел. Мрежи. Техника 1987г. Градинарова- Ел. Уредби.Техника 1986г.
Експлоатация и ремонт Цанев. Василева- Монтаж и експлоатация на електрообзавеждането на ПП. Техника
Основи на електрозадвижването Петрунова. Цанев. Стоянов- Електрообзавеждане на пром. Предприятия . Техника 1991 г.
Програмни продукти
Проектиране Рашков. Златенов- Проектиране наел. Уредби и електрообзавеждане на производствени механизми, Техника 1992г.
Практика по специалността Савов. Паскалев- Основи на електромонтажното дело, Техника 1987г.
Списък на използваната литература по модули и учебни предмети за професионална подготовка –

за специалност „Електроенергетика“:

ЗБУТ Атанаска Миленкова- Здравословни и безопасни условия на труд.Нови знания 2001 г.
Икономика Антоанета Войкова. М. Георгиева- Икономика, Летера 2009г.
Предприемачество Кирил Тодоров- Предприемачество, Мартилен
Бизнес комуникации Иванка Маринова. Мая Гешева- Бизнес комуникации. Нови знания
Електротехника Росица Несторова- Електротехника. Просвета 2003г.
Електроника Величка Спасова- Електроника. Нови знания 2003г.
Техническа механика Георгиев. Панайотов- Техническа механика
Електротехническо чертане Рашков- Електротехническо чертане
Електротехнически материали Мария Гроздева- Електротехнически материали, Нови знания 2003г.
Електроенергетика Мария Гроздева- Електроенергетика, Нови знания 2003г.
Електрически машини и апарати Евгения Николова, Мария Люцканова- Електрически машини и апарати. Просвета 2003г.
Електрически инсталации М. Овчарова. Георгиева- Електрически инсталации, Нови знания 2006г.
Ел. централи и подстанции Ваклинов. Божков- Електрическа част на ел. Централи и подстанции.Техника
Електрически мрежи Влъчков- Ел. Мрежи, Техника 1987г.
Релейна защита Ваклинов- Релейна защита, автоматика и телемеханика. Техника
Монтаж и експлоатация Гроздева- Експлоатация и ремонт наел. Централи, подстанции и мрежи. Сиела 2000г.
Автоматика и телемеханика Ваклинов- Релейна защита, автоматика и телемеханика, Техника
Контрол и диагностика Гроздева- Експлоатация и ремонт на ел. Централи, подстанции и мрежи. Сиела 2000г. Паклев. Пуцаранков- Лабораторна практика по ЕМА. Техника 1992г.
Проектиране Агапиев. Пенков- Проектиране на ел. Разпределителни мрежи и уредби. Техника 1994г.
Обработка на материалите Любинка Ангелова- Обработка на материалите. Нови знания 2006г.
Електромонтажна практика Боткова- Електромонтажна практика. Техника 2006г.
Лаб. практика-Ел. измервания Панайотова. Панайотов- Електрически измервания. Техника 2004г.
Лаб. практика-Ел. машини и апарати Паклев. Пуцаранков- Лабораторна практика по ЕМА. Техника 1992г.
Лаб. практика-по сп ециалността Аврамов. Вичев. Ковачев- Ръководство за лаб. Практика по релейна   защита. Техника 1987г.
Предприемачество за 8 клас    Кирил Тодоров              “ Мартилен“

 

Списък на използваната литература по модули и учебни предмети за Професионална подготовка.

ПГЕЕ „М.Ломоносов“, гр. Горна Оряховица, 2020/2021 учебна година

В слаботоково направление :

Mодул Използвана литература
Здравословни и безопасни условия на труд „Здрав.и безопасни усл. на труд“, изд. „Нови знани“-2001
Икономика „Икономика“-А.Войкова, М.Георгиева, изд. „Летера“
Предприемачество „Предприемачество“-К.Тодоров, изд. „Мартилен“
Електротехника „Електротехника“Р.Несторова, изд.“Просвета“
Градивни елементи Градивни елементи, издат.“Нови знания“
Техническо чертане и документиране Електротехническо чертане – изд.Нови знания
Аналогова схемотехника Аналогова схемотехника,- Величка Спасова, Нови знания
Цифрова схемотехника Импулсна и цифрова схемотехниока-М.Цонева, Р.Петрова
Електрически измервания Електрически измервания-Д. Русев, Б. Матраков, В. Туренков
Програмиране І Азълов П., Информатика с Паскал, Просвета, София, 1994 г. Цонева М., Цифрова схемотехника, Нови знания, София, 2006 г.
Основи на компютърните системи „Въведение в РС“, Людмила Иванова, изд.“Сиела“
Приложни програмни системи „Всичко за Excel 2000“, изд. „Софтпрес“
Програмиране ІІ Програмиране на С++ 1 част-Магдалина Тодорова изд. „Сиела“
Системи за управление на бази данни „Всичко за Access 2000“, изд. „Софтпрес“
Обектно ориентирано програмиране C++ Практически самоучител-Хърбърд Шилд, изд.“Софтпрес“ Програмиране на С++ 2 част-Магдалина Тодорова изд. „Сиела“
Технология на програмирането Visual Basic 6.0- Стъпка по стъпка-Майкъл Харвърсън
Интернет програмиране
Компютърна графика и дизайн DreamWeaver 8.0 – Kристин Пейдж, изд. „Софтпрес“
Програмиране на асемблерни езици Брадли, Дейвид. Програмиране на асемблер за персонален

компютър IBM/PC, Държавно издателство Техника, С., 1989

Вградени управляващи системи Програмиране с   JAVA . Издателство Софт Прес, 2001
Програмиране на Web дизайн HTML за Word Wide Web, Eлизабет кастро, изд. Инфодар
Организация на компютъра  „Въведение в РС“, Людмила Иванова, изд. Сиела
Периферни устройства „Всичко за компютъра-бързо и ефективно“, Скот Кларк, изд. Софтпрес Компютърна библия, Марша Прес, изд. Алекссофт
Въведение в РС „Въведение в РС“, Людмила Иванова, изд.“Сиела“
Приложни програмни продукти „Всичко за Excel 2000“, изд. „Софтпрес“
Програмиране Visual Basic 6.0- Стъпка по стъпка-Майкъл Харвърсън част I и част II
Компютърни мрежи Основи на мрежовата сигурност, Швета Базин, изд. Duo Design Компютърни мрежи – пълно ръководство по теория, изграждане

и съвместна работа между мрежите- Дебра Шиндър, изд. Софтпрес

Приложен софтуер „Всичко за Access 2000“, изд. „Софтпрес“
Приложен мрежови софтуер „Научете сами SQL“, изд. „ExpressDesign“
Процесори и памети за РС
Проектиране на електронни схеми „Практическо проектиране с ORCAD“, Виолета Димитрова, изд.Амикорд
Запомнящи устройства Входно-изходни и запомнящи устр. Клаус Дембовски, изд.“Техника“
Комуникационни технологии
Програмиране на Web дизайн „HTML за Word Wide Web“, Eлизабет кастро, изд. Инфодар
Дънни платки Дънни платки BIOS SETUP,Клаус Дембовски, изд.“Техника“
Асемблиране на РС Сервизен справочник, том 4, Мултимедийни компоненти, Клаус Дембовски, изд.“Техника“
Забележка: Където не е посочена литература, преподавателите използват източници от типа на справочна литература, разработки и статии от интернет, компютърни вестници и списания, личен опит, записки от ВУЗ
Списък на използваната литература по модули и учебни предмети за професионална подготовка

за специалност „Електрически инсталации“:

ЗБУТ Атанаска Миленкова- Здравословни и безопасни условия на труд.

Нови знания 2001 г.

Икономика Антоанета Войкова. М. Георгиева- Икономика. Летера 2009г.
Предприемачество Кирил Тодоров- Предприемачество. Мартилен
Бизнес комуникации Иванка Маринова, Мая Гешева- Бизнес комуникации. Нови знания
Електротехника Росица Несторова- Електротехника. Просвета 2003г.
Електроника Величка Спасова- Електроника. Нови знания 2003г.
Техническа механика Георгиев. Панайотов- Техническа механика
Електротехническо чертане Рашков- Електротехническо чертане
Електротехнически материали Мария Гроздева- Електротехнически материали. Нови знания 2003г.
Електроенергетика Мария Гроздева- Електроенергетика. Нови знания 2005г.
Електрически машини и апарати Евгения Николова, Мария Люцканова- Електрически машини и

апарати. Просвета 2003г.

Обработка на материалите Любинка Ангелова- Обработка на материалите. Нови знания 2006г.
Ел.измервания Панайотова. Панайотов- Електрически измервания, Техника
2004г.
Електрически инсталации в сгради М. Овчарова. Георгиева- Електрически инсталации. Нови знания 2006г.
Осветление Рашков. Златенов- Проектиране на ел. Уредби и електрообзавеждане

на производствени механизми, Техника 1992г.

Промишлени инсталации Клисаров- Наръчник на електротехника. Техника
Заваряване Н. Лолов- Заваряване
Защитни и специатни инсталации
Ел. мрежи Влъчков- Ел. Мрежи. Техника 1987г. Градинарова- Ел. Уредби.

Техника 1986г.

Експлоатация и ремонт Цанев. Василева- Монтаж и експлоатация на електрообзавеждането

на ПП. Техника

Основи на електрозадвижването Петрунова. Цанев. Стоянов- Електрообзавеждане на пром.

Предприятия . Техника 1991 г.

Програмни продукти
Проектиране Рашков. Златенов- Проектиране наел. Уредби и електрообзавеждане

на производствени механизми, Техника 1992г.

Практика по специалността Савов. Паскалев- Основи на електромонтажното дело, Техника 1987г.
Списък на използваната литература по модули и учебни предмети за професионална подготовка –

за специалност „Електроенергетика“:

ЗБУТ Атанаска Миленкова- Здравословни и безопасни условия на труд.

Нови знания 2001 г.

Икономика Антоанета Войкова. М. Георгиева- Икономика, Летера 2009г.
Предприемачество Кирил Тодоров- Предприемачество, Мартилен
Бизнес комуникации Иванка Маринова. Мая Гешева- Бизнес комуникации. Нови знания
Електротехника Росица Несторова- Електротехника. Просвета 2003г.
Електроника Величка Спасова- Електроника. Нови знания 2003г.
Техническа механика Георгиев. Панайотов- Техническа механика
Електротехническо чертане Рашков- Електротехническо чертане
Електротехнически материали Мария Гроздева- Електротехнически материали, Нови знания 2003г.
Електроенергетика Мария Гроздева- Електроенергетика, Нови знания 2003г.
Електрически машини и апарати Евгения Николова, Мария Люцканова- Електрически машини и

апарати. Просвета 2003г.

Електрически инсталации М. Овчарова. Георгиева- Електрически инсталации, Нови знания 2006г.
Ел. централи и подстанции Ваклинов. Божков- Електрическа част на ел. Централи и подстанции.

Техника

Електрически мрежи Влъчков- Ел. Мрежи, Техника 1987г.
Релейна защита Ваклинов- Релейна защита, автоматика и телемеханика. Техника
Монтаж и експлоатация Гроздева- Експлоатация и ремонт наел. Централи, подстанции и мрежи. Сиела 2000г.
Автоматика и телемеханика Ваклинов- Релейна защита, автоматика и телемеханика, Техника
Контрол и диагностика Гроздева- Експлоатация и ремонт на ел. Централи, подстанции и мрежи. Сиела 2000г. Паклев. Пуцаранков- Лабораторна практика по ЕМА. Техника 1992г.
Проектиране Агапиев. Пенков- Проектиране на ел. Разпределителни мрежи и

уредби. Техника 1994г.

Обработка на материалите Любинка Ангелова- Обработка на материалите. Нови знания 2006г.
Електромонтажна практика Боткова- Електромонтажна практика. Техника 2006г.
Лаб. практика-Ел. измервания Панайотова. Панайотов- Електрически измервания. Техника 2004г.
Лаб. практика-Ел. машини и апарати Паклев. Пуцаранков- Лабораторна практика по ЕМА. Техника 1992г.
Лаб. практика-по сп ециалността Аврамов. Вичев. Ковачев- Ръководство за лаб. Практика по релейна

защита. Техника 1987г.

Последни публикации