Писмени изптвания

ГРАФИК ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ – ІI-ри СРОК  2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА

 

8е клас-изтегли

8ж клас-изтегли


9б+в клас-изтегли

9е клас-изтегли

9ж клас-изтегли


10б+в клас-изтегли

10е клас-изтегли

10ж класизтегли

10з класизтегли


11б+в клас-изтегли

11е клас-изтегли

11ж клас-изтегли

11з клас-изтегли

12б+в клас-изтегли

12е клас-изтегли

12ж клас-изтегли

12з клас-изтегли

 

Последни публикации