Портсмут

ЛОМОНОСОВЦИ ПРАКТИКУВАХА В СТРАНАТА НА ДИКЕНС

За четвърти пореден път в последните години ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ проведоха своята практика в държава от Европейския съюз.

            В резултат на спечелен европейски проект по програма „Еразъм+ на стойност 114 484,00 евро, през месец април 2018 г. 20 ученика от специалностите „Електрически инсталации” , „Електроенергетика”, Възобновяеми енергийни източници”, „Компютърна техника и технологии“ и „Системно програмиране“ и двама учителя практикуваха в град Портсмут, Великобритания .

           

               Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания,навици и практически умения по обща и отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена среда. Това спомогна за усъвършенстването на практическите знания и умения на учениците, подобри работата им в екип и самостоятелната им работа,възможността за справяне в различна ситуация, обогати ги със познания за организацията на дейността в различни производствени предприятия, спомогна за добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в електротехническата промишленост и информационните технологии.Ползвателите подобриха чуждоезиковата си подготовка и придобиха европейско самочувствие в друга страна членка на Европейския съюз, както и подобри перспективите и възможностите на учениците за бъдеща интеграция на българския и международния пазар на труда.

   Практиката протече в периода от 01.04.2018 до 21.04.2018 г. за учениците от ХІ и ХІІ клас в гр.Портсмут, Великобритания.

   В рамките на три седмици групата ученици се запознаха с европейските стандарти при изграждане на различните видове инсталации за топлинна и електрическа енергия, както и с особеностите на проектирането на съоръжения и производството на енергия /чрез възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници/ , намаляването на отделените вредни емисии във въздуха и рециклирането и опазването на околната среда от изхвърляне на непотребното електрическо и електронно оборудване в природата в регион Портсмут, Великобритания. Реализирайки дейностите , предвидени в проекта ние постигнахме прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, подобрихме съответствието между практиките ,прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите, което доведе до подобряване на обратната връзката между професионалното образование и реалния производствен сектор, като база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнали в Държавните образователни изисквания за професията и европейските изисквания за обучение и професионална квалификация.

Работата в чуждоезикова среда обогати и усъвършенства езиковите компетенции на учениците и увеличи добрите междукултурни връзки , впечатленията за традициите, начина на живот и дейност във Великобритания, което постигнахме и чрез културните визити във Портсмут , Оксфорд и Лондон.

 

Мобилността бе организирана от партньорите TRAINING VISION под формата на две основни дейности: Практики ,Професионални визити и семинари.

 

ПРАКТИКИТЕ протичаха в две части – обучителна и практическа.По време на обучителните части на ползвателите бяха презентирани чрез видео основните аспекти на темите.По време на практическите части ползвателите бяха разделяни на групи, бяха им поставени задачи за изпълнение, след което всеки екип имаше възможност да извърши поставената му работа.Изключително полезна и интересна бе така организираната работа в екип, което помогна на учениците да усвоят нови методи на екипна работа, както и да се стараят всеки чрез своите възможности да помогне на екипа си да се представи най – добре.Всички участници се убедиха колко полезна е екипната работа за бъдещата им реализация като електротехници ,енергетици и програмисти. Всеки ден групата ползватели, заедно с ръководителите и представители на TRAINING VISION – Кимбърли, Мая и Фредерика посещаваха предприятията и участваха в дейностите, които бяха предвидени.Задължително във всяка от фирмите имаше ръководител, който координираше и организираше дейността ни през цялото време.

Ползвателите практикуваха в компаниите Infonetmedia, Insight4life, The Wedding I Dream/компании занимаваща се в областта на хардуера и софтуера, проектански и конструкторски надзор на съоръжения и инсталации, измерване на въглеродни емисии, шум, сравняване с предвидени нива, процедури при проектиране в урбанизирана среда , проектиране и изграждане на фотосоларни и отоплителни инсталации/, DHB Renewables Ltd /прилагане на програми за проектиране и изграждане на ветрови съоръжения и паркове в океана (ветрогенератор, фундамент, перки, платформи и др.), компания Spinnaker Waste Management и Jamies Computer/ Запознахме се с изискванията и организацията на процеса на рециклиране – събиране и разделяне на електрическо и електронно оборудвани- офис техника, лаптопи и компютърна техника, мобилни телефони, оловно-киселинни батерии, електро-домакински уреди, кабели, стъкло и пластмаси и др. Отговориха си на въпроса кои материали къде и за какво могат да бъдат използвани?

Темите на упражненията бяха съобразени с професионалните интереси на учениците – европейски стандарти за безопасност, същност, цели, социална значимост, качества необходими на бъдещият енергетик,електротехник и програмист. Директиви и изисквания за качествено оползотворяване на отпадъци от електротехническата и електронна индустрия и рециклирането на електрически и електронни компоненти.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВИЗИТИ:

При визитата ни в Itchenor участвахме в дискусия за това как работи соларната лодка, как е конструирана и направена, поддръжката й и използването на соларните панели, след което ни направиха инструктаж по безопасност и използване на лични защитни средства при пътуване с лодката и пътувахме с уникална лодка, задвижвана от соларни панели.

При визитата в Eastney Beam Engine House ни запознаха с устройството, принципа на действие и предназначението на на старата викторианска помпа.

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА – бе изключително наситена и полезна.Бе организирано посещение на гр. Портсмут и обиколка на най – важните исторически и културни забележителности – Историческия център/ корабите VICTORY, MARI ROSE, WARRIOR 1860/ , музеи /D-Day Museum, Portsmouth City Museum и Southsea Castle/ , църкви. катедрали, аквариума, качихме се на Spinnaker Tower и от височина 100м. се насладихме на Портсмут и крайбрежието.

В Оксфорд разгледахме забележителностите, посетихме научно- историческия музей , музея на техниката,университета, а от купола на една от църквите успяхме да се насладим на гледката на старинния Оксфорд

В гр.Лондон имахме възможност да тръгнем от Victoria Station, Battersea Power Station, Buckingham Palace, Horse Guards Parade, Downing Street, Westminster Abbey, Big Ben and the Houses of Parliament, London Eye, Trafalgar Square, National Gallery, Piccadilly Circus, Tower of London, Tower Bridge .

Проведеното обучение и практика приключи с удостоверения за извършено обучение по професионална подготовка ,а след успешното приключване на практиката ползвателите получиха Еuropass Мобилност и Сертификат за проведена практика от партньорската организация Training Vision Ltd и техните партньори.

 

 

След нашето завръщане предстоят организиране на две срещи едната с ученици, учители и родители на която ще представим постигнатите резултати на ползвателите по време на практиката, а втората ще бъде на регионално ниво с работодатели и работещи в енергетиката, електротехническата промишленост, фирми занимаващи се с рециклиране, ИТ, професионални организации, обучаващи институции, на които ще представим резултатите от реализацията на проекта и ползите от подобни практики за бизнеса в региона, ще поканим електронните медии и пресата от региона за отчитане на резултатите от проекта.

За участниците в проекта тази практика е много важна за личностното и професионалното им израстване. С усъвършенстването на професионалните знания, умения и усвояване на европейските иновации ползвателите ще имат шанс за бърза и успешна интеграция на българския, европейския и международен пазар на труда.

 

Последни публикации