Микроконтролери

За  учебната 2011/2012  година в ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”стартира нов проект по програмата Учене прeз целия живот, секторна програма  Леонардо да Винчи, дейност партньорства на тема: “MICROCONTROLLER APPLICATIONS IN VOCATIONAL EDUCATION”. Проектът ще е с продължителност две години и в него ще участват учители и ученици. С него гимназията цели да сравни професионалното образование в различните европейски страни, методите за обучение в участващите училища, да  обмени най-добри практики и да ги приложи в своята работа. С участието си в проекта учениците  ще увеличат информираността си за значението на микроконтролерите в съвременния свят, ще доразвият професионалните си умения и визията си за бъдещата си реализация.
Kонкретните цели за това партньорство са:
 да се определи статуса на образование в различните държави  в обучението по електроника и компютърни технилогии;
 да се получи информация за използването на микроконтролерите в областта на професионалното образование;
 да се изучат програмните езици и различните видове оборудване, които се използват в областта на професионалното образование;
 да се научи повече за микроконтролерите, използвани в промишлеността,
 при международните срещи да се посетят местните фирми, които са много важни в областта на микроконтролерите;
 да развият професионалните умения на уениците и визията им за бъдеща работа;
 да се сравняват различните образователни системи и методите за обучение с участващите училища и да се обменят най-добри практики;
 да се увеличи информираността за значението на микроконтролерите в целия свят;
 да насърчава междукултурното съзнание и да се укрепят европейските ценности;
 да се мотивират учениците да общуват на чужд език, като по този начин ще се подобри тяхната езикова компетентност;
 да се засили използването на информационните и комуникационни технологии в комуникацията между учениците и между учителите, ангажирани в проекта ;
 да се подобри качеството на преподаване и учене.
Партньори по проекта са:
1. GÜLŞEHİR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ – Турция
2. IES PALOMERAS VALLECAS – Испания
3. COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARITIU“ – Румъния
4. Tehniški šolski center Kranj, Strokovna in poklicna šola-Словения
5. Kogeka 4 – Белгия
6. HTL-Mössingerstrasse – Австрия
7. Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato „Galileo Galilei“ – Италия
8. ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” – България
9. GRUP ȘCOLAR DE TELECOMUNICAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE – Румъния
10. AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU – Турция
Сайт на проекта :http://microcontroller-ldv.com/index.html