Ученически практики – фаза I

                       

Професионална гимназия по електротехника и електроника„М.В.Ломоносов”

гр.Г.Оряховица

п.к. 5100 ул. “Н.Петров” №31 тел./факс 6-06-18; е-mail:mvl@mail.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Ученически практики на специалност „Електрически инсталации“

Ученически практики на специалност „Електроенергетика“

Ученически практики на специалност „Системно програмиране“

Ученически практики на специалност „Възобновяеми енергийни източници“

Проект BG05M2OP001-2.006 –

„Ученически практики – фаза 1“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.    

Проект „Ученически практики – фаза 1“ през 2017 – 2018 година

Включени в проекта 47 ученици от Х и ХІ класове в 9 фирми , на реални работни места, както следва:

 

Име

 

Клас

Класиране – Фирма
1 Чавдар Станиславов Пенчев ХІб ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“
2 Васил   Станиславов Пенчев ХІ б ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“
3 Биржан Хайрединов Илязов ХІб ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“
4 Божидар Иванов Луканов ХІб ЕТ“Г.О.САТ – Н.Кумпиков“
5 Кирил Димчев Кръстев ХІв Бултраф ООД
6 Георги Стефанов Маринов ХІв Бултраф ООД
7 Ивайло Тихомиров Илиянов ХІв Бултраф ООД
8 Гергана Георгиева Грънчарова Х б Бултраф ООД
9 Иво Антонов Тръвнев ХІз Грейко инженеринг ООД
10 Михаела Евгениева Михайлова ХІз Грейко инженеринг ООД
11 Ивелин Милков Донев ХІз Грейко инженеринг ООД
12 Валентин Валентинов Иванов ХІз Технодом ООД
13 Димитър Иванов Гатев ХІз Технодом ООД
14 Стоян Станимиров Радичев Хб Нико 96 ЕООД
15 Мишел Бисеров Георгиев Хб Нико 96 ЕООД
16 Станислава Красимирова Георгиева XIe “Пасат Електроникс” ООД
17 Недислав Петров Петров XIe “Пасат Електроникс” ООД
18 Апостол Апостолов Апостолов XIe “Пасат Електроникс” ООД
19 Кристияна Йорданова XIe “Пасат Електроникс” ООД
20 Даяна Михайлова Енчева XIe “Пасат Електроникс” ООД
21 Йордан Илианов Радоев XIe „ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД
22 Християна Мариянова Асенова XIe ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД
23 Йоан Иванов Петров ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД
24 Емилиян Невенов Синигеров Xe „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД
25 Димитър Данчев Банчев Xe „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД
26 Цони Георгиев Георгиев Xe КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД
27 Доротея Ивелинова Василева Xe „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД
28 Петър Богданов Ангелов Xe „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД
29 Михаела Михайлова Петрова Xe „КАСИ ТЕМПРА ПАК“ ООД
30 Ивайло Николаев Николов „Фалкон-ПРО“ ООД
31 Данчо Пламенов Милков „Фалкон-ПРО“ ООД
32 Габриела Руменова Трифонова ХІж Техника Търново   ЕООД
33 Любен Росенов Павлов Хв Бултраф ООД
34 Георги Николаев Недков Хж Техника Търново   ЕООД
35 Венелин Пламенов Беремски Хе Каси Темпра Пак ООД
36 Атанас Николаев Стамов Хв Бултраф ООД
37 Александър Маринов Маринов Хв Бултраф ООД
38 Николай Христов Станев Хе Каси Темпра Пак ООД
39 Даниел Георгиев Иванов Хж Техника Търново   ЕООД
40 Антим Николов Попгеоргиев Хв Бултраф ООД
41 Никола Николов Николов Хе Каси Темпра Пак ООД
42 Динко   Иванов Иванов Хж Диком Електроникс ООД
43 Тодор   Андрианов            Иванов Хж Диком Електроникс ООД
44 Ганка Бориславова Борисова ХІв ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“
45 Елица Михайлова Петкова ХІв ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“
46 Станимира Миленова Симеонова ХІв ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“
47 Стоян Иванов Гецов ХІв ЕТ“Г.О.САТ-Н.Кумпиков“