Ученически практики

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


        ОСИГУРЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ        УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ”М.В.ЛОМОНОСОВ”
2012-2014

Област Населено

мяст

Наименование на позицията Име на организацията-

работодател

Брой

места

Потвърдени

от работо-

дателя

Период на провеждане Учебна годин
Велико Търново Горна Оряховица бобиньор Бултраф 3 3 15.03.2013 – 31.07.2013 2012/13
Велико Търново Горна Оряховица електротехник Електромонтаж – Цветков ЕООД 6 6 15.03.2013 – 31.07.2013 2012/13
Велико Търново Горна Оряховица компютърен техник Диком Електроникс ООД 3 3 15.03.2013 – 31.07.2013 2012/13
Велико Търново Велико Търново Консултант Техника Търново ООД 3 3 15.03.2013 – 31.08.2013 2012/13
Велико Търново Горна Оряховица монтажист Бултраф    3 3 15.03.2013 – 31.07.2013 2012/13
Велико Търново Горна Оряховица бобиньор трансформатори      Бултраф    3  3   10.11.2013 – 10.08.2014 2013/14
Велико Търново Първомайци   Електротехник     „Хит“ ООД    4   2 15.11.2013 – 15.08.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Електротехник по ремонт на електродвигатели,трансформатори и апаратура ЕТ“Г.О.САТ – Николай Кумпиков“     4    4 20.10.2013 – 31.08.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Компютърен техник и програмист Диком Електроникс ООД       4    4 01.11.2013 – 31.07.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Компютърна техника -програмиране ,асемблиране и сервизна дейност ПРОСТОРКОМ ЕООД     2     2 01.10.2013 – 31.10.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Компютърен техник. „Олга Христова – ХОНЕК“ 2 2  01.10.2013 – 30.07.2014 2013/14
Велико Търново Велико Търново КОНСУЛТАН ТРемонт и продажба компютърна техника Техника Търново ООД 4  3 20.10.2013 – 31.08.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица монтажист трансформатори Бултраф 3  3 10.11.2013 – 10.08.2014  2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Монтажник на електронни модули ПРОСТОРКОМ ЕООД 1 1  05.10.2013 – 01.10.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Монтажник-монтаж на ВЕИ НИКО – 96 ЕООД 6 5  20.10.2013 – 31.08.2014 2013/14
Велико Търново Лясковец настройчик на микропроцесорна техника „ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД 3 3 14.10.2013 – 31.07.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Охранителна и пожароизвестителна техника. Системи за видеонаблюдение „Олга Христова – ХОНЕК“ 1  0 01.10.2013 – 30.07.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Приложен и системен софтуер. „Олга Христова – ХОНЕК“  2   2 01.10.2013 – 30.07.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Програмист сдружение „Център Мария“ 1   1 01.11.2013 – 31.08.2014  2013/14
Велико Търново Горна Оряховица Компютърни системи в технологични процеси. „Олга Христова – ХОНЕК“ 1 0 01.10.2013 – 30.07.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица  Системен администратор Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“  2  2 15.11.2013 – 15.08.2014 2013/14
Велико Търново Горна Оряховица СТАЖАНТ – ЕЛЕКТРОТЕХНИК Електромонтаж – Цветков ЕООД 6 6   20.10.2013 – 31.07.2014  2013/14

 

Професионална гимназия по електротехника и електроника

 „М.В.Ломоносов”

гр./с. Г.Оряховица, п.к. 5100 , ул“Н.Петров” № 31; тел./факс 0618-60618;е-mail: pgee_praktiki@abv.bg

            От началото на учебната 2012 – 2013 година ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”, гр.Г.Оряховица работи по Проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „Ученически практики”

Членовете на екипа по проект – BG051PO001 – 3.3.07-0001 „Ученически практики”са:

От страна на училището:

Функционален експерт – Директор

 1. Училищен финансист
 2. Консултант на учениците за избор на практика – инж.Мариян Андреев Атанасов
 3. Наблюдаващ учител 1.инж.Петя Ненкова Спасова- Иванова

                                   2.инж.Величка Христова Филимонова

От страна на фирмите – партньори:

 1. „Диком електроникс” ООД – инж.Мирослав Димитров – управител
 2. „Диком електроникс” ООД – Александър Димитров – наставник
 3. „Бултраф ” ООД – Михаил Ченков – управител
 4. „Бултраф ” ООД – Тони Тодоров – наставник
 5. „Електромонтаж – Цветков” ЕООД – Атанас Цветков – управител
 6. „Електромонтаж – Цветков” ЕООД – Веселин Василев – наставник
 7. „Техника – Търново” ООД – Ивелина Донева – управител
 8. „Техника – Търново” ООД – инж.Красимир Цанков – наставник

Ученици от ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”, участващи в проектните дейности като стажанти:

Ученици от Х  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната специалност в Диком Електроникс ООД с адрес гр. .Г.Оряховица, ул.Мадара  № 1

 1. Ивелина Десиславова Крусева – компютърен техник
 2. Денис Симеонов Миленов– компютърен техник
 3. Григор Димитров Димитров– компютърен техник

 

 

Ученици от Х  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната специалност в Бултраф ЕООД с адрес гр. .Г.Оряховица, ул.Цар Освободител  № 56 А

 1. Данаил Бориславов Манаилов – бобиньор
 2. Ради Стефанов Радев – монтажист
 3. Александър Галинов Ангелов– монтажист
 4. Христо Петров Пипев – бобиньор
 5. Искрен Весков Новаков– монтажист
 6. Анита Илиянова Ангелова – бобиньор

 

Ученици от ХІ  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната специалност в Електромонтаж Цветков ЕООД с адрес гр.Г.Оряховица, ул.Отец Паисий № 38

 

1. Мартин Димитров Алърков – електротехник

2. Пламен Трифонов Богданов– електротехник

3. Ненко Иванов Ламбов– електротехник

4. Деян Димитров Иванов– електротехник

5. Николай Миленов Стоянов– електротехник

6.Красимиров Николов– електротехник

Ученици от Х  клас, които провеждат практическо обучение  по учебната специалност в Техника Търново ООД с адрес гр. .В.Търново , ул.Ален мак № 4 г

 1. Добромир Йорданов Ташев – консултант
 2. Мартин Маргаритов Дачев– консултант
 3. Илия Светлозаров Илиев– консултант

 

Практиките стартираха на 18.03.2013 г. и ще продължат до отработването на 240 часа за всеки ученик .

 

Последни публикации