Учение през целия живот

Учене през целия живот 

     секторна програма “Леонардо да Винчи”

дейност “Мобилност”

IVT насочен към лица, преминаващи първоначално професионално образование

Последни публикации