Подкрепа за успех

                     

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА              И     ЕЛЕКТРОНИКА

“М. В. ЛОМОНОСОВ”-гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

График на дейностите по групи по Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“    за периода юни – септември 2019г.

Училище Група – дейност Дата на провеждане Час на провеждане Място на провеждане
ПГЕЕ „М.В.Ломоносов”, Г.Оряховица Български език и литература в ІХ клас- Христо Ботев. Творчество. Основни теми, образи и мотиви. Особености на стила -2часа 04.06.2019 13:30 ПГЕЕ-209
Български език и литература в ІХ клас- Лирически жанрове – 2часа 11.06.2019 13:30 ПГЕЕ-209
Български език и литература в ІХ клас– Анализ на лирическа творба -2 часа 18.06.2019 13:30 ПГЕЕ-209
Български език и литература в ІХ клас – Упражнение върху езикова корекност на текста. Тест- 2 часа 5.06.2019 13:30 ПГЕЕ-209
Математика в VІІІ клас – Дробни уравнения – 2 часа 03.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в VІІІ клас – Окръжност описана около триъгълник – 2часа 10.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в VІІІ клас – Вписана окръжност в триъгълник – 2 часа 20.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в VІІІ клас Четириъгълник описан около окръжност. Четириъгълник вписан в окръжност -2 часа 24.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в Х клас – Таорема на Питагор – 2часа 04.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в Х клас- Формули за лице на триъгълник – 2 часа 11.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в Х клас- Формули за лице на четириъгълник-2 часа 18.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Математика в Х клас- Тригонометрични функции на остър ъгъл-2 часа 25.06.2019 14:30 ПГЕЕ-203
Руски език в ІХ клас- Обобощение Тест №1-1 час 05.06.2019 14:30 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- Учебная неделя-1 час 05.06.2019 15:20 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- Учебная неделя-1 час 12.06.2019 14:30 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- Свободное время – 1 час 12.06.2019 15:20 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- Свободное время 19.06.2019 14:30 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- МьI празднуем- 1 час 19.06.2019 15:20 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- МьI празднуем- 1 час 26.06.2019 14:30 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- МьI празднуем- 1 час 26.06.2019 15:20 ПГЕЕ-Е3
Руски език в ІХ клас- Обобощение Тест №2- 1 час 27.06.2019 14:30 ПГЕЕ-Е3
Увод в програмирането в ІХ клас – Основни условни оператори-2 часа 05.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Увод в програмирането в ІХ клас – Логически изрази, оператори за сравнение- 2 часа 12.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Увод в програмирането в ІХ клас – Оператор за цикъл с фиксиран брой повторения (for) – 2 часа 13.06.20,19 14:30 ПГЕЕ-303
Увод в програмирането в ІХ клас – Подпрограми, параметри, връщана стойност-2 часа 19.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Увод в програмирането в ІХ клас – Решаване на тестове- 2 часа 20.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Увод в програмирането в ІХ клас – Решаване на тестове- 2 часа 26.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ – Заявки с критерии- 2 часа 04.06.2019 13:30 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ- Заявки с действия- 2 часа 10.06.2019 14:25 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ- Решаване на практически задачи- 2 часа 11.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ – Отчети, форми- 2 часа 17.06.2019 14:25 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ – Макроси, основни действия- 2 часа 18.06 2019 13:30 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ- Решаване на практически задачи-2 часа 19.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ – Макроси, условни конструкции- 2 часа 24.06.2019 14:30 ПГЕЕ-303
Системи за управление на база данни ХІ клас за ІІ ДЗИ – Решаване на практически задаачи- 2 часа 25.06.2019 13:30 ПГЕЕ-303
Процесори за РС- ХІ клас –Процесори

Core i на Intel. Микроархитектури Nehalem и Sandy Bridge. Тенденции при Intel процесорите

– 2 часа

05.06.2019. 15:15 ПГЕЕ-КР1
Процесори за РС- ХI клас –

Процесори AMD K10.     Най-нови процесори АМD

– 2 часа

12.06.2019. 15:15 ПГЕЕ-КР1
Процесори за РС- ХІ клас-

Елементи на архитектурата на процесора. Развитие на архитектурите при различните поколения процесори.

Управление на енергията (SMM – System Management Mode).

Суперскаларно изпълнение.   – 2 часа

18.06.2019. 14:30 ПГЕЕ-КР1
Процесори за РС- ХI клас-

ММХ технология.

Версии на SSE. Инструкции 3DNow!. Динамично изпълнение.

Двойна независима шина (DIB архитектура).

Хипернишкова технология (HT технология).

Многоядрена технология (Multicore).   – 2 часа

25.06.2019. 14:30 ПГЕЕ-КР1
Дънни платки за РС- XI клас- Особености и предимства на Интел хъбовата архитектурал ChipSet на Intel за PentiumIII процесори- 2 часа 05.06.2019. 15:15 ПГЕЕ-КЗ1
Дънни платки за РС- XI клас- Шина Expresss. Архитектурни особености и технически характеристики. Спецификации. Серийна шина IEEE 1394 Основни характеристики спецификации. – 2 часа 12.06.2019. 15:15 ПГЕЕ-КЗ1
Дънни платки за РС- XI клас- Дънна платка на РС с CPU Pentium 4 дш първо и второ поколение и Pentium 4 –Extreme Edition. – 2 часа 18.06.2019. 14:30 ПГЕЕ-КЗ1
Дънни платки за РС- XI клас- Дънни платки за най- нови процесори на AMD. Дънни платки за най- новите процесори на Intel – 2 часа 25.06.2019. 14:30 ПГЕЕ-КЗ1