Не само честна игра

ПГЕЕ приемат само честна игра…

http://notonlyfairplay.pixel-online.org

            От 26 до 30 октомври ученици от ПГЕЕ „ М. В. Ломоносов” пътуваха до Италия – гр. Прато, като участници в първия по рода си проект, финансиран от Европейската комисия, свързан със спорта – „ Не само честна игра”, Програма Еразъм + Спорт.             Проектът е с водеща организация – I.P.Datini (Италия) и включва училища и организации от 9 страни : Италия: Istituto Profesionale ”Francesco Datini”; I.I.S.”Rita Levi-Montalcini”; Pixel Associazione; Белгия: Inforef; Франция: Renasup (Институционална организация с членове 515 католически средни училища и 62000 ученици); Великобритания: Dundee and Angus College; Полша: Centre of Vocational and Continuing Education № 1 ( Институция за продължаващо обучение на учителите от началното и средното образование); Турция: Bilecik Il Milli Egitim Mudurlugu (Дирекция по образованието на област Биледжик); Румъния: EuroEd; Финландия: OMNIA (Съвместният орган на образованието в област Еспоо) и България: Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество; ПГЕЕ „ М.В.Ломоносов” и ПГЛПИ „ Атанас Буров”.

            Учениците от ПГЕЕ, Георги Маринов и Емилиян Синигеров, познати от хандбалните надпревари не само в училището и града ни, взеха участие в спортното събитие, организирано в рамките на проекта. Проведоха се състезания по волейбол и футбол, а в центъра на град Прато – състезание по ориентиране.

proekt_italia-pgee

            Докато учениците спортуваха, техните ръководители Искра Благинова и Иван Генов, взеха участие във финалната конференция по проекта, имаща за цел да представи резултатите, постигнати от партньорските организации през двете години на работа и влиянието на проекта в училищата в партньорските държави. Конференцията и спортните събития имаха за цел да представят функциите на спорта като: инструмент за социално включване; инструмент за придобиване на жизнени умения от страна на учениците; инструмент за мотивация за водене на здравословен начин на живот; необходим предмет в училище и постигането на по-добра интеграция на спортните програми в програмите за обучение в училищата като цяло. Това е и същността на проекта като цяло – спортът е не само игра, но и база за развиване на редица положителни социални и интелектуални, здравословни и когнитивни умения в младите хора.

            Конференцията и спортното събитие имаха за цел и насърчаване осведомеността относно значението на спорта в училищата чрез по-добра интеграция на физическото възпитание в учебните програми, за да се преодолее сегашния подход, при който спортът се възприема като алтернатива на образованието.

            Домакините ни посрещнаха с познатото италианско гостоприемство, фантастична кухня и неземната Флоренция. Беше ползотворно, вкусно и обогатяващо преживяване.