Международната награда на херцога на Единбург

Edinburg

DOEA_INT_+PROUD_TO_DELIVER

Обучителен курс за Лидери в ПГЕЕ….

 

            На 24 – 26 октомври в Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица, се проведе Обучение на Лидери за Международна награда на херцога на Единбург“, по която училището вече е лицензирано. Участваха четирима учители от ПГЕЕ и по двама учители от Първо основно училище“Иван Вазов“ и от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, В. Търново. Обучението се проведе от представители на Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“, София, която е и Националният оператор на Наградата. Любомира Велчева, Мария Цветкова и Петя Димитрова работиха три дни със заразяващ ентусиазъм, за да предадат основните послания на Наградата.

            Какво представлява Наградата?

            Тя водеща международна програма за личностно развитие, разпространена в над 140 държави по света, свързва младежите между 14 и 24- годишна възраст с лидери и ментори в различни професионални сфери. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 милиона млади хора са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности в  рамките  на Наградата. Тя има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците в Наградата сами  поставят свои собствени цели и ги следват в рамките на своята програма, избират активности, развивайки умения в няколко основни направления и преживяват Приключенско пътуване. Тези направленията са: Умения, Физическа активност и Доброволчество. За да постигнат най-високото ниво на Наградата – Злато, участват в Проект в полза на обществото, далеч от родното си място.

             В момента над 900 000 младежи по целия свят постигат своите цели като част от програмата, развивайки универсални умения и качества, полезни за цял живот. Всяко ниво  осигурява на младежите сертификат, който им дава много и полезни възможности  навсякъде по света.

            По примера на много други държави и Наградата в България има свой патрон – президентът на Република България  г-н Росен Плевнелиев.

            Едно ново предизвикателство застава пред ПГЕЕ и училището го посреща с енергия и вдъхновение, за да бъде полезно на своите възпитаници.

            Информация за програмата в България може да намерите на: http://intaward-bg.org/