ТЕАТЪР 220

10 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИTE 

Живеем във време, в което обществено-политическата действителност поставя все по-сериозни проблеми пред образованието и културата. На преден план излизат по-прагматични интереси, които неминуемо рефлектират върху работата в училище. Общественият педагогически ангажимент за възпитанието на децата нараства и става все по-сложен, защото учениците губят интерес и мотивация към учебния процес, все по-чести са проявите на агресия Teater220-1и насилие, употреба на цигари, алкохол и дрога. Голяма част от учениците отпадат от училище по едни или други причини. Ето защо в последните години приоритетът на съвременното българско училище се насочва все по-активно към гражданското образование, основна същност на което е възпитаване на нравствени ценности.

Практически е доказано благотворното въздействие на театралното изкуство върху формирането и усъвършенстването на личността – чрез придобиване и развитие на редица умения и навици:

 • навици на културен зрител;
 • навици за колективно творчество и умения за работа векип;
 •  навици за изразяване, съучастие, съпреживяване;
 • навици за диалогично поведение, които могат да се пренесат в реални битови и т.н.   Ето защо училищният театър е форма, която може и е длъжна да служи на общите цели на обученито, възпитанието и развитието на творческите способности на учениците както в областта на изкуството и литературата, така и в областта на технически, занаятчийски и административно-стопански навици.  За да умее да се наслаждава на театъра, човек трябва да е художествено образован. Затова много важна част от нашата дейност са посещенията на професионални театрални постановки, както и творческите срещи и разговори с актьорите Христо Гърбов, Илка Зафирова, Красимир Ранков, Ивайло Захариев, с актьори от МДТ «Константин Кисимов» Велико Търново; ДТ «Сава Огнянов» Русе; ДТ «Андриана Будевска» Бургас; ДТ «Антон Страшимиров» Разград , а също така с професионалните театрали и режисьори – Йорданка Самсиева от Велико Търново, Мария Петрова – Енева от Разград и Юсеин Нуриев от Русе. Така за нашата десетгодишна дейност имаме представени 15 спектакъла, в които са се включили над 180 участника:
 • И както апетитът идва с яденето така и при нас, колкото повече дейности имахме, толкова повече нови идеи се пораждаха, ставаха все по-интересни и разнообразни. При избор на пиеса винаги съм наблягала на класически български и световни автори. Една от основните цели, от които се ръководя е да запозная както самите участници, така и техните съученици, които са нашата публика, със стойностни литуратурно-драматургични творби. Въпреки, че повечето пиеси се чужди и далечни до психиката на участниците, младите хора ги приемат като предизвикателство, с любопитство и желание. Затова и постановките, представени пред младежка аудитория се радват на интерес и бурни аплодисменти. Всяка представена постановка поражда желанието за други.
 • Ето защо през 2004 г. в навечерието на 45-тата годишнина на гимназията успях да запаля няколко особено будни и артистични момичета и момчета, с моята идея да представим една ученическа пиеса – «Бомба в училище» от Мария Маринова. На 16 ноември 2004 г. в Младежки дом Горна Оряховица представихме първата си постановка. Спонтанно възникналата ми идея се оказа много удачна, защото не само, че участниците играха с удоволствие, но постановката се прие много добре и от публиката. Така възникна нашият училищен театър.
 • Възпитателния потенциал на театралното изкуство е заложен в неговата уникална синкретичност, в своеобразието на принципите на неговата реализация, което е хармонизираща основа за привличане на учениците към труд, обучение, творчество.
 1. 2004 г. – „Бомба в училище” от Мария Маринова;
 2. 2005 г. – „Ревизор” по Гогол;
 3. 2006 г. – „Нашенци” по Чудомир;
 4. 2007 г. – „Забавления младежки или комедия от грешки” по Шекспир.
 5. 2007 г. – „Европейското шоу на Жичка и Електричка” по произведения на Станислав Стратиев;
 6. 2008 г.  – „Боряна” по Йордан Йовков;
 7. 2008 г. – „Покана от Париж” от Панчо Панчев;
 8. 2009 г. – „Свекърва” по Антон Страшимиров;
 9. 2009 г. – „Орисия” – мултимедиен спектакъл    по фолклорни мотиви и творби на Елин Пелин;
 10. 2009 г. – „Гераците” по Елин Пелин;
 11. 2010 г. – „Службогонци” по Иван Вазов;
 12. 2011 г. – „Дванайста нощ” по Шекспир;
 13. 2012 г. – „Вражалец” по Ст. Л. Костов;
 14. 2013 г. –„Покана от Париж” по Панчо Панчев – осъвременен вариант;
 15. 2014 г. – „Рибарски свади” по Карло Голдони.  AfishTeatyr220Образователно-възпитателна роля театрална групаосъществява и чрез различни програми, посветени на важни събития от културно – историческия календар.Нашите постановки на руски език:
 16. Част от обучителната функция стана подготовката на театрални миниатюри на руски език. Целта, която си поставих в това отношение е повишаване езиковите знания в неформална обстановка, засилване мотивацията на учениците към учене на руски език,
 17. Учебно-възпитателната работа е включена във всеки етап от подготовката на една постановка. На първо място една от важните предпоставки за успеха на бъдещия спектакъл са уменията за работа в екип, които се изграждат по време на заниманията. На второ място участниците се научават на дисциплина, отговорност и сериозно отношение, тъй като работата по изграждането на един спектакъл преминава през няколко етапа, от които нито един не трябва да се пропуска или да бъде подценяван: запознаване с художествения оригинал на театралната творба, адаптирането му към конкретните участници, прочит на адаптирания вариант и разпределяне на ролите. Следва репетиционен период – текстови репетиции; мизансцен; репетициии на сцена; костюмни репетиции; генерална репетиция и премиера. Всяка постановка се отразява в местните медии, като колекцията от публикации вече е доста внушителна
 1. 2005 г. – «Ревизор» по Гогол; класиране за финален кръг на НФДЮТРЕ (Национален фестивал на детско-юношеските театри на руски език) в град София; класиране на ІІІ място;
 2. 2005 г. – «Унылая пора…» рецитал по Пушкин, Велико Търново – ІІ място;
 3. 2006 г. – «Случай с Неудивихиным» – комедийна миниатюра; ІІ място от регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново и класиране за финален кръг в град София;
 4. 2007 г. – «Неудача» по Чехов – ІІІ място в регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново;
 5. 2007 г. – «Сказка о пастушонке Пете, его комисарстве и коровЬем царстве» – Сергей Есенин; ІІ място на конкурс във Велико Търново;
 6. 2008 г. – «Ученики представляют сказку о рыбаке и рыбке» по Пушкин; ІІ място от регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново и класиране за финален кръг в град София
 7. 2009 г. – «Незнайка – художник и поэт» по Н. Носов; ІІІ място в регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново;
 8. 2010 г. – «Последный срок» по Распутин – ІІІ място в регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново;
 9. 2011 г. – «Судьба» по мотиви от бълг. Фолклор и Елин Пелин; ІІІ място в регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново;
 10. 2012 г. – «Ромео и Джулльетта» по Шекспир; ІІ място от регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново и класиране за финален кръг в град София;
 11. 2013 г. – «Лесная русалка» по мотиви от «Самодива» на П. Тодоров; ІІ място от регионален кръг на  НФДЮТРЕ във Велико Търново и класиране за финален кръг в град София; награда за най-добър спектакъл от български автор.През 2007 – 2008 г. получихме великолепната възможност да участваме в техния проект за изграждане и разширяване на мрежа от младежки театрално-дистанционни клубове «Граждани на Европа», финансиран от Тръст за гражданско образование за Централна и Източна Европа. Тук за първи път се срещнахме с форум-театъра като форма и метод за търсене на решение при справяне с проблеми и конфликти. Специфичното при този вид театър е, че участниците са не само наблюдатели, но и писатели, режисьори и актьори в историята, която съвместно създават чрез мислене, анализ, компресия и трансформация. Заниманията провокират изграждането на морален компас, чрез който да намерят своето и на всеки друг място в света, да започнат да правят преоценка и да създават нови ценности. През 2009 – 2011 участвахми в първия си международен проект по програма Коменски „Мост над буйни води” – за преодоляване на трудностите на младите хора в преходната възраст от детството към зрелостта чрез различни видове изкуства. В работата си по този проект приложихме всичко научено в петгодишната ни дейност на практика: разработване на проектна идея; разучаване и записване кратък филм с възстановка на българска сватба; представихме 3 постановки на български език, две постановки на руски език; две постановки на английски език; форум-театър. .Мога до безкрайност да говоря и пиша за ТЕАТЪР 220 – име, което учениците си избраха през 2007 г. и което си остана нашата запазена марко да днес, а надявам се и за още няколко пъти по десет години!За обучение – неформалното обучение по чужд език в извънучилищна обстановка се оказа много полезно и ползотворно. Свободното време на учениците се осмисля така, че всеки един от тях има възможност да изяви най-силната си страна, да подобри най-слабата, да се научи на екипност, толерантност и взаимопомощ. И не на последно място разбира се – неусетно и забавно всеки подобри знанията си по руски език. Разширяват се познанията по литература; участниците придобиват комуникативни умения на роден и чужд (руски и английски) език; придобиват на умения за работа в екип; придобиват и усъвършенстват вече придобитите социални умения, умения за презентиране и себеизразявени и др.За развлечения – осмисляне и оползотворяване на голяма част от свободното време на участниците в училищния театър. Доказателство, че театърът е желано развлечение е фактът, че за 10 години в различните прояви на ТЕАТЪР 220 са се включили над 300 ученика. Подготвените 15 постановки са представени общо над 70 пъти пред публика – тоест пред над 700 зрителя, а постановките на руски и английски език са представени пред над 1000 души. Фактът, че постановките се играят винаги пред пълен салон е показател, че театралната дейност в училище е развлечение и за останалата част от учениците, които са редовна публика.В заключение искам да отправя една покана към всички любители на театралното изкуство, към всички педагози, занимаващи се с извънкласни дейности – заповядайте на юбилейното честване 10 години ТЕАТЪР 220 през ноември 2014 година.
 12. Информация за предстоящите събития можете да намерите на нашата фейсбук страница ТЕАТЪР 220 и в нашия сайт – http://theatre220.weebly.com/
 13.             А получените колективни и индивидуални награди, макар и не толкова много на брой, колкото би ни се искало, все пак са неоспоримо доказателство и за качеството на подготвените театрални постановки.
 14. За възпитание – нравствено и естетическо възпитание; гражданско възпитание и активност по отношение на междуличностни взаимоотношения и толерантност, опазване на околна среда, превенция на проблеми на съвремието – зависимости, половопреносими болести, агресия и насилие, дискриминация, трафик на хора и др.
 15. В заключение искам да кажа, че за изминалите 10 години училищния театър се превърна в една наистина желана територия за обучение, възпитание и развлечение на учениците.
 16. През 2011 – 2014 г. – се включихме в мащабния проект на МОН – УСПЕХ, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
 17. След срещата си с театър Цвете от 2007 до 2010 г. работихме по 6 проекта за гражданско образование, в които засегнахме важни теми като липсата на места за безопасни забавления за младежите в Горна Оряховица, за чистотата в човешките взаимоотношения, за  опасностите от глобалните промени в климата и опазването на околната среда,  за екологично доброволчество, за домашното насилие и агресията в училище; работихме съвместно с ученици от основно училище, както и с младежи в неравностойно положение от две социални заведения в нашия град.
 18. Десетгодишната ни дейност би била немислима без подкрепата на училищното ръководство и Младежки дом Горна Оряховица без чиято сцена нямаше да имаме място за репетиции и представяне на нашите спектакли. Освен това именно от младежкия дом получихме първата информация и покани за участие в редица театрални фестивали, в които вече ежегодно участваме. Пак благодарение на Младежки дом се запознахме с екипа на СНЦ «Театър Цвете» град София.

През 2007 – 2008 г. получихме великолепната възможност да участваме в техния проект за изграждане и разширяване на мрежа от младежки театрално-дистанционни клубове «Граждани на Европа», финансиран от Тръст за гражданско образование за Централна и Източна Европа. Тук за първи път се срещнахме с форум-театъра като форма и метод за търсене на решение при справяне с проблеми и конфликти. Специфичното при този вид театър е, че участниците са не само наблюдатели, но и писатели, режисьори и актьори в историята, която съвместно създават чрез мислене, анализ, компресия и трансформация. Заниманията провокират изграждането на морален компас, чрез който да намерят своето и на всеки друг място в света, да започнат да правят преоценка и да създават нови ценности.

След срещата си с театър Цвете от 2007 до 2010 г. работихме по 6 проекта за гражданско образование, в които засегнахме важни теми като липсата на места за безопасни забавления за младежите в Горна Оряховица, за чистотата в човешките взаимоотношения, за  опасностите от глобалните промени в климата и опазването на околната среда,  за екологично доброволчество, за домашното насилие и агресията в училище; работихме съвместно с ученици от основно училище, както и с младежи в неравностойно положение от две социални заведения в нашия град.

През 2009 – 2011 участвахми в първия си международен проект по програма Коменски „Мост над буйни води” – за преодоляване на трудностите на младите хора в преходната възраст от детството към зрелостта чрез различни видове изкуства. В работата си по този проект приложихме всичко научено в петгодишната ни дейност на практика: разработване на проектна идея; разучаване и записване кратък филм с възстановка на българска сватба; представихме 3 постановки на български език, две постановки на руски език; две постановки на английски език; форум-театър. .

През 2011 – 2014 г. – се включихме в мащабния проект на МОН – УСПЕХ, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Мога до безкрайност да говоря и пиша за ТЕАТЪР 220 – име, което учениците си избраха през 2007 г. и което си остана нашата запазена марко да днес, а надявам се и за още няколко пъти по десет години!

В заключение искам да кажа, че за изминалите 10 години училищния театър се превърна в една наистина желана територия за обучение, възпитание и развлечение на учениците.

За обучение – неформалното обучение по чужд език в извънучилищна обстановка се оказа много полезно и ползотворно. Свободното време на учениците се осмисля така, че всеки един от тях има възможност да изяви най-силната си страна, да подобри най-слабата, да се научи на екипност, толерантност и взаимопомощ. И не на последно място разбира се – неусетно и забавно всеки подобри знанията си по руски език. Разширяват се познанията по литература; участниците придобиват комуникативни умения на роден и чужд (руски и английски) език; придобиват на умения за работа в екип; придобиват и усъвършенстват вече придобитите социални умения, умения за презентиране и себеизразявени и др.

За възпитание – нравствено и естетическо възпитание; гражданско възпитание и активност по отношение на междуличностни взаимоотношения и толерантност, опазване на околна среда, превенция на проблеми на съвремието – зависимости, половопреносими болести, агресия и насилие, дискриминация, трафик на хора и др.

За развлечения – осмисляне и оползотворяване на голяма част от свободното време на участниците в училищния театър. Доказателство, че театърът е желано развлечение е фактът, че за 10 години в различните прояви на ТЕАТЪР 220 са се включили над 300 ученика. Подготвените 15 постановки са представени общо над 70 пъти пред публика – тоест пред над 700 зрителя, а постановките на руски и английски език са представени пред над 1000 души. Фактът, че постановките се играят винаги пред пълен салон е показател, че театралната дейност в училище е развлечение и за останалата част от учениците, които са редовна публика.

А получените колективни и индивидуални награди, макар и не толкова много на брой, колкото би ни се искало, все пак са неоспоримо доказателство и за качеството на подготвените театрални постановки.

В заключение искам да отправя една покана към всички любители на театралното изкуство, към всички педагози, занимаващи се с извънкласни дейности – заповядайте на юбилейното честване 10 години ТЕАТЪР 220 през ноември 2014 година.

Информация за предстоящите събития можете да намерите на нашата фейсбук страница ТЕАТЪР 220 и в нашия сайт – http://theatre220.weebly.com/