IcT Robo Clubs

Мрежа от IcT Robo Clubs – последният стратегически проект на Erasmus + в областта на роботиката, базиран на партньорство между България, Румъния и Словакия
Robo Clubs (NITRO Clubs EU). Става въпрос за инициатива „Еразъм+“ в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), чрез която партньори от България, Румъния и Словакия (университети, технологични институти, образователни институции и неправителствени организации) ще създадат мрежа от клубове за роботизирани IcT и ще осигурят инфраструктурата, знания и инструменти за устойчиво развитие и по -нататъшно разширяване на тази мрежа след живота на проекта.

Консорциумът от партньори се състои от Института за информационни и комуникационни технологии, България, като лидер, и Професионална гимназия по електротехника и електроника „М.В.Ломоносов“, България, Професионална гимназия по електротехника и автоматика, България, Политехнически университет в Букурещ, Румъния, Национална асоциация на публичните библиотекари и библиотеки в Румъния (ANBPR), Румъния, Technicka Univerzita V Kosiciach, Словакия и Stredna Priemyselna Skola Elektrotechnicka, Словакия, като партньори. Проектът NITRO Clubs EU ще се проведе между 15.10.2020 г.- 14.08.2023 г.

Основната цел на проекта е да подобри отвореното и иновативно образование по ключови технологии (KETs) в страните партньори и региона. В допълнение, той има за цел да насърчи социалното включване и да предостави възможности за обучение на ученици от ПОО в училища с недостатъчно оборудване, като по този начин осигурява равен достъп до качествено образователно съдържание за стажантите в страните партньори.

линк към официалният сайт на проекта nitroclubs.eu.