Проект Stem

Дванадесет ученици и двама  учители  от ПГЕЕ“ М.В.Ломоносов“ гр. Г.Оряховица, заедно със свои връстници от ПГЕА  гр.София  участваха по проект N 2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798

ТЕМА : Програмиране и роботика“, програма „Еразъм +“ в гр.Перуджа ,  Италия в периода  08.04.2024-14.04.2024 .

Учениците придобиха нови знания и умения в  проект „Програмиране и роботика“

в гимназия “Касата и Гатапоне“ в гр.Губио, близо до Перуджа. Училището е  със специалности близки до тези на нашите ученици. Там те показаха знания и умения  в програмирането на Ардуино .

Освен обучението в училището, учениците посетиха и историческия град Асизи, с богато историческо минало, както и гр. Перуджа, който е главен град на областта  Умбрия.

Групата от ПГЕЕ „ М. В .Ломоносов“ разказа на своите италиански връстници за родният им град_Горна Оряховица, както и за училището. програмирането и роботиката.

След края на обучението в Италия  учениците получиха  Сертификати за премината практика,

Ръководители  на групата са инж. Виолина Стоянова и инж. Милена Димитрова.

Подбор учители

Подбор ученици