ЕНЕРГО-ПРО за обществото

„ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ проект на ПГЕЕ“М.В.Ломоносов“, гр.Горна Оряховица

 

Уважаеми дами и господа от „ЕРП Север“ АД,

Във връзка с одобрен от вас проект за нашето училище ви уведомяваме, че са изпълнени всички дейности по спонсорирания от вас и от бюджета на училището проект  в направление „Безопасно ползване на електроуреди и електроенергийни съоръжения“.

Закупено е предвиденото оборудване за работилница по „Електроенергетика“ – 10 куфара с  безопасни ръчни инструменти за електротехници, 2 измервателни тестера за контур /линия   и 1 тестер за поредност на фазите на обща стойност  5 187 лв.

Инструментите и измервателните уреди вече се използват в часовете по „Учебна практика – електромонтажна“ и „Учебна практика по специалността“  в работилница по Електроенергетика от учениците от 10 и 11 клас от специалностите „Електроенергетика“ и „Електрообзавеждане на производството“

Приложено изпращаме снимки от дейностите с цел популяризиране на проекта и дарението.

Направили сме публикация на сайта на училището.

Приемете нашата благодарност за това, че подпомагате професионалната подготовка на учениците от специалностите „Електроенергетика“ и „Електрообзавеждане на производството“ и възможностите за повишаване на качеството и безопасността на професионалното обучение.