ПРОЕКТИ

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

 ПРОЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Дейностите на учениците в реални условия:

-Практики в  “Електромонтажи Цветков”

-Практики в БУЛТРАФ ООД

-Практики в ЕТ “Г.О.САТ-Н.Кумпиков” -Практики в НИКО-96

-Практики в ЕТ “Олга Христова – Хонек”

-Практики в НКЖИ-УГВГД – Г.Оряховица

-Практики в Диком Електроникс

-Практики в “ТЕЛНЕТ” ООД

-ПРАКТИКИ ВЪВ “ФРОМИТ” ООД

-ПРАКТИКИ В “ТЕХНИКА ТЪРНОВО” ООД

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти

-Клуб “Математиката лесна, интересна и приложима”

-Клуб ‘’Архимед’’ -Ателие “С нож и вилица в Европа”

-Секция “Волейбол”

-Секция “Фитнес”

-Секция “Тенис на маса”

-Студио “Театър 220”

-Клуб “Приложна електроника”

-Клуб “Чиста енергия”

-Клуб ”Енергийна ефективност”

-Kлуб “Млад приложник с роботи”

-ателие “Да съхраним духа на българските традиции”

-Ателие по устна история

-Клуб “Изготвяне на презентации, клипове, обработка на изображения и публикуването им в Интернет”

-Ателие “Шев и кройка за начинаещи”

– клуб млад приложник с микроконтролери

Работа по международни проекти

Училището има опит и в работата си по програма „Учене през целия живот“, реализирали сме 10 проекта по програми Леонардо да Винчи , Коменски и Еразъм+. През 2008 и 2013година успешно бяха реализирани проекти за мобилност и партньорство на програма Леонардо да Винчи,  за което получихме  „Сертификат за качество” в категорията „Качествено управление на проекта”.

ЕВРОСТАНДАРТИ В КВАЛИФИКАЦИИТЕ Програма : Леонардо да Винчи ТИП НА ПРОЕКТА: МОБИЛНОСТ ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ  бюджет 23 244 €. 2007-2008година

Picture4

Осъществяване на практиката в Германия – 20 ученици проведоха практическо обучение в периода 31.03 –11.04.2008г., като изградиха компютърна мрежа в партньорската организация; провеждане на културна подготовка – запознаване с бита и културата на приемащата страна.

Picture3

Младите хора – Да живеем и работим заедно в Европа“  програма  Коменски ТИП НА ПРОЕКТА: Партньорство  ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ  бюджет 20 000€. 2007-2008година

По него от 1 август 2009 г.  обедини усилия с учители и ученици от Германия, Франция, Италия, Румъния и Полша. Проектът стартира с началото на учебната 2009-2010 година. Беше сформиран ръководен екип в състав от 5 учители,a в целевата група бяха включени ученици от  12 клас или общо 64 младежи. Оформено бе и ядро от 15 души с добър английски език, които взеха участие в осъществените мобилности и цялата комуникация с партньорите.

„ Мостове над буйни води ”  програма  Коменски ТИП НА ПРОЕКТА: Партньорство  ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ  бюджет 20 000€. 2009-2011година.

IMG_4919

В проекта взеха участие Клуб ЮНЕСКО Багатур и Театър 220 заедно с представители на Испания, Италия, Полша, Румъния и Франция. Възстановените фолклорни празници и театрални постановки по проекта, различните медийни участия, широката обществена съпричастност и подкрепа, съавторство със статии в различни книги, посветени на 60 години от Втората световна война, на връзките ни с Русия по този случай,конкурс Euromemories, филми за Освиенцим и останалите концентрационни лагери, издирване на останалия жив концлагерист  от гр. Горна Оряховица Емил Бонев Иванов (в момента 81 годишен).

Мост_над_буйни_води

„ Усъвършенстване на професионалните знания и умения- шанс за бърза и успешна интеграция на пазара на труда ”

Програма: Леонардо да Винчи

ТИП НА ПРОЕКТА: МОБИЛНОСТ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

Финансиране : 43 725 евро .

2010 – 2011 година .

S6300059

Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна  среда, в страна от Европейският съюз.В проектът участват на 15 ученика от ХІІ клас в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” , обучаващи се в направление „Електротехника и Енергетика“.Практиката протече в периода от27.03.2011 до 09.04.2011 г. за учениците от ХІІ клас в гр.Портсмут,Обединено кралство.     В рамките на  две седмици групата ученици  практикува в производствени предприятия, запозна се с европейските стандарти при изграждане на   електрически  инсталации, както и с особеностите на електрозахранването на Обединеното кралство.

S6300128

„Усвояване на испанския опит при обучението по Възобновяеми Енергийни източници”

S6300013

Програма: Леонардо да Винчи

ТИП НА ПРОЕКТА: МОБИЛНОСТ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧИТЕЛИ

2010 – 2011 година .

S6300030

10 учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електротехника и електроника от специалностите електротехника и енергетика, електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, усвоявоиха испанския опит при обучението по Възобновяеми енергийни източници.

„MICROCONTROLLER APPLICATIONS IN VOCATIONAL EDUCATION”

IMG_5523

Програма: Леонардо да Винчи

ТИП НА ПРОЕКТА: ПАРТНЬОРСТВО

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

2011-2013

Партньори: 1.GÜLŞEHİR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ – Турция – координатор

  1. IES PALOMERAS VALLECAS – Испания
  2. COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARITIU“ – Румъния
  3. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ, STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA-СЛОВЕНИЯ
  4. KOGEKA 4 – БЕЛГИЯ
  5. HTL-MÖSSINGERSTRASSE – АВСТРИЯ
  6. ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO „GALILEO GALILEI“ – ИТАЛИЯ
  7. ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” – България
  8. GRUP ȘCOLAR DE TELECOMUNICAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE – Румъния
  9. AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU – Турция

Визити: 8-15.10.2011г. – Невшехир – Турция

16-21.01.2012г. –  Калтанисета – Италия

25-31.03.2012г. – Хунедоара – Бая Маре –  Румъния

7-11.05.2012г. –  Геел – Белгия

„ Усвояване на европейските иновации в областта на професионалното образование”

Програма: Леонардо да Винчи

ТИП НА ПРОЕКТА: МОБИЛНОСТ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

Финансиране : 55 000.

период : 2012 – 2013година .

Picture2

В резултат на спечелен европейски проект през месец април 2013 г. 20 ученика от специалност „Електрически инсталации” и „Електроенергетика” практикуваха в град Виченца, Италия . Проектът е насочен към прилагането на получените професионални знания на учениците  от Професионална гимназия по електротехника и електроника в град Горна Оряховица в реална работна  среда, в страна от Европейският съюз.   Основен наш преоритет е чрез реализирането на проекта да запознаем учениците с различните видове Възобновяеми енергийни източници като почерпим италианския опит в тази посока.

Picture3

„Зелена заетост“

IMG_0105

Програма: Леонардо да Винчи

ТИП НА ПРОЕКТА: ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧИТЕЛИ

финансиране   237 826 евро

период : 2011 – 2013.

„Форми и решения в областта на образованието на устойчивото строителство”

Програма: Леонардо да Винчи

ТИП НА ПРОЕКТА: Партньорство

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ и УЧИТЕЛИ

финансиране 20 000 евро период : 2013 – 2015.

С работата по проекта се запознаваме със съвременните архитектурни тенденции и прилагане на оптималното енергийно потребление, както и минимални емисии. Запознаваме се с  технологии, известни като устойчиво строителство, които днес се считат за неактуални, няколко години по-късно те ще имат по-добри, по-ефективни и дори по-евтини решения, но е факт, че днес архитектурните инвестиции, които благоприятстват устойчивостта и средата за живеене и работа на човека от 21 век, стават все по- актуални за всяка европейска държава, а в бъдеще може да се предвиди и тяхното по-широко приложение и прогнозиране.

„Усвояване на европейските иновации в областта на енергетиката и рециклирането ”

Програма: Еразъм +

ТИП НА ПРОЕКТА: КД1 -Мобилност

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

финансиране 63 248 евро

период : 2014 – 2015.

11012159_963284767023137_4511824202048525987_n

В резултат на спечелен европейски проект по програма „Еразъм+” през месец март-април 2015 г. 20 ученика от специалностите „Електрически инсталации” ,  „Електроенергетика”, „Компютърна техника и технологии“ и „Системно програмиране“ и двама учителя  практикуваха в град Портсмут, Великобритания . В рамките на три седмици групата ученици се запознаха с европейските стандарти при изграждане на различните видове инсталации за топлинна и електрическа енергия, както и с особеностите на производството /чрез възобноваеми и невъзобновяеми енергийни източници/ ,  намаляването на отделените вредни емисии във въздуха и рециклирането и опазването на околната среда от изхвърляне на непотребното електрическо и електронно оборудване в природата в регион Портсмут, Великобритания.

11137089_971111976240416_2038167905229386423_n

– КЛУБ “Приятели на Германия”

DSCN2987

От 2001 година  ПГЕЕ “М. В. Ломоносов” е равноправен член на сдружението “Приятели на Германия” със седалище Надрегионален образователен център-град Варен. Всяка година, по случай деня на Европа, наши ученици посещават този център по програма “Младежта в ход”. Заедно с делегации от Литва, Унгария, Италия, те работят по проекта “Природа и околна среда в Европа”.

DSCN2961

– СДРУЖЕНИЕ  “Славянско единство”

Мост на дружбата България – Украйна

IMG_9403odesa2013

Приятели се събраха след повече от 40 години – от 14 до 19 октомври 2013 г. група от 15 ученици от 11 клас при ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” град Горна Оряховица заедно с трима ръководители бяха поканени от ректора на Одеска академия по стандартизация, метрология и контрол проф. д.т.н. Леонид Коломиец за участие в международна научна конференция по стандартизация. Визитата се осъществи съвместно със Сдружение „Славянско единство”, в което членуват и учители и ученици от ПГЕЕ. Сдружението има съществен принос за възстановяването на традиции, започнати преди повече от 45 години, за размяна на учебни групи между Техникум по електротехника „М. В. Ломоносов” и Техникум по измервания в град Одеса.

IMG_9241odesa2013

Международна награда на херцога на Единбург

Начало 2014г.