Валидиране

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

“МИХАЙЛО ВАСИЛИЕВИЧ ЛОМОНОСОВ”

гр. Горна Оряховица , ул.Никола Петров № 31

0618/60618 –Директор, 60619 – Канцелария,

email: mvl@mail.bg , http://lomonosov-go.com

ПГЕЕ”М.В.ЛОМОНОСОВ”, ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОЦЕДУРА ПА ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ , УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

Наименование на професията Наименование на специалността
Електротехник Електроенергетика
Електротехник Електрообзавеждане на производството
Електротехник Електрически инсталации
Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници
Техник на електронна техника Промишлена електроника
Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии
Системен програмист Системно програмиране
Приложен програмист Приложо програмиране

Процедурите по валидиране се осъществяват съгласно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВАЛИДИРАНЕ В ПГЕЕ „М.В.ЛОМОНОСОВ”,

И

Наредба № 2 от 13.11.2014 г. /в сила от 01.01.2015 г./ за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности