Енергия на бъдещето

УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ „М. В. ЛОМОНОСОВ”  УЧАСТВАХА В III УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„ ЕНЕРГИЯ НА БЪДЕЩЕТО” гр. Варна

За втора поредна година ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” гр. Горна Оряховица участваха в конференция „Енергия на бъдещето”  , която се проведе в сградата на Е.ОН България град Варна, а организатор на събитието е :

Професионална гимназия по електротехника – град Варна.

За втора поредна година Е.ОН България беше домакин на националната ученическа конференция „Енергия на бъдещето”, организирана от Професионална гимназия по електротехника – град Варна. Третата по ред конференция се проведе на 27 април 2012 г. (петък) в сградата на Е.ОН България.

Участници в конференцията бяха ученици от професионални гимназии от градовете Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Разград, Шумен, Горна Оряховица, Габрово, Добрич, Нова Загора, Бургас, Мездра, както и техните преподаватели. Конференцията беше открита от  Анатоли Токмакчиев – член на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи и доц. Петър Петров – Началник Учебно- методически отдел към Технически университет Варна и двамата бивши възпитаници на ТЕТ „Ломоносов”, което беше изтъкнато с гордост.

Учениците от ПГЕЕ Иван Стефанов и Петър Асенов, водени от инж. Светлана Костова, участваха с презентация на тема „ Енергия на бъдещето- микроводорасли” , а ученикът Иван Тонев представи макет   „Къща на бъдещето”. Макета представлява къща , която добива електрическата си енергия  от вятъра и слънцето , по екологичен начин и не е зависима от големите производители на електрическа енергия, макета е направен с мащаб и пресъздава  реалните условия  в къщата чрез аналогова и цифрова микроелектроника .Ветровия генератор е на степени според скоростта на вятъра-произведената мощност. Слънцето също е почти реално. Контролерите следят
кои уреди в къщата са включени и пресмятат тяхната обща консумирана мощности и я показват на дисплей  , която може да се сравни с произведената мощност , която е на друг дисплей.

Участие имаше и  Театър 220  на ПГЕЕ с ръководител Рена Дранкюлева с постановката „Викът на земята” в която бяха залегнати екологичните проблеми на Земята.

Разработките бяха разгледани и оценени от професионална комисия в състав: Венелин Павлов – ръководител лаборатория към университетски център „Енергия, природа, балкани” на Технически университет Варна, Красимир Иванов – Директор стратегия и развитие на мрежата на Е.ОН България Мрежи, Огнян Узунов – Началник отдел „Управление на мрежата Варна” към Е.ОН България Мрежи, както и представители на Асоциация на производителите на екологична енергия, Регионален инспекторат по образование Варна и Вестас България.  Домакинът на събитието Е.ОН България награди  най – оригиналните проекти със специализирани уреди за измерване с практическо приложение между които беше и макета на ПГЕЕ, а другите участници в конференцията  получиха поощрителни награди за усилията, ентусиазма и ангажираността с идеята за ефективно производство и потребление на енергия.

Последни публикации