Колектив

Списък на учителите от ПГЕЕ- гр. Горна Оряховица

и преподаваните от тях учебни дисциплини

 

Учител

 

Преподаван предмет

инж. Милена Димитрова    Проектиране на електронни схеми I част
Любомир Минчев География и икономика
инж.Мариян Атанасов 1.Лабораторна практика по специалността 2. Лабораторна практика по ел.машини
Диана Петрова Български език и литература
 Емилия Косева  Български език и литература
Милена Цанева Английски език
Сияйна Колева  Английски език
Ваня Кръстева Английски език
Даниела Борисова Немски език
Рена Дранкюлева Руски език
Мария Тодорова 1.Математика 2.Информатика 3.Информационни технологии 4.Програмиране
Стефка Иванова Математика
Благовеста Георгиева 1.История и цивилизация 2.Английски език
Теодора Тонкова География и икономика
Милена Конакчиева 1.Психология и логика 2.Философия 3.Свят и личност 4.Етика  и право 
Геновева Илиева 1.Химия и опазване на околната среда 2.Физика и астрономия, Биология и здравно образование
 Петър Рачев  1.Физика и астрономия2.Химия и опазване на околната среда , Биология и здравно образование
Иван Генов 1.Физическо възпитание и спорт 2.Безопасност на движението
   
Иван Палев Физическо възпитание и спорт
Искра Благинова Физическо възпитание и спорт
Иваничка Стоева 1.Икономика 2.Етика и право 3.Предприемачество 4.Управление на фирмата 
инж.Величка Филимонова 1.Електротехника 2.Електротехнически материали 3.Учебна практика по специалността 4.Здравословни и безопасни условия на труд 5.Осветление 6.Електрически  мрежи 7.Монтаж и експлоатация 8.Електрообзавеждане
инж.Дияна Каракочева 1.Техническо чертане 2.Техническа механика 3.Заваряване 4.Техническа механика и машинни елементи 5.Технологии за изработка на инсталации 6.Технологии на сглобяването и ремонта 7.Учебна практика по обработка на материали
 инж. Светлана Костова  1.Електротехника 2.Учебна практика по специалността 3.Електроенергетика 4.Здравословни и безопасни условия на труд 5.Проектиране 6.Електрически машини и апарати 7.Лабораторна практика по ел. машини 8.Производствена практика 9.Специални и защитни инсталации
инж. Снежанка Спасова 1.Електротехническо чертане2.Учебна практика по специалността3.Релейна защита4.Защитни и специални инсталации5.Електроенергетика6.Промишлени инсталации7.Експлоатация и ремонт8.Проектиране9.Електрически инсталации10.Електрически централи и подстанции11.Шлосерски операции12.Автоматика и телемеханика13.Лабораторна практика по електрически машини
 инж. Анелия Цанкова  1.Техническо чертане и документиране 2.Приложни програмни продукти 3.Приложен софтуер 4.Производствена практика 5.Софтуер и операционни системи 6.Приложен мрежови софтуер 7.Програмни продукти 8.Комплексна практика по специалността
инж. Георги Георгиев 1.Аналогова схемотехника 2.Периферни устройства I част 3.Комплексна практика по специалността 4.Производствена практикка 5.Електроника 6.Организация на компютъра 7.Асемблиране на РС 8.Компютърни мрежи 9.Проектиране  на електронни схеми 10.Периферни устройства II част
инж. Красимир Пенев 1.Програмиране 2.Компютърни мрежи 3.Памети за РС 4.Запомнящи устройства 5.Дънни платки за РС 6.Учебна практика по диагностика и ремонт 7.Комплексна практика по специалността 8.Асемблиране на РС 9.Периферни устройства I част10.Производствена практика11.Учебна практика по компютърни мрежи II част
 инж. Красимир Цанков  1.Процесори за РС2.Компютърни мрежи 3.Памети за РС 4.Запомнящи устройства 5.Производствена практика 6.Приложен мрежови софтуер 7.Диагностика и ремонт 8.Учебна практика по компютърни мрежи II част 
инж. Николинка Нанева 1.Приложни програмни системи 2.Основи на компютърните системи 3.Системи за управление на база данни 4.Компютърна графика и дизайн 5.Проектиране на електронни схеми 6.Технология на програмирането 7.Програмиране на WEB дизайн 8.Производствена практика 9.Периферни устройства 10.Градивни елементи
инж. Петя Спасова 1.Градивни елементи 2.Аналогова и цифрова схемотехника 3.Комуникационни технологии 4.Електроника 5.Проектиране на електронни схеми I и  II част 
 инж. Даниел Денев  1.Приложен софтуер 2.Обектно-ориентирано програмиране 3.Програмиране на WEB дизайн 4.Програмиране 5.Интернет програмиране 6.Вградени управляващи системи