Учители

В ПГЕЕ работят учители, които са посветили живота си на училището и на своите ученици. Нашите ученици не само овладяват модерни професии, но имат и активна гражданска позиция за въпроси, които касаят както самите тях, така и техните връстници, родители и близки, хората в населеното място, в което живеят.

Учители и ученици рамо до рамо, ръка за ръка градят заедно бъдещето на всеки един млад човек, завършил ПГЕЕ “М.В.Ломоносов” – гр.Горна Оряховица.

Това е стремежът на ръководството и колектива  на Професионална гимназия по електротехника и електроника- да  защити името си на модерно българско училище с европейски дух и  с европейско качество на професионалното образование и обучение.