Училището ни

Прекрасен парк, архитектура и естетика. 

Обширни места за спорт и отдих, учебни кабинети и работилници. Ето само малка част от нашето училище: