Развитие

Периоди и дейности от летописа на техникума

Основател на училището е инж. Марко Генчев.

Със заповед № I-8022/30.07.1959 г. на МНПК в гр. Г.Оряховица се открива Техникум по електротехника с първоначален прием от 6 паралелки.

На 15.10.1961 г. на внушително тържество в присъствието на изтъкнати ръководители от окръга и града се открива основната сграда на техникума.

Първите контакти, взаимна размяна на групи от ученици и учители и началото на ползотворно сътрудничество и обмяна на опит с техникума по измерване в гр. Одеса – СССР ,се осъществява през 1962 и 1963 г.

През 1963 с решение на учителския съвет, одобрено от МНП, за патрон на техникума е избран Михайло Василиевич Ломоносов- изтъкнат руски и световен учен.

През същата година се създава и клуб ТНТМ, който редовно и успешно участва във всички национални прегледи и изложби на ТНТМ. Първият випуск от 178 средни техници е дипломиран през 1964 г. По същото време сe открива отдел за вечерно и задочно обучение без откъсване от производството.

Учебно-производствения план е включвал производство на незначителен брой радиоприемници, стабилизатори, трансформатори, апарти за точково заваряване и др. През 1965 г. се прави творческа равносметка на изминатия период от откриването на техникума.

Отпечатан е първият брой на юбилейния училищен вестник. През 1972 г. се открива редовно обучение с продължителност 2 години за завършили средно образование за получаване на квалификация среден техник и съответна специалност.

В основни линии е завършено строителството на техникума и е приет дългосрочен план за широко мащабно и ускорено модернизиране и обогатяване на учебната материално-техническа база и благоустрояване на училищния район.

През същата година се открива първата мащабна самостоятелна училищна изложба на ТНТМ, която впоследствие става традиционна и с успех се използва за за професионалното ориентиране на осмокласниците от основните училища на града и окръга и укрепване на любовта към избраната професия.

Обзавеждат се салон за културни общоучилищни мероприятия и модерна изложбена зала, към която през 1982 г. се открива и музеен кът, а към библиотеката- музеен архив. Техникумът завоюва признание на авторитетно учебно заведение в окръга и страната. През 1977 клубът за ТНТМ е обявен за еталон в окръга. През 1979 г. за традиционни и открояващи се успехи в техическото творчество е наградена със златен орден на труда, а през 1981 г. с решение на Областния комитет на ДКМС е наименувана на името на Людмила Живкова.

 

ПЪРВИЯТ беше инж. Марко Генчев.

Той пръв се залови да създава и изгражда Техникум по електротехника и електроника – Горна Оряховица с решение на МНПК от 1959 г. със Заповед I -8022. Под ръководството на Директора се създава първият учителски колектив. В началото малоброен, но с опитни утвърдени учители: Димка Григорова, Вангели Пенчева, Йордан Йорданов, Александър Йорданов, Петър Русков, Янко Добрев, Костадин Даракчиев, Коста Аврамов, Вангел Василев. Заедно с Директора, те са учредители и първостроители на Техникума. В дух на висока взискателност, самовзискателност, дисциплина, откровеност и взаимно уважение, в колектива успешно се решават всички трудни задачи, свързани с укрепването и развитието на училището. Построена бе училищна сграда, заредиха се кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен комплекс, изложбена зала, училищен музей, богата библиотека, радиостанция LZ2KGO. Открива се вечерно задочно обучение, 2 годишно обучение над 11 клас. Създават се връзки с Одеския Техникум по измерване, където се провежда производствен стаж. Полагат се основите на художествена самодейност, туристическа дейност, духова музика, клуб ТНТМ и ученически завод. В тази съзидателна дейност се включват редовно нарастващите колективи на учители, ученици, служители. В това строителство се откроява творческият ръст на първия директо инж. Марко Генчев, като способен ръководител и специалист. Така първият Директор достига безсмъртие – безсмъртие на обикновен трудов човек. Така остава той при своите колеги и възпитаници от ония първи дни и заедно с новите поколения учители и учащи се,  той крачи и ще крачи заедно с тях като постоянен почетен директор по възходящия път на Техникума.

 

 

        инж. Димитър Ковачев, директор за периода 1974-1984 г

 

Първа самостоятелна изложба на ТНТМ в ТЕТ от 13 до 20 май 1974 г.

 

Клубът на ТНТМ е обявен за еталон в окръга

 

Ломоносовци се гордеят с постигнатите успехи за ТНТМ:

 • Орден на труда-златен
 • 7 вимпела на ЦК на ДКМС
 • 10 златни значки за ТНТМ
 • 14 пъти окръжен първенец

Изграждане на телевизионно студио- създадено от инж. Караилиев, развито от инж. Новаков.

През 1982 г. ТЕТ е асоциран към ЮНЕСКО.

Контакти с Техникум гр.Полтава, гр. Краков, ГДР.

 

 

      инж. Константин Константинов директор за периода1984-1989 г.

Борба за оцеляване на ТЕТ “ М.Ломоносов“

Въпреки, че училището разполага с отлична материална база и професионалисти, приемът на ученици бе сведен до минимум.

Подкрепа от АЕЦ “ Козлодуй“ – сключен договор за прием на 4 паралелки с прием след средно образование срещу заплащане от АЕЦ.

Засилване на професионалната подготовка, изграждане на трудови навици и умения на учениците за оцеляване на ТЕТ “ М.Ломоносов“.

Увеличава се производството на изцяло свои изделия:

 • трансформатори за мините в Бургас
 • ел.двигатели, монофазни и трифазни до 2,2 кW
 • индукционен поялник – най-добрият , произвеждан в страната
 • заготовка на изделия към КСТ, гр. Горна Оряховица. Утвърждава се тримесечно заплащане на труда на учениците, като самите те разпределят средствата. Резултатите не закъсняват – обемът на производството от 74 хил.лева за 1984 г. достига 1 370 хил.лева за 1989 г.

При посещението ма Министъра на образованието проф. А. Фол се осигуряват средства за закупуването на първите в общината два персонални 8-битови компютри „ Имко-2”.

Поставя се началото на компютъризацията на училището.

През 1985 г. се открива първата в окръга компютърна зала с 24 компютъра.

 

 

 

инж. Кина Маркова – директор за периода 1989-1998 г.

Към клуба на ТНТМ започват работа 17 кръжока и групи за изявени ученици.

На 24 май 1991 г.  е монтирана първата сателитна антена – 38 програми.

Разкриват се две паралелки с разширено изучаване на английски език по специалностите: „Електронно-изчислителна техника” и „Радио и телевизия”. За обучението по английски език в новите паралелки в училището започват работа учители-доброволци от корпуса на мира, САЩ – Маргарет Роуз Галати и Кристин Телфер.

Разкрита е и трета езикова паралелка „ Промишлена електроника”.

Закупен е първият лазерен принтер.

Баскетболния отбот девойки е национален първенец и участва в световното първенство за средношколци в Атина 1993 г.

Пристига трети доброволец от корпуса на мира – Марк Томпсън – 1994 г.

ТЕТ получава сертификат за обучение на възрастни от Министерство на труда и социалните грижи.

Извършва се обучение по нова специалност с прием след 7 клас и разширено изучаване на английски език- „ Съобщителна техника”.

На 18 май 1995 г. училището става член на организацията на обединените училища към ООН.

Оборудвана е нова фонозала за обучение по чужди езици.

Отборите по баскетбол-девойки и борба-младежи са национални първенци – 1995 г.

 

 

инж. Димитър Йонов – директор за периода 1998 – 2009 г.

 • През 1999 г. отборите по хандбал и тенис на маса стават Републикански първенци и се класират за Световната младежка олимпиада през март 2000 г. във Франция.
 • През 1999/2000 г. се разкриват спец. „Телекомуникации” и „Електрически инсталации” модулно обучение).
 • През 2000 г. гост на училището е г-н Жан-Пиер  Борманс – директор на спортно училище в Белгия.
 •  Създаване на клуб ООН.
 • 2000/2001 г. – участие в международен конкурс „ Европа в училище”, организирано от МОН и Съвета на Европа с мултимедиен продукт – III място от 21 участника.
 • 2002 г. – гост на училището-мис Дона Мосфорд-Австралия
 • 2002 г. – Седмица на Европа в надрегионален образователен център в гр. Варен, Германия.
 • 2003/2004 г. Разкриване на спец. „Системно програмиране”- модулно обучение.
 • 2005 г. – Първо място на Първо национално състезание по Компютърни мрежи .
 • 2006 г.- Първа награда на Национален ученически конкурс:

“Природното наследство на моя роден край.

 

 • 2007/2008 г. Газификация на парното, смяна на радиатори и дограми по Проект BG 2006 „ Техническо оборудване за 9 професионални училища в България по програма “ Развитие на човешките ресурси за насърчаване на заетостта”.
 • 2008 г.- трето място на първото Национално състезание „Най-добър програмист”.
 • 2008/2009 г. – Спечелен проект: ”Национална програма за модернизиране на материалната база в училище, модул Обновяване на учебно-техническото оборудване”, цялостна подмяна на учебни дъски, маси и столове.
 • 2009 г. ( съвременни компютри, мултимедии, телевизори, DVD плейъри, мултифункционални устройства) по проект BG  2006 “ Техническо оборудване за 9 професионални училища в България по програма Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.

 Кина Котларска- директор за периода  2009 -2010 г.

Проект по програма Коменски на тема „ Младите хора да живеем и работим в Европа заедно” с партньори Франция, Полша, Германия, Италия, Румъния.

Проект по програма Коменски  на тема „Мост над буйни води” ” с партньори Франция, Полша, Испания, Италич, Румъния.

Въвеждане на ученически униформи

50 годишен юбилей на училището

 

 

 

 

 

 

 

инж. Филип Филипов – от 2010 г. до месец юли 2016

Колективът работи усилено по проекти. Работи се към към подобряване на материалната база, добро образование и дисциплина, внедряване на видеонаблюдение в училище.

Работа по международни проекти:

Проект по програма Коменски  на тема „Мост над буйни води” ” с партньори Франция, Полша, Испания, Италич, Румъния.

Проект по програма Коменски на тема „ Младите хора да живеем и работим в Европа заедно” с партньори Франция, Полша, Германия, Италия, Румъния.

Проект по програма Леонардо да Винчи на тема „ Усвоявне на испанския опит при обучението по възобновяеми енергиини източници” с партньор Испания.

Проект по програма Леонардо да Винчи на тема „ Усъвършенстване на професионалните знания и умения – шанс за бърза и успешна интеграция на пазара на труда” с партньор Англия.

Открита е нова специалност: Възобновяеми енергийни източници.

Работи се по хостване на нов сайт в liveeducation.

Кандидатства се по няколко проекта с международно участие.

Последни публикации