Контакти

    За контакти
 
5100 Горна Оряховица
обл. Велико Търново
ул." Никола Петров" №31
Директор: +359 618 6-06-18
ПДУД: +359 618 2-02-57
ПДУПД: +359 618 2-04-53
канцелария: +359 618 6-06-19
счетоводство: +359 618 6-06-17