Обществен съвет

 

os1os2

Заповед за ПОИМЕНЕН състав на Обществен съвет

ПРОPgeeLogoФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

„М. В. ЛОМОНОСОВ” гр. Горна Оряховица,ул. „Никола Петров“ №31

06l8/606 18 -Директор, 20257 -Пoм.директор, 32073 – Компютърна зала. 20453 – Пoм. директор, 606 1 7-Счетоволство, 60619 -Канцелария:

П О К А Н А

за провеждане на заседание за учредяване на обществен съвет по приложен списък

 

УВАЖАЕМИ    ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Каним Ви на заседание за учредяване на обществен съвет на Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” — rp. Горна Оряховица, което ще се проведе на 12.XII. 2016 г. от 17.30 часа в сградата на училището. Учредителното заседание ще протече при следния дневен ред :

 

  1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Учредяване на обществен съвет.
  3. Избор на членове — 5 редовни и 3 резервни
  4. Избор на председател на общественпя съвет в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 1 на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  5. Попълване на декларации от членовете на оощестаения съвет по чл. 5 ал. 2 за удостверяване       на обстоятелствата по чл. 5, ал.1 на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.