Достъп до информация

В ПГЕЕ „М.В.Ломоносов” , Горна Оряховица  се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на ПГЕЕ „М.В.Ломоносов“ – Горна Оряховица всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

 Адрес:

гр.Горна Оряховица, ул.”Никола Петров” № 31

Канцелария, етаж І, стая Канцелария

тел:0618/6 06 19

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на е-mail: mvl@mail.bg.

Последни публикации