Системно програмиране

ПРОФЕСИЯ „ПРОГРАМИСТ“               

                 СПЕЦИАЛНОСТ  “ СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ “ 

       Специалност „Системно програмиране“ е една от най-новите и модерни специалности в училището. Приемът е след седми клас със засилено изучаване на чужд език. Учениците имат възможност да усвоят основните принципи на програмиране с различни езици, да усъвършенстват логическото си мислене, да търсят оригинални и елегантни решения на задачите. Предвидено е изучването на езиците за програмиране C++, Visual Basic, Java, HTML, Assembler. Осигурени са самостоятелни и ергономични работни места с модерна компютърна конфигурация за всеки ученик. Освен тайните на програмирането, учениците изучват и много модули, свързани с ремонта и настройката на компютърната система, инсталиране на софтуер, свързване и настройка на компютърна мрежа, както и нейното администриране. Задълбочено се изучва и MS Office пакета. Уменията  за създаване на сaйт чрез HTML се усъвършенстват чрез изучване на средата на Macromedia Dreamweaver. Придобиването на графични умения  чрез  изучване на CorelDraw,  създавнето на рекламни клипове чрез Adobe Premier буди интерес. В разнообразните учебни предмети ( програмиране, компютърна графика и дизайн, хардуер) всеки ученик намира своя интерес. След завършване на средното образование придобитите умения са безкрайно полезни при намиране на работа, тъй като са търсени, модерни и актуални. Придобитите знания са полезни и след приемане във ВУЗ, тъй като са сериозна основа и улесняват бъдещите студенти.

Обучението се осъществява на модулен принцип – учебните предмети, наречени „модули“ се завършват след покриване на определен брой тестове ( теоретични и практични). Засилена е практичната подготовка. Осигурена е много добра материална база. Учениците от спец.“Системно програмиране“ ежегодно участват в състезание „Най-добър програмист“ на Национално ниво, което се провежда в различни областни градове. Тази година най-добрите програмисти от училището имат възможност за безплатно обучение в гр. София на семинарите на известния български програмист Светлин Наков.

Последни публикации