Компютърни мрежи

ПРОФЕСИЯ " ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ "

                     СПЕЦИАЛНОСТ " КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ "

Професията дава знания за елементите на компютърната конфигурация, ремонт и отстраняване на повреди, програмиране, администриране на компютърни мрежи, организация и технология на софтуерното производство, умения за работа в екип. След завършване учениците ще умеят да окабеляват, монтират и "оживяват" локална компютърна мрежа, да я свързват към Интернет, да инсталират необходимия софтуер, като се спазва технологичната последователност и настройка на компютърни системи и мрежи.

Последни публикации